Süsteemne eksport Araabia Ühendemiraatides

Sihtgrupp: Eelneva ekspordikogemusega toidusektori ettevõte

“Süsteemne eksport AÜE-s” on ettevalmistav programm AÜE turule sisenemiseks toidu-ja joogisektori ettevõtetele. Programm koosneb seminaridest, individuaalsetest nõustamistest ja õppereisist Dubaisse. Õppevisiit võimaldab tutvuda tulevase ekspordituruga, et saada paremini aru kultuurikontekstist, konkurentsiolukorrast ja testida oma väärtuspakkumist potentsiaalsete klientide peal. 

Ettevõte saab nõu ja abi professionaalidelt, kes aitavad vältida suuremaid karisid ja möödalaskmisi AÜE turul. Nelja kuu jooksul kohtutakse viis korda grupis ja neli korda individuaalse konsultatsiooni vormis. Õppereisi pikkus on 4 tööpäeva, millele lisandub lennuaeg.

Tugevat programmi veavad kohalikud konsultandid, kelle igapäevatööks on aidata rahvusvahelistel toiduettevõtetel AÜE turule siseneda.

Soovitame ettevõtetel osaleda sellel kursusel kahe töötajaga (nt. ekspordijuht ja tegevjuht), et ettevõte saaks saadud infole tuginedes seada fookust ja teha strateegilisi otsuseid. Saadud info pealt saab ettevõte teha AÜE turule minna/mitte minna läbikaalutud otsuse.

EASi koostööpartner AÜE ekspordiprogrammi elluviimisel on Dubais resideeruv konsultatsioonibüroo Nifor.

Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Programmi sisu ja ülesehitus
*Kõik programmi tegevused toimuvad inglise keeles

1.  Ülevaade AÜE ärikeskkonnast 
AÜE toidusektori tutvustus, arvestades osalejate valdkonna spetsiifikat: võimalused,  väljakutsed ja tulevikuprognoosid.
Klientide (B2B ja B2C) vajadused ja eelistused, ostuharjumused ja ostukanalid, sh digitaalsed. Räägime AÜE jaeturu loogikast, peamistest edasimüüjatest, organisatsioonide struktuurist, ostutsüklist. Vaatame üle vajalikud sertifikaadid, nõuded pakenditele ja sildistamisele, kuidas uusi tooteid registreerida.

Individuaalne nõustamine (2 ak. tundi ettevõtte kohta)
Koostöös konsultandiga ärivõimaluste tuvastamine. Kõige väärtuslikuma kliendi- ja/või tarbijaprofiili koostamine. Peamised kanalid kliendini jõudmiseks.

2. Turule sisenemise strateegiad 
Sobiva ärimudeli loomine AÜE turu jaoks, väärtuspakkumise loomine kliendi jaoks. AÜE turule sisenemise võimalused. Ekspordituru potentsiaali ja riskide hindamine oma toote/teenuse vaates, hinnastamise strateegia, sisenemiseks vajalike tegevuste ja ressursside planeerimine, nende maksumus. Selle tulemusena tunneb osaleja turule sisenemise strateegiaid, nende eeliseid, maksumusi ja teab, kuidas oma tootega AÜE turul kliendini jõuda.

Individuaalne nõustamine (2 ak. tundi ettevõtte kohta).
Räägitakse läbi ärimudel, väärtuspakkumine, tegevusplaan koos orienteeruva maksumusega. Osaleja oskab hinnata AÜE turule sisenemiseks vajaminevaid ressursse ja oma ettevõtte sellekohast võimekust. Teab, milline on konkurentsiolukord ning missugused on nõutud sertifikaadid.

3. Ärikultuur ja kliendisuhtlus 
Emiratide kultuur ja sotsiaalne hierarhia, kuidas see mõjutab ärisuhteid ja läbirääkimisi. Kuidas kliendi vajadustest teada saada, kliendisuhte hoidmine. Tabuteemad, kingitused, õhtusöögid, dress code, kutsed, järelsuhtlus, tänuavaldused jms.

 4. Sektoripõhine õppevisiit AÜE-sse (Abu Dhabi ja Dubai)
Õppereisi tulemusena mõistab osaleja paremini AÜE turgu ja konkurentsiolukorda omas nišiš, on loonud kasulikke kontakte (kohtunud edasimüüjate ostujuhtidega), on saanud võimaluse oma toodet tutvustada potentsiaalsetele huvilistele, oskab paremini hinnata oma väärtuspakkumise ja ärimudeli sobivust AÜE turule.

