Ekspordi- ja tootearenduse valdkonna koolitused

Sihtgrupp: Ekspordile orienteeritud väikeettevõte.

EAS korraldab ekspordile suunatud ettevõtetele ekspordi- ja tootearenduse valdkonna koolitusi, mille tulemusena tõstetakse Eesti ettevõtjate teadmisi ekspordist, arendatakse koostööd Eesti ettevõtjate vahel ning luuakse eeldused ettevõtjate ekspordikäibe ja kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurendamiseks.

Järgmine koolitusperiood avatakse 2017. aasta III kvartalis.

EesmärkOsalemine

Koolituskava ja osalemisega seotud tingimused selguvad hiljemalt 1. septembriks 2017.

Kontakt

Sirje Post

Projektijuht (koolitused (eksport, tootearendus))
Ettevõtluse ja ekspordi keskus
627 9744
Sirje.Post@eas.ee

X