Süsteemne eksport Euroopas

Sihtgrupp: Eksportiv või ekspordiga alustav ettevõte

“Süsteemne eksport Euroopas” on põhjalik ekspordijuhtide koolitus, mis aitab kokku hoida aega ja raha Rootsi, Norra või Saksamaa turule sisenemisel või seal laienemisel.

Oleme süstematiseerinud rahvusvaheliseks müügiks vajalikud tegevused, teadmised ja oskused ning koolitame välja uue põlvkonna ekspordijuhte. Jagame teadmisi, mida kogenud eksportijad on aastatega kogunud.

Tugevat koolitusprogrammi veavad tipptasemel väliskoolitajad, kes ise Rootsi, Norra või Saksamaa turul tegutsevad.

Tegemist on praktilise kursusega, kus ekspordijuht teeb kodutöödena oma igapäevatööd, kuid saab sealjuures nõu ja abi professionaalidelt, kes näitavad kiireid töötavaid võimalusi ning aitavad vältida suuremaid karisid ja möödalaskmisi. Viie kuu jooksul kohtutakse 8 korda grupis ja 3 korda individuaalse konsultatsiooni vormis.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse partneriks ekspordijuhtide koolitusel 2019/2020 oli Marketingi Instituut.

 

Kandideerimise 2020/2021  koolitusgruppidesse avame sügisel 2020. Uue koolituskava ja tingimused osalemiseks avaldame kodulehel augustis 2020.

 

Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Programmi sisu ja ülesehitus 2019/2020

Koolitus „Süsteemne eksport Euroopas“ toimub inglise keeles ja koosneb järgmistest moodulitest:

1. Parima turu valimine oma ettevõtte jaoks
Koolitaja Jean Sutton on turundusstrateegia ja uuringute ekspert Suurbritanniast.

Iga osaleja tutvub eelnevalt International Trade Centre (ITC) turuvaliku tööriistadega. Koolitusel vaatame koos üle kriteeriumid, mille põhjal valida oma ettevõtte jaoks kõige suurema ekspordipotentsiaaliga turg. Tegeleme sisenemisbarjääride ja riskide hindamisega, reastame vajalikud tegevused ning arvutame turule sisenemise maksumuse. Iga ettevõttega tegeletakse eraldi individuaalse konsultatsiooni käigus.

2. Turu olukord ja kliendi vajadused
Koolitaja Jean Sutton; praktikuks on Argo Sildvee, kes on eksportinud 50sse riiki.

Turu-uuringu peale võib kulutada pikki kuid ja piiramatult raha. Käime läbi 10 sammu, mille abil turu-uuringu ulatust piirata, realistlikud eesmärgid seada ja kulusäästlikult turust ülevaade saada. Jean Sutton räägib oma kogemustest, mida ja kuidas küsida ning kuidas saada vastuseid tundlikele, kuid olulistele küsimustele hindade, mahu ja tarnijate valiku kohta.

3. Turule sisenemise strateegiad
Koolitaja Markus Jonsson on rahvusvaheline ärinõustaja ja coach Rootsist.

Miks on mõned ettevõtted rahvusvaheliselt edukad ja teised mitte? Millised on klientide ostukäitumise tulevikutrendid? Missuguseid muudatusi on väärtusahelates oodata? Vaatame üle erinevate sisenemisstrateegiate plussid ja miinused.  Koolituspäeva lõpuks on iga osaleja valinud oma ettevõttele sobiva sisenemisstrateegia Rootsi, Norra või Saksamaa turul. Räägime, kuidas oma plaan ellu viia, palju see maksab ning kuidas leida ekspordipartnereid.

 4. Ekspordikuvandi loomine ja lugude jutustamine
Steve Rawling on endine BBC TV News ajakirjanik ja praegune BBC Academy koolitaja Suurbritanniast

Mida endast ja oma ettevõttest rääkida nende 3 või 10 minuti jooksul, kui lõpuks on avanenud võimalus end potentsiaalsele kliendile tutvustada? Kuidas tähelepanu äratada, teisi ennast kuulama panna ja nii enda kui ka ettevõtte isikupära kõige paremini välja tuua? Grupikohtumisel tutvustab Steve Rawling lugude jutustamise võtteid. Individuaalse konsultatsiooni käigus süveneb koolitaja iga ettevõtte kuvandisse, aitab lugu kokku panna ja esitlusoskusi parandada.

