Innovatsiooni edendavate hangete toetamine

Sihtgrupp: Avaliku sektori hankijad ja innovaatilisi lahendusi pakkuvad ettevõtjad.

Innovatsiooni toetavate hangete programmist saab hankija nii rahalist tuge kui ka teadmisi, kuidas viia läbi hange, mille tulemusel paranevad avalikud teenused/muutuvad avalikud teenused kaasaegsemaks. Pakkujale annab tarkadel hangetel osalemine võimaluse koostöös hankijaga töötada välja unikaalseid tooteid ja teenuseid, mis muudavad ettevõtte konkurentsivõimelisemaks, edukamaks, rikkamaks.

Maksimaalne toetus 500 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 50%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

20 000 000 eurot

Eesmärk

Tulemused


Toetatavad tegevused

Toetatakse hanke kõiki etappe, alates vajaduse määratlemisest kuni hankelepingu lõppemiseni.

  • Hanke ettevalmistamine ja korraldamine: õigus- ja valdkonnaspetsiifiline nõustamine, hankeprotsessi juhtimine ja lepingu täitmine
  • Hanke tulemi ostmine, sh teadus- ja arendustegevus

Taotlemine

II taotlusvoor avanes 30. jaanuaril 2017.

Osalemisteatiste esitamise tähtaeg oli 20. veebruaril. Taotluste esitamise tähtaeg on 24. mail kell 17:00. Esita taotlus e-teeninduses.

III taotlusvoor avaneb septembris 2017.


Monica Hankov, 627 9786, Monica.Hankov@eas.ee 

 

 
X