Horisont 2020

Avatud Sihtgrupp: tehnoloogiaettevõtted, tootmisettevõtted ning teadus- ja arendusettevõtted.

Horisont 2020 on Euroopa Liidu suurim teadusuuringuid ja innovatsiooni toetav programm eelarvega 70 miljardit eurot, millest 20 protsenti suunatakse ettevõtlusesse. Teadusuuringud ja innovatsioon aitavad luua töökohti, saavutada heaolu, parandada elukvaliteeti ning pakkuda üleilmseid avalikke hüvesid. Tänu neile saavutatakse teaduslikud ja tehnilised läbimurded, mida on vaja kiireloomuliste ühiskonnaprobleemide lahendamiseks. Investeeringud kõnealuses valdkonnas toovad endaga kaasa ärivõimalusi, luues innovaatilisi tooteid ja teenuseid.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk


Kui teil on hea idee luua uus toode või teenus, mida eeldatavasti ootab suur edu rahvusvahelisel turul, siis on võimalik saada finantseerimist Euroopa Liidu raamprogrammist Horisont 2020.

  • Ettevõtetele on eraldi programm nimega VKE-de instrument (SME instrument), aga koos teaduasutustega võivad ettevõtted saada rahastust ka peaaegu kogu ülejäänud programmi ulatuses.
  • Kasulikke linke

Tingimused

  • Taotlusi võetakse vastu kahte erinevasse faasi:
    • faas I puhul on toetussummaks 50 000 eurot, mis on mõeldud idee rakendamise kontrollimiseks. NB! viimane võimalus taotleda sulgub 5. septembril 2019!
    • faas II puhul on orienteeruv toetussumma 0,5-3 miljonit eurot.
  • Rahastusmäär on 70%, milleks on võimalik taotleda ettemaksu.
  • Taotleda võib nii üksiku ettevõttena või teha seda koos partneritega.
  • Edu saavutavad tootearendused, mis viivad kolme aastaga turule.

Osalemine

Elektroonilised taotlused palume vormistada inglise keeles ning suunata Euroopa Komisjonile. Seda saab mugavalt teha läbi osalejate portaali Participant Portal. Enne taotluste esitamist soovitame tutvuda juhenditega.

Kaido Sipelgas, kaido.sipelgas@eas.ee

X