5. ja 6. Digitaalsed müügikanalid
Koolitaja Artem Daniliants on veebiturunduse ekspert Soomest.

Digitaalsed müügikanalid nii B2B kui ka B2C suunal. Kuidas oma kodulehest maksimum välja pigistada? Kuidas kasvatada müüki oma e-poe ja Amazoni kaudu? Teise päeva töötoas tegeletakse praktiliselt trendi- ja nõudlusanalüüsidega ning analüüsitakse kodulehti ning e-poode kliendi seisukohast. Koolituse lõpuks valmib ettevõtte digitaalse turunduse plaan.

7. Müügi- ja läbirääkimiste oskused
Koolitaja Uwe Sponholz on Skandinaavia ja Saksamaa müügikogemusega marketingi ja müügijuht Saksamaalt. Praktik Christian Testman on Norra-Eesti ettevõtte Ocean Visuals tegevjuht Norrast. Tal on tugev taust rahvusvahelises müügis, äri arenduses, marketingis, tootejuhtimises ja juhtimises. 

Osalejad tutvuvad eelnevalt läbirääkimiste ja müügitehnika materjalidega. Koolitusel mängime läbi näidissituatsioone, et reaalsetes olukordades juba teadlikult ja läbimõeldult reageerida ning mitte püünistesse kukkuda.

8. Ekspordipartnerite juhtimine
Koolitaja Uwe Sponholz

Ekspordijuhid on harjunud üksi tegutsema ja eelkõige endale lootma. Partnerite arvu ja müügivõrgustiku kasvades on aga juba tarvis juhtimisoskusi. Räägime, kuidas juhtida (kaug)tiimi, koguda ettevõtte jaoks vajalikku turuinfot ja  motiveerida oma müügipartnereid.

Ajakava

  1. grupp 2. grupp
Turu valimine 04.11.2019 05.11.2019
Individuaalne nõustamine (2 ak. tundi)    
Turu-uuringud 09.12.2019 10.12.2019
Turule sisenemise strateegiad 06.01.2020 20.01.2020
Individuaalne nõustamine (2 ak. tundi)    
Ekspordikuvandi loomine ja lugude jutustamine 21.01.2020 07.01.2020
Individuaalne nõustamine (2 ak. tundi)    
Digitaalsed müügikanalid (2 päeva) 06.- 07.02.2020 18.-19.02.2020
Müügi- ja läbirääkimiste oskused 09.03.2020 12.03.2020
Ekspordipartnerite juhtimine 10.03.2020 13.03.2020

Tingimused

 • Ekspordijuhtide koolitus toimub kahes grupis, kokku saab osaleda kuni 36 inimest.
 • Ühest ettevõttest saab koolitusel osaleda kuni kaks inimest.
 • Ekspordijuhtide koolitusele ootame ettevõtteid, kelle viimase majandusaasta ekspordikäive on vähemalt 100 000 või kogukäive vähemalt 300 000 eurot.
 • Osalejate puhul eeldame, et nende
  • töö sisuks on ekspordi planeerimine, aktiivne müügitöö välisturgudel ja rahvusvaheliste müügipartneritega suhtlemine;
  • inglise keele oskus on vähemalt C1 tasemel.
 • Koolitusprogrammis ei saa osaleda:
 • konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad;
 • põllumajandustoodete esmase tootmise ettevõtted;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted;
 • raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).

 


Osalemine

Uued koolitusgrupid avame  kandideerimiseks 2020 aasta sügisel. Tingimused täpsustamisel (avaldame augustis 2020).

Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
Programmis osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA).

Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot).

Lähemalt VTA-st.

Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

 

 

 

 

 

Kontakt

Anneli Arm,  +372 53320541
anneli.arm@eas.ee

X
X