Green IT

Sihtgrupp: Äriühingud ning MTÜ-d ja SA-d.

Green IT, ametliku nimetusega Norra-Eesti koostööprogramm "Keskkonnasõbraliku innovatsiooni arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil", on toetus keskkonnasõbralike ja ressursisäästlike lahenduste loomiseks, mis on suunatud nutikate IT-võimaluste kasutamisele. Programmi raames toetatakse keskkonnahoidlikku tootearendust ning koostööprojektide arendamist.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk


Tingimused

  • Vaata programmi tingimusi ja korda.
  • Projekti partneriteks võivad olla järgmistes riikides registreeritud juriidilised isikud: Eesti, Norra, Bulgaaria, Küpros, Tšehhi, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia ja Venemaa. Sarnaselt taotlejatega panustavad partnerid rohelise innovatsiooni alasesse koostöösse neljas valdkonnas: e-tervis, energeetika, transport ja logistika, tööstus (EMTAK 2008 jagu C tähenduses) ja kaubandus. Partnerluslepingu olemasolul tasutakse ka partnerite poolt projekti raames tehtud abikõlblikud kulud.

Toetatavad tegevused

  • Väiketoetusskeemi raames toetati põhitoetusskeemi taotluste ettevalmistamist ning koostööpartnerite otsinguga seotud kulusid.
  • Põhitoetusskeemi raames toetati projekte, mille eesmärgiks on IKT lahenduse abil luua uusi või uuendatud keskkonnasõbralikke tooteid/teenuseid. Toetuse määr põhitoetusskeemis sõltub abi liigist ja projektis osalevate ettevõtete suurusest, varieerudes 25% – 75% (vaata täpsemalt siit). Toetuse summa on vahemikus 170 000 – 700 000 eurot.


X