fbpx

Ekspordipartneri taustakontroll

Sihtgrupp: Hiina turust huvitatud eksportöörid.

Ekspordipartneri taustakontroll on EAS-i poolt pakutav tugiteenus, mis aitab Eesti eksportööridel läbi viia nendega kontakti võtnud või nende poolt tuvastatud potentsiaalsete äripartnerite esmast taustakontrolli.

Hiina turust huvitatud ettevõtetele laekub tihti kontaktipäringuid, mille siiruses ja kvaliteedis ei saa kunagi olla päris kindel. Seetõttu on soovitav enne koostöö alustamist või mis tahes äritehingu sooritamist teostada oma äripartneri kohta põhjalik taustakontroll.
Euroopa Regionaalarengu Fond

EesmärkTeenus hõlmab Hiina ekspordipartneri esmast taustauuringut Hiina riiklikus ettevõtete informatsiooni andmebaasis ning Google’i ja Baidu otsingumootorite abil. Taustauuringu teostame osaliselt hiina keeles. Ettevõttele esitame taustauuringu tulemused koos lühikommentaariga ning anname vajadusel näpunäited võimaliku pettuse vältimiseks.

Tingimused

EAS-i eksporditeenused on mõeldud ettevõtjatele, kes ekspordivad Eestis toodetud tooteid või arendatud teenuseid või soovivad alustada nimetatud tegevustega.

EAS ei vastuta teenuse saaja otsuste ja tegevuste eest ega teenuse saaja kasumi vähenemise, sissetuleku kaotuse, saamata jäänud tulu, mittevaralise kahju ega muu kaudse kahju eest.

Välistatud valdkonnad:

  • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  • Kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
  • Tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
  • Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

Osalemine

Eesti eksportööridele on konsultatsiooniteenus (kuni 2h) tasuta. Päringud palume saata e-posti aadressile info@eas.ee märkega „Hiina ekspordipartneri taustakontroll”.

Päringus palume esitada järgnev info:

  • Hiina ettevõtte nimi, aadress, veebileht jm kontaktandmed (inglise ja/või hiina keeles);
  • Hiina-poolse kontaktisiku nimi ja kontaktandmed (e-mail, telefon, faks jm);
  • lühiülevaade kontaktivõtust (millal, kus, kuidas jne).

Kai Kreos
627 9703
kai.kreos@eas.ee

X