Ekspordi- ja tootearenduse valdkonna koolitused

Avatud Sihtgrupp: Ekspordile orienteeritud väikeettevõte, kes on huvitatud baasteadmiste saamisest tootearenduse kohta.

EAS korraldab alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele suunatud ühepäevaseid ekspordi- ja tootearenduse valdkonna koolitusi. Koolitused viiakse läbi aktiivõppe vormis, kus õpitud teooria kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamise ning grupitöö käigus. Koolitused toimuvad Tallinnas ja Tartus.

Ekspordi- ja tootearenduse valdkonna koolituste elluviimisel on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse partneriteks Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ning Marketingi Instituut.

Tutvu koolitajate ja praktikutega.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk2017. II poolaastal toimub 23 ekspordi- ja tootearenduse valdkonna koolitust. Ühe koolituse ajaline kestvus on 8 akadeemilist tundi.

Ekspordi- ja tootearenduse valdkonna koolituste ajakava:

 

EKSPORDI VALDKONNA KOOLITUSED

 

  TOOTEARENDUSE VALDKONNA KOOLITUSED

 

Kuidas leida kliente välisturul
Uurime, kuidas uuele sihtturule siseneda, kuidas kontakte luua ja esimesi kliente leida, millal kasutada agenti, hulgimüüjaid, konsultante, EASi abi. Koolitus toimub:

Tallinnas

 • 26.09.17  Grupp on täis!
 • 31.10.17
 • 21.11.17

Tartus

 • 12.12.17

Koolitaja Argo Sildvee, praktik Kadri Konga ja Raul Lättemägi.

 

Tootearenduse ABC
Koolitusel osaleja omandab teadmised tootearenduse protsessi erinevatest etappidest ning tootearendusplaani koostamiseks, mille tulemusel valmib uus müügivalmis toode. Tegemist on üldise koolitusega, mis annab ülevaate kõigist tootearenduse etappidest, kuni uue toote turule jõudmiseni. Koolitus toimub:

Tallinnas

 • 17.10.17  Grupp on täis!
 • 24.11.17  Grupp on täis!
 • 13.12.17

Tartus

 • 23.01.18

Koolitaja Indrek Maripuu. Praktikud Johanna Tammsalu, Kaie Kaas-Ojavere, Tarmo Täht

E-kaubandus läbi oma e-poe
Vaatame üle e-kaubanduse algtõed ja võimalused: millised on e-kaubandusele esitatavad nõuded ja mis võiksid olla esimesed sammud alustamiseks. Uurime lähemalt, kuidas luua oma veebilehele tasuta pidev liiklusvoog ja kuidas panna oma e-pood eksporditulu teenima. Koolitus toimub:

Tallinnas

 • 04.10.17  Grupp on täis!
 • 06.11.17  

Tartus

 • 07.11.17

Koolitaja Martin Varrand, praktik Jakob Saks

Plaanist müügini ehk tootearenduse protsessi juhtimine
Koolitusel osaleja omandab teadmised, kuidas juhtida kogu tootearenduse protsessi selle erinevatel tasanditel nii, et kavandatud toode valmiks ettenähtud ajaraamistikus, planeeritud ressurssidega ja jõuaks edukalt lõpptarbijateni. Koolitus toimub:

Tallinnas

 • 28.11.17  Grupp on täis!

Tartus

 • 30.11.17

Koolitaja Kristjan Jagomägi. Praktikud Kirti Asperk ja Aigar Vaigu

Eksport digiajastul
Koolitusel osaleja omandab teadmised, kuidas sotsiaalmeedia jms abil oma tooteid ja teenuseid turundada, millised on sotsiaalmeedia võimalused ja ohud. Koolitus toimub:

Tallinnas

 • 26.09.17 Grupp on täis!
 • 13.10.17 Grupp on täis!

Tartus

 • 10.10.17 Grupp on täis!

Koolitaja Taavi Tammpere.  Praktik Jakob Saks

 

Toote kohandamine välisturule minekuks
Koolitusel osaleja omandab teadmised, kuidas kohandada olemasolev toode vastavaks välisturu vajadustele. Sealhulgas kuidas selgitada välja välisturu klientide nõudluse eripärad, mida ja kuidas konkurendid pakuvad ja millised on trendid. Koolitus toimub:

Tallinnas

 • 10.10.17 Grupp on täis!
 • 07.11.17
 • 19.12.17

Tartus

 • 06.03.18

Koolitaja Anu-Mall Naarits. Praktikud Leida Kikka, Mauri Abner, Gristel  ja Tarmo Tali

Kodulehe rakendamine edukaks ekspordiks
Koolitusel osaleja omandab teadmised, kuidas kasutada ettevõtte kodulehte võimaliku müügikanalina (eelkõige ekspordimüügikanalina) ning kuidas panna see ettevõtte jaoks parimal viisil tööle. Koolitus toimub:

Tallinnas

 • 12.09.17
 • 27.11.17

Tartus

 • 08.11.17

Koolitaja Timo Porval.  Praktik Eivor Maiväli

Tootmise digitaliseerimine: nutika tootmise võimaluste väljaselgitamine
Koolitusel osaleja omandab teadmised, kuidas selgitada välja ettevõtte võimalused tootmises infotehnoloogiliste rakenduste kasutamiseks. Koolitus toimub:

Tallinnas

 • 22.11.17

Tartus

 • 18.10.17

Koolitajad Tallinnas Hele Hammer ja Yrjö Ojasaar. Praktikud  Kaur Andresson ja Kaarel Suuk.  Koolitaja Tartus Hele Hammer. Praktik Kaur Andresson.

 

Tingimused

Ühel koolitusel saab osaleda vähemalt 15 ettevõtet, maksimaalne osalejate arv ühest ettevõtest on 2 inimest.  Oodatud on omanikud, juhid ning spetsialistid.

Koolitusele ootame osalema eelkõige ettevõtteid, mis on:

 • tegutsenud vähemalt 3 aastat
 • ekspordile orienteeritud
 • huvitatud baasteadmiste saamisest tootearenduse kohta

 

Koolitusel ei saa osaleda:

 • konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad, kellel ei ole selget plaani oma teenust/toodet eksportima hakata;
 • põllumajandustoodete esmase tootmise ettevõtted;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted;
 • raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).

 


Osalemine

REGISTREERU koolitusele „Kuidas leida kliente välisturul“
REGISTREERU koolitusele „E-kaubandus läbi oma e-poe“
REGISTREERU koolitusele „Eksport digiajastul“
REGISTREERU koolitusele „Kodulehe rakendamine edukaks ekspordiks“
REGISTREERU koolitusele „Tootearenduse ABC“
REGISTREERU koolitusele  „Plaanist müügini ehk tootearenduse protsessi juhtimine“
REGISTREERU koolitusele „Toote kohandamine välisturule minekul“
REGISTREERU koolitusele „Tootmise digitaliseerimine: nutika tootmise võimaluste väljaselgitamine“

 

Osalemistasu ühel ekspordi valdkonna koolitusel on 50 € + KM osaleja kohta ning ühel tootearenduse valdkonna koolitusel 30 € + KM osaleja kohta.

EASi poolt Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest koolituste läbiviimiseks tehtud kulu ettevõtte kohta on  kuni 240 EUR olenevalt koolitusest ja see arvestatakse ettevõtte poolt saadud vähese tähtsusega abi (VTA) hulka.

 

 

 

 

Kontakt

Info- ja tugikeskus, 627 9700
info@eas.ee


X