Ekspordi- ja tootearenduse valdkonna koolitused

Avatud Sihtgrupp: Ekspordile orienteeritud väikeettevõte, kes on huvitatud baasteadmiste saamisest tootearenduse kohta.

EAS korraldab ekspordile suunatud ettevõtetele ekspordi- ja tootearenduse valdkonna koolitusi, mille tulemusena tõstetakse Eesti ettevõtjate teadmisi ekspordist, arendatakse koostööd Eesti ettevõtjate vahel ning luuakse eeldused ettevõtjate ekspordikäibe ja kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurendamiseks.

Ekspordivaldkonna koolitustel osaleja omandab teadmised e-kaubanduse algtõdedest ja võimalustest, sotsiaalmeedia võimalustest toodete ja teenuste turundamisel, kuidas rakendada ettevõtte koduleht edukaks ekspordiks ning kuidas leida kliente välisturul.

Tootearenduse valdkonna koolitusel osaleja omandab praktilised teadmised tootearenduse protsessi etappidest ning juhtimisest, toote kohandamisest välisturule ja tootmise digitaliseerimisest.

Ekspordi- ja tootearenduse valdkonna koolituste elluviimisel on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse partneriteks Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ning Turundusproff OÜ.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk2017. II poolaastal toimub 23 ekspordi- ja tootearenduse valdkonna koolitust. Ühe koolituse ajaline kestvus on 8 akadeemilist tundi.

Ekspordi- ja tootearenduse valdkonna koolituste ajakava:

 

EKSPORDI VALDKONNA KOOLITUSED

 

  TOOTEARENDUSE VALDKONNA KOOLITUSED

 

Kuidas leida kliente välisturul
Koolitusel osaleja omandab teadmised, kuidas sihtriiki sisenemisel kõige efektiivsemalt kontakte luua ning kust esmaseid kliente leida ning millised on esimesed sammud kasutamaks võimalikult efektiivselt ära erinevaid abivahendeid. Koolitus toimub: 26.09.17; 31.10.17; 21.11.17 Tallinnas ning 12.12.17 Tartus.  Koolitaja Argo Sildvee. Praktik Kadri Konga
Tootearenduse ABC 

Koolitusel osaleja omandab teadmised tootearenduse protsessi erinevatest etappidest ning tootearendusplaani koostamiseks, mille tulemusel valmib uus müügivalmis toode. Tegemist on üldise koolitusega, mis annab ülevaate kõigist tootearenduse etappidest, kuni uue toote turule jõudmiseni. Koolitus toimub: 17.10.17; 24.11.17 ja 13.12.17 Tallinnas. Koolitaja Indrek Maripuu. Praktikud Johanna Tammsalu, Kaie Kaas-Ojavere, Tarmo Täht

E-kaubandus läbi oma e-poe
Koolitusel osaleja omandab teadmised e-kaubanduse algtõdedest ja võimalustest. Samuti millised on esimesed sammud e-kaubandusega alustamiseks; millised on e-kaubandusele esitatavad nõuded; kuidas luua oma e-poodi, mis teenindaks ka väliskliente. Koolitus toimub: 27.09.17; 06.11.17 Tallinnas ning 07.11.17 Tartus. Koolitaja Martin Varrand.  Praktik Jakob Saks
Plaanist müügini ehk tootearenduse protsessi juhtimine
Koolitusel osaleja omandab teadmised, kuidas juhtida kogu tootearenduse protsessi selle erinevatel tasanditel nii, et kavandatud toode valmiks ettenähtud ajaraamistikus, planeeritud ressurssidega ja jõuaks edukalt lõpptarbijateni. Koolitus toimub: 27.11.17 Tallinnas ning 30.11.17 Tartus. Koolitaja Kristjan Jagomägi. Praktikud Kirti Asperk ja Aigar Vaigu
 

Eksport digiajastul
Koolitusel osaleja omandab teadmised, kuidas sotsiaalmeedia jms abil oma tooteid ja teenuseid turundada, millised on sotsiaalmeedia võimalused ja ohud. Koolitus toimub: 26.09.17; 13.10.17 Tallinnas ning 10.10.17 Tartus. Koolitaja Taavi Tammpere.  Praktik Jakob Saks

 

 

Toote kohandamine välisturule minekul
Koolitusel osaleja omandab teadmised, kuidas kohandada olemasolev toode vastavaks välisturu vajadustele. SH kuidas selgitada välja välisturu klientide nõudluse eripärad, mida ja kuidas konkurendid pakuvad ja millised on trendid. Koolitus toimub: 10.10.17; 07.11.17 ja 19.12.17 Tallinnas. Koolitaja Anu-Mall Naarits. Praktikud Leida Kikka, Mauri Abner, Gristel  ja Tarmo Tali

