Innovatsiooni edendavate hangete toetamine

Avatud Sihtgrupp: avaliku sektori hankijad.

Innovatsiooni toetavate hangete programmist saab hankija nii rahalist tuge kui ka teadmisi, kuidas viia läbi hange, mille tulemusel paranevad avalikud teenused/muutuvad avalikud teenused kaasaegsemaks. Pakkujale annab tarkadel hangetel osalemine võimaluse töötada välja unikaalseid tooteid ja teenuseid, mis muudavad ettevõtte konkurentsivõimelisemaks ja edukamaks.

Uuri järele, kas Sinu asutuse plaanis olev arendus võiks olla innovatiivne riigihange – saada ideekirjeldus innovatsioonihanked@eas.ee.

Maksimaalne toetus 500 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 50%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

20 000 000 eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Skeem_landscape

Iga taotleja, kes on saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, peab avalikkust toetuse saamisest teavitama, kasutama selleks Euroopa Regioarengus ja EASi logo. Palun tutvuge toetustest teavitamise juhendi ja logodega.

Toetatavad tegevused

Toetatakse hanke kõiki etappe, alates vajaduse määratlemisest kuni hankelepingu lõppemiseni.

 • Hanke ettevalmistamine ja korraldamine: õigus- ja valdkonnaspetsiifiline nõustamine, hankeprotsessi juhtimine ja lepingu täitmine
 • Hanke tulemi ostmine, sh teadus- ja arendustegevus

 


Taotlemine

Taotlemine toimub EASi e-teeninduses.

Voorude ajaplaan

V taotlusvooru osalemisteatiste esitamise tähtaeg on 10. aprillil 2018 kell 16:00. Osalemisteatised palume saata Kerstin.Renser@eas.ee.  

Taotluste esitamise tähtaeg on 18. mail 2018 kell 16:00.

 


Kerstin Renser, 627 9755, Kerstin.Renser@eas.ee

 

 

Taotlemine ja vajalikud dokumendid

 • Osalemisteatis

  Enne taotluse esitamist tuleb esitada osalemisteatis

 • Eelnõustamine

  Osalemisteatise esitamise järgselt ootame eelnõustamisele (infopäevale), mis peab olema läbitud hiljemalt kaks tööpäeva enne taotluse esitamise tähtaega.

 • Taotlusvorm

  Taotlus esitatakse läbi EASi e-teeninduse. Tutvu taotlusvormiga.

  Juhul, kui projektis osaleb koostööpartner/ühishankija, tuleb taotlusega esitada projekti partneri nõusoleku ja info vorm.

 • Turuanalüüs

  Taotlusega tuleb esitada turuanalüüs. Tutvu turuanalüüsi juhendiga.


Hindamine

Taotlusi hindab hindamiskomisjon metoodika alusel.

Hindamismetoodika valikukriteeriumid:

1) projekti põhjendatus ning mõju hankijale (40 protsenti koondhindest)
2) projekti mõju turule (30 protsenti koondhindest)
3) projekti eelarve (10 protsenti koondhindest)
4) taotleja võimekus projekti täita (20 protsenti koondhindest)

 
X