fbpx

Turule sisenemise valmisoleku hindamine

Sihtgrupp: Hiina turust huvitatud eksportöörid.

Hiina turule sisenemise valmisoleku hindamine on EAS-i poolt pakutav tugiteenus Eesti eksportööridele, kes soovivad läbi süsteemse protsessi saada hinnangut ja juhiseid oma valmisoleku kohta Hiina turule sisenemiseks.

Nii nagu iga teisegi turu puhul tuleb ka Hiina turule sisenemine põhjalikult ette valmistada. Hiina turu geograafilise ja kultuurilise kauguse tõttu võib aga kergesti tekkida arvamus, et tavapärane planeerimine pole teostatav.
Euroopa Regionaalarengu Fond

EesmärkTeenus hõlmab küsimustiku täitmist ja individuaalset nõustamist, mille käigus antakse hinnang eksportööri valmisolekule oma toote või teenusega Hiina turule sisenemiseks ning vajadusel täiendavad juhised edasisteks ettevalmistusteks.

Tingimused

EAS-i eksporditeenused on mõeldud ettevõtjatele, kes ekspordivad Eestis toodetud tooteid või arendatud teenuseid või soovivad alustada nimetatud tegevustega.

EAS ei vastuta teenuse saaja otsuste ja tegevuste eest ega teenuse saaja kasumi vähenemise, sissetuleku kaotuse, saamata jäänud tulu, mittevaralise kahju ega muu kaudse kahju eest.

Välistatud valdkonnad:

  • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  • Kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
  • Tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
  • Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

Osalemine

Küsimustiku täitmine koos nõustamisega (kuni 2h) on Eesti eksportööridele tasuta. Huvi korral võtke meiega palun ühendust e-posti aadressil info@eas.ee (märkega „Hiina turule sisenemine“) ja leppige kokku aeg hindamisteenuse läbiviimiseks.

Kai Kreos
627 9703
kai.kreos@eas.ee 

X