Kodulehe rakendamine edukaks ekspordiks
Koolitusel osaleja omandab teadmised, kuidas kasutada ettevõtte kodulehte võimaliku müügikanalina (eelkõige ekspordimüügikanalina) ning kuidas panna see ettevõtte jaoks parimal viisil tööle. Koolitus toimub: 12.09.17; 27.11.17 Tallinnas ning 08.11.17 Tartus. Koolitaja Timo Porval.  Praktik Eivor Maiväli

 

Tootmise digitaliseerimine: nutika tootmise võimaluste väljaselgitamine
Koolitusel osaleja omandab teadmised, kuidas selgitada välja ettevõtte võimalused tootmises infotehnoloogiliste rakenduste kasutamiseks. Koolitus toimub: 22.11.17 Tallinnas ning 18.10.17 Tartus.

 

Tingimused

Ühel koolitusel saab osaleda vähemalt 15 ettevõtet, maksimaalne osalejate arv ühest ettevõtest on 2 inimest.  Oodatud on omanikud, juhid ning spetsialistid.

Koolitusele ootame osalema eelkõige ettevõtteid, mis on:

  • tegutsenud vähemalt 3 aastat
  • ekspordile orienteeritud
  • huvitatud baasteadmiste saamisest tootearenduse kohta

Osalemistasu ekspordi valdkonna koolitustel on 50 € + KM osaleja kohta ning tootearenduse valdkonna koolitustel 30 € + KM osaleja kohta.

 

Koolitusel ei saa osaleda:

  • põllumajandustoodete esmase tootmise ettevõtted;
  • kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
  • tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
  • hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted;
  • raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).

Osalemine

Avatud on registreerumine  koolitustele!

 

EKSPORDI VALDKONNA KOOLITUSED   

Kuidas leida kliente välisturul

26.09.Tallinnas. Registreerumise tähtaeg  12.09.

31.10. Tallinnas. Registreerumise tähtaeg  17.10.

21.11. Tallinnas. Registreerumise tähtaeg 07.11.

12.12. Tartus. Registreerumise tähtaeg  28.11.

REGISTREERU

 

E-kaubandus läbi oma e-poe    

27.09. Tallinnas.  Registreerumise tähtaeg 13.09.

06.11. Tallinnas. Registreerumise tähtaeg 23.10.

07.11. Tartus. Registreerumise tähtaeg 24.10.

REGISTREERU

 

Eksport digiajastul         

26.09. Tallinnas. Registreerumise tähtaeg  12.09.

10.10. Tartus. Registreerumise tähtaeg 26.09.

13.10. Tallinnas. Registreerumise tähtaeg 29.09.

REGISTREERU

 

Kodulehe rakendamine edukaks ekspordiks     

12.09. Tallinnas. Registreerumise tähtaeg  5.09.

08.11. Tartus. Registreerumise tähtaeg 25.10.

27.11. Tallinnas. Registreerumise tähtaeg 13.11.

REGISTREERU

 

TOOTEARENDUSE VALDKONNA KOOLITUSED   

Tootearenduse ABC      

17.10. Tallinnas. Registreerumise tähtaeg 03.10.

24.11. Tallinnas. Registreerumise tähtaeg 10.11.

13.12. Tallinnas. Registreerumise tähtaeg 29.11.

REGISTREERU

 

Plaanist müügini ehk tootearenduse protsessi juhtimine           

28.11. Tallinnas. Registreerumise tähtaeg 14.11.

30.11. Tartus. Registreerumise tähtaeg 16.11.

REGISTREERU

 

Toote kohandamine välisturule minekul            

10.10. Tallinnas. Registreerumise tähtaeg 26.09.

07.11. Tallinnas. Registreerumise tähtaeg 24.10.

19.12. Tallinnas. Registreerumise tähtaeg 05.12.

REGISTREERU

 

Tootmise digitaliseerimine: Nutika tootmise võimaluste väljaselgitamine        

18.10. Tartus. Registreerumise tähtaeg 04.10.

22.11. Tallinnas. Registreerumise tähtaeg 08.11.

REGISTREERU

 

EASi poolt Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest koolituste läbiviimiseks tehtud kulu ettevõtte kohta on  kuni 240 EUR olenevalt koolitusest ja see arvestatakse ettevõtte poolt saadud vähese tähtsusega abi (VTA) hulka.

 

Kontakt

Info- ja tugikeskus, 627 9700
info@eas.ee

X