5. Tolliprotseduurid, litsentsid, piirangud
Millega peab Eesti ettevõte arvestama tolliprotseduuride juures, vajalikud litsentsid, olulised piirangud AÜE turul. 

6. Turundus AÜE turul 
Kuidas ennast AÜE turul tutvustada ja positsioneerida, millised võiksid olla turunduskanalid ja materjalid, visuaalne keel AÜE turul (pilt ja video), kultuurierinevused (mis on aktsepteeritud ja mis mitte), koduleht, mida silmas pidada turundusürituste korraldamisel, kuidas ja kellele kutsed.

Individuaalne nõustamine (2 ak. tundi ettevõtte kohta).
Turundusmaterjalide ülevaatamine, soovitused seoses AÜE turuga. Muud turundusega seonduvad teemad.

7. Kokkuvõttev individuaalne nõustamine (2 ak. tundi ettevõtte kohta).
Võetakse kokku tegevused, eelarved, prognoosid ja ajakava mille põhjal saab ettevõte teha otsuse  – minna/mitte minna oma tootega AÜE turule.

8. Vajaduspõhine järelnõustamise võimalus programmis osalenud ettevõttele (2 ak. tund ettevõtte kohta) 4 kuud peale programmi läbimist. 
Nõustamine toimub videokõnena Skype’i või muu kanali kaudu. 

 

Ajakava

Kuupäev Tegevus
4.veebruar 2020 Seminar: Ülevaade AÜE ärikeskkonnast
5.veebruar 2020 Ettevõtete individuaalsed nõustamised
3.märts 2020 Seminar: Turule sisenemise strateegiad
4.märts 2020 Ettevõtete individuaalsed nõustamised
5.märts 2020 Seminar: Ärikultuur ja kliendisuhtlus
4-14.mai 2020 Webinar: Tolliprotseduurid, litsentsid, piirangud
  Webinar:  Turundus AÜE turul
  Ettevõtete individuaalsed nõustamised
26-27.mai 2020 Online kohtumine: Ettevõtete viimane kokkuvõtlik konsultatsioon.
Ajavahemikul kuni 2021 juuni (2020 visiite ei toimu) Õppevisiit AÜE-sse 
Kuni oktoober 2021 Vajaduspõhine järelnõustamise (1,5 tundi) võimalus progrmmis osalenud ettevõttele. Nõustamine toimub veebipõhiselt (Microsoft Teams)

Tingimused

 • Programmis saab osaleda kuni 8 toidusektori ettevõtet, kes soovivad siseneda AÜE turule;
 • Ettevõttel on olemas eelnev ekspordikogemus ja võimekus AÜE turule sisenemiseks;
 • Igast ettevõttest saab osaleda kuni 2 inimest (soovitatav)
 • Osalejate puhul eeldame, et nende
  • töö sisuks on ekspordi planeerimine, aktiivne müügitöö välisturgudel ja rahvusvaheliste müügipartneritega suhtlemine;
  • inglise keele oskus on vähemalt C1 tasemel.
 • Koolitusprogrammis ei saa osaleda:
 • konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad;
 • põllumajandustoodete esmase tootmise ettevõtted;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted;
 • raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).

 

 

 


Osalemine

Ettevõtte omaosalus koolitusel “Süsteemne eksport AÜE-s” on 1 000 eurot ühe osaleja kohta (käibemaksu ei lisandu).  Ühest ettevõttest saab osaleda kuni kaks osalejat. Kahe osaleja puhul on omaosalus kokku 1 500 eurot.
Programmi kinnitatud ettevõttele esitab arve EAS.

Kõik programmi seminarid ja individuaalsed nõustamised toimuvad Ülemiste Hotelli konverentsikeskuses (Lennujaama tee 2, Tallinn).

Kandideerimine programmi on lõppenud.

 

Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Programmis osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA). Orienteeruv VTA suurus on kuni 17 000 eurot ettevõtte kohta.
NB! VTA-d arvestatakse kontsernipõhiselt, seega kui ettevõte kuulub kontserni, siis ei tohi kõigile kontserni kuuluvatele ettevõtetele
jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi (VTA) ülemmäära 200 000 eurot.

Lähemalt VTA-st.

Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

 

 

 

 

 

Kontakt

Tiina Truuväärt,  627 9541
tiina.truuvaart@eas.ee

X