Innovatsiooni edendavate hangete toetamine

Avatud Sihtgrupp: avaliku sektori hankijad

NB! Taotluseid innovatsiooni edendavate hangete läbiviimiseks võtame vastu kuni 31.12.2021. Alates 01.01.2022 võtame vastu vaid ideekonkursi taotluseid.

Innovatsiooni toetavate hangete programmist saab avaliku sektori hankija nii rahalist tuge kui ka teadmisi avaliku sektori uuenduste katsetamiseks, rakendamiseks ning hankimiseks.
Ettevõtjatele annab hangetel osalemine võimaluse katsetada oma uuenduslikke tooteid ning saada hanke võitmisel edasiseks vajalik kogemus ja referents.

Innovatsiooni edendavate hangete programm pakub avalikule sektorile:

 • toetust ideekonkursi korraldamiseks

 • toetust innovatsiooni edendava hanke läbiviimiseks (kuni 31.12.2021)

 • võimalust kaasata juriidiliste probleemide lahendamiseks innovatsioonihangetega kogenud jurist (EASi partner on advokaadibüroo Fort Legal partner ja vandeadvokaat Merit Lind)

 • eelnõustamist ning võimalust valideerida oma mõtteid innovatsioonieksperdiga, kellega täpsemalt defineerida probleem ja võimalikud lahendused


Uuri järele, kas Sinu asutuse plaanis olev arendus võiks olla innovatiivne riigihange – saada ideekirjeldus innovatsioonihanked@eas.ee
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

5 500 000 eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Toetatakse innovatsiooni edendava hanke ettevalmistamist, selle läbiviimist ning ka uudse lahenduse soetamist. Alates 2021. aastast toetame eraldi ka ideekonkursside läbiviimist mis ei pruugi hankeni viia. See on hea alus ka turuanalüüsi koostamiseks.

 • Toetuse suurus on maksimaalselt 500 000 eurot, toetusmäär 50%, ideekonkursi puhul 45 000 eurot, toetusmäär 75%
 • Projekti periood peab lõppema hiljemalt 31. august 2023. a. Ideekonkursi puhul on abikõlblikkuse periood kuni 6 kuud

Toetuse saamisega kaasneb avalikkuse teavitamise kohustus. Soovitame sellega arvestada juba projekti eelarve kavandamise faasis. Teavitamine 2014-2020

Toetatavad tegevused

 • Ideekonkursi läbiviimine
 • Innovaatilise toote, teenuse või lahenduse hankimine, võib sisaldada ka ideekavandi, teostatavusuuringu, rakendusuuringu ja tootearenduse hankimist
 • Valdkonna-, tehnoloogia-, ja intellektuaalomandispetsiifilise ning õigusalase nõustamise tellimine
 • Turuanalüüsi korraldamine
 • Projektis kavandatava hanke planeerimise ja korraldamisega seotud teenuste tellimine ning ekspertide kaasamine
 • Projekti korraldamiseks ja juhtimiseks vajaliku personali kaasamine

 


Taotlemine

Toetuse taotlusi saab esitada jooksvalt.
Enne taotluse esitamist on kohustuslik läbida eelnõustamine. Palun registreeri eelnõustamisele all oleval lingil.

 


Innovatsiooniprojektide nõustamine: Maria Värton, 528 6687, Maria.Varton@eas.ee
Lisainfo taotlemise kohta: Kerstin Renser, 627 9755, Kerstin.Renser@eas.ee

 

 

Taotlemine ja vajalikud dokumendid

 • Eelnõustamine

  Enne taotluse esitamist ootame eelnõustamisele, mis peab olema läbitud vähemalt kolm tööpäeva enne taotluse esitamist.
  Eelnõustamisele registreerumiseks palun sisesta vajalik eelinfo (v.t. vasakul nupp “Registreeri eelnõustamisele”).

 • Taotlusvorm

  Taotlus esitatakse struktuuritoetuse e-keskkonnas
  Taotlusvormi näidis

  Juhul, kui projektis osaleb koostööpartner/ühishankija, tuleb taotlusega esitada partneri nõusoleku ja info vorm

 • Turuanalüüs

  Taotlusega tuleb esitada turuanalüüs.
  Turuanalüüsi juhend
  NB! Kui toetusega soovitakse hüvitada turuanalüüsi kulusid, ei tohi turuanalüüs olla koostatud varem kui 6 kuud enne taotluse esitamist EASile.

 • Kontserni liikmete skeem

  Juhul kui taotleja või partnerid kuuluvad kontserni,  esitada kontserni liikmete skeem EASi vormil

 • Volikiri

  Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, tuleb taotlusele lisada esindusõigust tõendav volikiri.
  Volikirja näidis


Hindamine

Taotlusi hindab hindamiskomisjon valikumetoodika alusel.

Valikukriteeriumid:
1) projekti põhjendatus ning mõju hankijale (40 % koondhindest)
2) projekti mõju turule (30 % koondhindest)
3) projekti eelarve (10 % koondhindest)
4) taotleja võimekus projekti täita (20 % koondhindest)

Valikukriteeriumid ideekonkursi puhul:
1) projekti põhjendatus ning mõju hankijale (60 % koondhindest),
2) projekti kvaliteet (40 % koondhindest)

 

Aruandlus

Projekti vahe- ja lõpparuanne esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu.

Tutvu aruandevormiga

X