Innovatsiooni edendavate hangete toetamine

Avatud Sihtgrupp: avaliku sektori hankijad.

Innovatsiooni toetavate hangete programmist saab hankija nii rahalist tuge kui ka teadmisi, kuidas viia läbi hange, mille tulemusel paranevad avalikud teenused/muutuvad avalikud teenused kaasaegsemaks. Pakkujale annab tarkadel hangetel osalemine võimaluse töötada välja unikaalseid tooteid ja teenuseid, mis muudavad ettevõtte konkurentsivõimelisemaks ja edukamaks.

Innovatsiooni edendavate hangete programm pakub avaliku sektorile hankijale võimalust*:

 • valideerida oma mõtteid innovatsioonieksperdiga, kellega täpsemalt defineerida probleem ja võimalikud lahendused

 • kaasata keeruliste juriidiliste probleemide lahendamiseks innovatsioonihangetega kogenud jurist. Täna saab EASi toel konsulteerida advokaadibüroo Fort legal partneri ja vandeadvokaadi Merit Lindiga.

 • saada innovatsioonihanke läbiviimiseks võimendus innovatsiooni edendava hanke toetuse näol.


*kõiki teenuseid saab kasutada ka eraldi

Uuri järele, kas Sinu asutuse plaanis olev arendus võiks olla innovatiivne riigihange – saada ideekirjeldus innovatsioonihanked@eas.ee.

Maksimaalne toetus 500 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 50%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

5 500 000 eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Toetuse saamisega kaasneb avalikkuse teavitamise kohustus. Soovitame sellega arvestada juba projekti eelarve kavandamise faasis. Teavitamine 2014-2020

Toetatavad tegevused

Toetatakse hanke kõiki etappe, alates vajaduse määratlemisest kuni hankelepingu lõppemiseni.

 • Hanke ettevalmistamine ja korraldamine: õigus- ja valdkonnaspetsiifiline nõustamine, hankeprotsessi juhtimine ja lepingu täitmine
 • Hanke tulemi ostmine, sh teadus- ja arendustegevus

 


Taotlemine

Toetuse taotlusi saab esitada jooksvalt.

 


Lisainfo taotlemise kohta: Kerstin Renser, 627 9755, Kerstin.Renser@eas.ee

 

 

Taotlemine ja vajalikud dokumendid

 • Eelnõustamine

  Enne taotluse esitamist ootame eelnõustamisele, mis peab olema läbitud vähemalt kolm tööpäeva enne taotluse esitamist.
  Eelnõustamisele registreerumiseks palun esita taotlus e-teeninduse kaudu (v.t. vasakul nupp “Esita taotlus”).

 • Taotlusvorm

  Taotlus esitatakse läbi EASi e-teeninduse.
  Taotlusvormi näidis

  Juhul, kui projektis osaleb koostööpartner/ühishankija, tuleb taotlusega esitada partneri nõusoleku ja info vorm

 • Turuanalüüs

  Taotlusega tuleb esitada turuanalüüs.
  Turuanalüüsi juhend
  NB! Turuanalüüs ei tohi olla koostatud varem, kui 6 kuud enne taotluse esitamist EASile.


Hindamine

Taotlusi hindab hindamiskomisjon valikumetoodika alusel.

Hindamismetoodika valikukriteeriumid:

1) projekti põhjendatus ning mõju hankijale (40 protsenti koondhindest)
2) projekti mõju turule (30 protsenti koondhindest)
3) projekti eelarve (10 protsenti koondhindest)
4) taotleja võimekus projekti täita (20 protsenti koondhindest)

 

Aruandlus

Projekti vahe- ja lõpparuanne esitatakse EASi e-teeninduse kaudu.

Tutvu aruandevormiga

X