Intellektuaalomandi-alane konsultatsioon

Avatud Sihtgrupp: Ekspordile suunatud Eesti ettevõtted

Aitame ettevõttel leida parimad võimalused tootearendusse tehtud investeeringute kopeerijate ja konkurentide eest kaitsmiseks, uute arendussuundade tuvastamiseks, tehnoloogilisest konkurentsisituatsioonist arusaamiseks jne. Ärisaladustest kaubamärkide ja patentideni, meie intellektuaalomandi ekspertidel on pikaajaline praktiline kogemus ettevõtete intellektuaalomandi kaitsmisel ja rakendamisel nende äriliste eesmärkide täitmiseks. 

Peamised valdkonnad, kus ettevõtted seni EASi IO teenustest abi on saanud:

 • Ärisaladuste ja intellektuaalomandi kaitsmine - ärisaladused, patendid, tööstusdisainilahendused, kaubamärgid, autoriõigus 

 • Tegutsemisvabaduse säilitamine konkurentide poolt kaitstud intellektuaalomandi suhtes

 • Intellektuaalomandi kasutamise reguleerimine koostöösuhetes ettevõtete või teadus- ja arendusasutustega ning IO litsentseerimine

 • Uute ärisuundade tuvastamine, konkurentide tehnoloogiaportfellide analüüsid


Küsi lisa → intellektuaalomand@eas.ee
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesmärk


Olulisemate intellektuaalomandi (IO) liikide kohta oleme kokku pannud kokkuvõtlikud selgitavad materjalid, millega soovitame enne teenusesse pöördumist tutvuda:

Intellektuaalomandi-alane strateegiline nõustamine

Praktiliselt kõikidel uudsete arendustega tegelevatel ettevõtetel on kogunenud olulisel määral äriliselt tundlikku informatsiooni, oskusteavet, tehnilisi lahendusi jne, mille tuvastamine, ohjamine, kaitsmine ja rakendamine on kõrge innovatsioonitasemega ettevõtete jaoks hädavajalik oskus. EASi intellektuaalomandi-alaste nõustamiste käigus aitavadki kogenud eksperdid teie ettevõttel läbi mõtelda olulisemad küsimused, mis võivad tekkida intellektuaalomandi teadlikule haldamisele ja kaitsmisele asumisel. EASi eksperdid tutvuvad teie ettevõtte võimaluste, vajaduste ja olukorraga ning aitavad välja arendada just teile sobiliku kaitsestrateegia ja tegevuskava.

Nõustamise käigus EASi eksperdid, vastavalt teie ettevõtte vajadustele:

 • aitavad läbi mõtelda ning ellu viia (uute) toodete ja teenuste võimalikud kaitsestrateegiad ning vastavad tegevusplaanid;
 • koolitavad arendustiime ja juhtkonda intellektuaalomandi ärilistes ja praktilistes aspektides;
 • nõustavad ettevõtteid partneritega arenduslepingute läbi rääkimiste käigus;
 • aitavad ettevõttel välja töötada ettevõtte äristrateegiat toetava intellektuaalomandi strateegia ja tegevuskava;
 • jpt, vastavalt ettevõtte tarvidustele.

Juhime tähelepanu, et meie teenused ei asenda patendivolinike ega intellektuaalomandi juristi teenuseid intellektuaalomandi registreerimisel, vaid täiendavad neid, aidates läbi mõtelda vajalikud ärilised ja põhimõttelised aspektid oma kaitsestrateegias.

Tehnoloogiate otsing ja seire

Reeglina saame mingis tehnoloogiavaldkonnas või konkurentide juures toimuvast arendusest ja selle tasemest aimu alles siis, kui see on uue tootena turule tulnud ja seetõttu avalikkusele nähtavaks muutunud. Sageli aga on tehnoloogiline arendus ja teadus turust tugevasti ees ning patendi- ja teaduskirjanduse allikad võivad anda meile aimu, mis suunas tehnoloogiad, turud ja konkreetsed konkurendid liiguvad, ammu enne, kui need on toote või teenuse kuju võtnud.

Samuti saab nende andmete põhjal hinnata vaadeldavate arenduste innovatsiooni taset, kaitstavust ning tegutsemisvabadust kolmandate osapoolte IO suhtes sihtturul, ehk kas turul võib olla registreeritud, aktiivselt jõustatavat intellektuaalomandit (patendid, kaubamärgid jne), mis võiksid ettevõttel sel turul tegutsemist takistada.

Meie tehnoloogiate otsingu ja seire teenus aitab ettevõtetel sellele infole ligi saada, et teha paremaid arendus- ja äriotsuseid.

Tingimused

Intellektuaalomandi teenused on avatud kõikidele Eestis registreeritud ettevõtetele. Teenus on kuni 5 tunni eksperdi tööaja ulatuses ettevõttele tasuta, iga järgneva töötunni hind on 100 €, millele lisandub käibemaks 20%.

Teenused on avatud kõikidele Eestis registreeritud ettevõtetele, mistõttu ei ole tasuta osutatava teenuse osas täidetud riigiabi valikulisuse tingimus ning programmi raames antav abi ei ole vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8),  artikli 3 mõistes.

 

Tingimused

Intellektuaalomandi teenused on avatud kõikidele Eestis registreeritud ettevõtetele. Teenus on kuni 5 tunni eksperdi tööaja ulatuses ettevõttele tasuta, iga järgneva töötunni hind on 100 €, millele lisandub käibemaks 20%.

Teenused on avatud kõikidele Eestis registreeritud ettevõtetele, mistõttu ei ole tasuta osutatava teenuse osas täidetud riigiabi valikulisuse tingimus ning programmi raames antav abi ei ole vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8),  artikli 3 mõistes.


Osalemine

Oled huvitatud intellektuaalomandi teenustest? Võta ühendust meie spetsialistidega!

Kirjuta meile intellektuaalomand@eas.ee, või otse eksperdile:

Siim Kinnas, M.Sc.Tech, materjaliteadus
Tehnoloogiasiirde tiimijuht

 • Intellektuaalomandi kaitsestrateegiate välja töötamine ja juurutamine
 • Tehnoloogiliste arenduste kaitsmine, leiutised
 • Arenduskoostöö läbirääkimiste nõustamine
 • Litsentsiläbirääkimiste nõustamine

E-post: siim.kinnas@eas.ee

Marius Kuningas
Intellektuaalomandi konsultant

 • Ärisaladused, lepingud
 • Autoriõigus
 • Kaubamärgid
 • Tööstusdisainilahendused

E-post: marius.kuningas@eas.ee

Helena Nulk-Leemets, M.Sc.Tech, materjaliteadus
Tehnoloogiaseire ekspert

 • tehnoloogiate otsing ja analüüs
 • tehnoloogilise uudsuse ja teostatavuse otsingud ning analüüs
 • tegutsemisvabaduse otsing

E-post: helena.nulk-leemets@eas.ee

 

X