Süsteemne eksport Euroopas

Sihtgrupp: Eksportiv või ekspordiga alustav ettevõte

Aitame ettevõtetel kiirendada sisenemist uutele Euroopa turgudele ja suurendada eksporditulu. 

2019kevadel alustanud koolitusprogramm Süsteemne eksport Euroopas andis ekspordijuhtidele ekspordi baasteadmised. 2021. aastal jätkame programmi modifitseeritud formaadiga. 

Oleme ekspordijuhtidele välja töötanud online ekspordiprogrammi Süsteemne eksport Euroopas digitaalsete müügi kanalite kaudumis annab ettevõtjale:

  • süsteemse tegevuskava ja tööriistad, et edukalt eksportida muutunud keskkonnas;

  • võimaluse tõsta ekspordiks ettevalmistuse ja ekspordijuhtide müügivõimekuse taset, sh virtuaalseid müügioskusi;

  • võimaluse suurendada digitaalsete müügikanalite arendamist ja rakendamist, kuna sellest on saanud täna esmane hädavajadus. 


Online ekspordiprogramm koosneb vebinaridest ja veebikonsultatsioonidest, kus konsultantidelt ja turuekspertidelt oodatakse ajakohastatud, uut turusituatsiooni arvestavat lähenemist. Ekspordiprogramm lõppeb ettevõtjatele individuaalsete virtuaalsete kliendikohtumistega, mille eesmärgiks on viia Eesti ettevõtted kokku võimalike potentsiaalsete partneritega.  

Täpsem info ekspordiprogrammi ning kandideerimisinfo lisandub jaanuar 2021. 

Ekspordiprogramm alustab orienteeruvalt jaanuar-veebruar 2021.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

  • Koolitusprogrammis ei saa osaleda:
  • konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad;
  • põllumajandustoodete esmase tootmise ettevõtted;
  • kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
  • tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
  • hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted;
  • raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).

 


Osalemine

Ekspordiprogrammi sihtrühmaks on Eesti ettevõtete ekspordijuhid ning teised ekspordimüügiga tegelevad töötajad.

Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Programmis osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA).

Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot).

Lähemalt VTA-st.

Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

 

 

 

 

 

Kontakt

Anneli Arm, projektijuht
Rahvusvaheline müük
+372 53320541, anneli.arm@eas.ee

X