Innovatsiooni edendavate hangete toetamine

Avatud Sihtgrupp: avaliku sektori hankijad.

Innovatsiooni toetavate hangete programmist saab hankija nii rahalist tuge kui ka teadmisi, kuidas viia läbi hange, mille tulemusel paranevad avalikud teenused/muutuvad avalikud teenused kaasaegsemaks. Pakkujale annab tarkadel hangetel osalemine võimaluse töötada välja unikaalseid tooteid ja teenuseid, mis muudavad ettevõtte konkurentsivõimelisemaks ja edukamaks.

Uuri järele, kas Sinu asutuse plaanis olev arendus võiks olla innovatiivne riigihange – saada ideekirjeldus innovatsioonihanked@eas.ee.

Maksimaalne toetus 500 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 50%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

20 000 000 eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Skeem_landscape

 

Toetuse saajal on kohustuslik teavitada avalikkust toetuse saamisest, info leiate: https://www.eas.ee/teavitamine/

Toetatavad tegevused

Toetatakse hanke kõiki etappe, alates vajaduse määratlemisest kuni hankelepingu lõppemiseni.

 • Hanke ettevalmistamine ja korraldamine: õigus- ja valdkonnaspetsiifiline nõustamine, hankeprotsessi juhtimine ja lepingu täitmine
 • Hanke tulemi ostmine, sh teadus- ja arendustegevus

 


Taotlemine

Jooksev taotlemine EASi e-teeninduses on kavandatud avada sügisel 2019.

Lisainfo saamiseks palun kirjuta Kerstin.Renser@eas.ee

 


Kerstin Renser, 627 9755, Kerstin.Renser@eas.ee

 

 

Taotlemine ja vajalikud dokumendid

 • Eelnõustamine

  Enne taotluse esitamist ootame eelnõustamisele, mis peab olema läbitud vähemalt kolm tööpäeva enne taotluse esitamist.

 • Taotlusvorm

  Taotlus esitatakse läbi EASi e-teeninduse. Tutvu taotlusvormiga. NB! Taotlusvorm on uuendamisel.

  Juhul, kui projektis osaleb koostööpartner/ühishankija, tuleb taotlusega esitada projekti partneri nõusoleku ja info vorm.

 • Turuanalüüs

  Taotlusega tuleb esitada turuanalüüs. Tutvu turuanalüüsi juhendiga.


Hindamine

Taotlusi hindab hindamiskomisjon metoodika alusel.

Hindamismetoodika valikukriteeriumid:

1) projekti põhjendatus ning mõju hankijale (40 protsenti koondhindest)
2) projekti mõju turule (30 protsenti koondhindest)
3) projekti eelarve (10 protsenti koondhindest)
4) taotleja võimekus projekti täita (20 protsenti koondhindest)

 
X