Innovatsiooni edendavate hangete toetamine

Avatud Sihtgrupp: Avaliku sektori hankijad

Innovatsiooni toetavate hangete programmist saab hankija nii rahalist tuge kui ka teadmisi, kuidas viia läbi hange, mille tulemusel paranevad avalikud teenused/muutuvad avalikud teenused kaasaegsemaks. Pakkujale annab tarkadel hangetel osalemine võimaluse töötada välja unikaalseid tooteid ja teenuseid, mis muudavad ettevõtte konkurentsivõimelisemaks ja edukamaks.

Maksimaalne toetus 500 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 50%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

20 000 000 eurot

Eesmärk

Tulemused


Toetatavad tegevused

Toetatakse hanke kõiki etappe, alates vajaduse määratlemisest kuni hankelepingu lõppemiseni.

 • Hanke ettevalmistamine ja korraldamine: õigus- ja valdkonnaspetsiifiline nõustamine, hankeprotsessi juhtimine ja lepingu täitmine
 • Hanke tulemi ostmine, sh teadus- ja arendustegevus

 


Taotlemine

Taotlemine toimub EASi e-teeninduses.

III taotlusvoor on avatud 25.september 2017 kuni 10.jaanuar 2018 kell 17:00. Osalemisteatiste esitamise tähtaeg on 15.november 2017 kell 17:00.

 


Kerstin Renser, 627 9755, Kerstin.Renser@eas.ee

 

 

Taotlemine ja vajalikud dokumendid

 • Osalemisteatis

  Enne taotluse esitamist tuleb esitada osalemisteatis. III taotlusvooru osalemisteatis palume saata e-kirjaga aadressile Kerstin.Renser@eas.ee hiljemalt 15.novembriks 2017 kell 17:00

 • Eelnõustamine

  Osalemisteatise esitamise järgselt ootame eelnõustamisele (infopäevale), mis peab olema läbitud hiljemalt kaks tööpäeva enne taotluse esitamise tähtaega.

 • Taotlusvorm

  Taotlus esitatakse läbi EASi e-teeninduse. III taotlusvooru tähtaeg on 10.jaanuar kell 17:00. Tutvu taotluse taotlusvormiga.

  Juhul, kui projektis osaleb koostööpartner/ühishankija, tuleb taotlusega esitada projekti partneri nõusoleku ja info vorm.

 • Turuanalüüs

  Taotlusega tuleb esitada turuanalüüs. Tutvu turuanalüüsi juhendiga.


Hindamine

Taotlusi hindab hindamiskomisjon metoodika alusel.

Hindamismetoodika valikukriteeriumid:

1) projekti põhjendatus ning mõju hankijale (40 protsenti koondhindest)
2) projekti mõju turule (30 protsenti koondhindest)
3) projekti eelarve (10 protsenti koondhindest)
4) taotleja võimekus projekti täita (20 protsenti koondhindest)

 
X