Süsteemne eksport Araabia Ühendemiraatides

Avatud Sihtgrupp: Eelneva ekspordikogemusega toidusektori ettevõte

Araabia Ühendemiraatide turg pakub Eesti ettevõtetele järjest enam huvi, kuna see on ühtlasi väravaks teistele Lähis-Ida ning samuti Põhja-Aafrika turgudele. 2020. aasta oktoobris avataval Dubai Expol on ka Eesti oma paviljoniga väljas, et eduka e-riigi kuvandit kinnistada ja ettevõtjatele kohtumispaika pakkuda. Selleks, et Expo võimalustest maksimaalselt kasu saada, alustame ettevalmistustega juba nüüd. 

AÜE impordib toitu ja jooke enam kui 16 miljardi dollari eest aastas. Kuigi rahvusvaheline konkurents on tihe, on erinevates niššides võimalusi ka Eesti toidu-ja joogisektori ettevõtete jaoks.

"Süsteemne eksport AÜE-s" on ettevalmistav programm AÜE turule sisenemiseks toidu-ja joogisektori ettevõtetele. Programm koosneb seminaridest, individuaalsetest nõustamistest ja õppereisist Dubaisse. Õppevisiit võimaldab tutvuda tulevase ekspordituruga, et saada paremini aru kultuurikontekstist, konkurentsiolukorrast ja testida oma väärtuspakkumist potentsiaalsete klientide peal. 

Ettevõte saab nõu ja abi professionaalidelt, kes aitavad vältida suuremaid karisid ja möödalaskmisi AÜE turul. Nelja kuu jooksul kohtutakse viis korda grupis ja neli korda individuaalse konsultatsiooni vormis. Õppereisi pikkus on 4 tööpäeva, millele lisandub lennuaeg.

Tugevat programmi veavad kohalikud konsultandid, kelle igapäevatööks on aidata rahvusvahelistel toiduettevõtetel AÜE turule siseneda.

Soovitame ettevõtetel osaleda sellel kursusel kahe töötajaga (nt. ekspordijuht ja tegevjuht), et ettevõte saaks saadud infole tuginedes seada fookust ja teha strateegilisi otsuseid.

Tegevuste orienteeruv ajakava*:
Veebruari algus 2020 - alustame seminaride ja individuaalsete nõustamistega (Tallinn)
Märts 2020 - õppereis Dubaisse
Aprill /Mai 2020 - jätkuvad seminarid ja individuaalsed nõustamised (Tallinn)

*Hetkel on rahvusvaheline hange sobivate koostööpartnerite leidmiseks veel käimas, mistõttu me ei saa avaldada täpsemat infot. Ajakava osas arvestame, et 16-20.02.2020 toimub Gulfoodi mess Dubais. Avaldame täpsustustatud ajakava jaanuari alguses.

 
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Programmi sisu ja ülesehitus
*Kõik programmi tegevused toimuvad inglise keeles

1.  Ülevaade AÜE ärikeskkonnast. (1 päev)

AÜE toidusektori tutvustus, arvestades osalejate valdkonna spetsiifikat: võimalused,  väljakutsed ja tulevikuprognoosid.
Klientide (B2B ja B2C) vajadused ja eelistused, ostuharjumused ja ostukanalid, sh digitaalsed. Räägime AÜE jaeturu loogikast, peamistest edasimüüjatest, organisatsioonide struktuurist, ostutsüklist. Vaatame üle vajalikud sertifikaadid, nõuded pakenditele ja sildistamisele, kuidas uusi tooteid registreerida.

Individuaalne nõustamine (2 ak. tundi ettevõtte kohta): kõige väärtuslikuma kliendi- ja/või tarbijaprofiili koostamine.

2. Turule sisenemise strateegiad (1 päev)

Sobiva ärimudeli loomine AÜE turu jaoks, väärtuspakkumise loomine kliendi jaoks. AÜE turule sisenemise võimalused. Ekspordituru potentsiaali ja riskide hindamine oma toote/teenuse vaates, sisenemiseks vajalike tegevuste ja ressursside planeerimine, nende maksumus. Selle tulemusena tunneb osaleja turule sisenemise strateegiaid, nende eeliseid, maksumusi ja teab, kuidas oma tootega AÜE turul kliendini jõuda.

Individuaalne nõustamine (2 ak. tundi ettevõtte kohta): räägitakse läbi ärimudel, väärtuspakkumine, tegevusplaan koos orienteeruva maksumusega. Osaleja oskab hinnata AÜE turule sisenemiseks vajaminevaid ressursse ja oma ettevõtte sellekohast võimekust. Teab, milline on konkurentsiolukord ning missugused on nõutud sertifikaadid.

3. Ärikultuur ja kliendisuhtlus (1 päev)

Ärikultuur, läbirääkimised, kuidas kliendi vajadustest teada saada, kliendisuhte hoidmine. Tabuteemad, kingitused, õhtusöögid, kutsed, järelsuhtlus, tänuavaldused, ühiskonna hierarhia jm.

 4. Sektoripõhine õppevisiit Dubaisse, (4 päeva kohapeal, lisandub lennuaeg)

Õppereisi tulemusena mõistab osaleja paremini AÜE turgu ja konkurentsiolukorda omas nišiš, on loonud kasulikke kontakte (kohtunud edasimüüjate ostujuhtidega), on saanud võimaluse oma toodet tutvustada potentsiaalsetele huvilistele, oskab paremini hinnata oma väärtuspakkumise ja ärimudeli sobivust AÜE turule.

5. Tolliprotseduurid, litsentsid, piirangud.

Millega peab Eesti ettevõte arvestama tolliprotseduuride juures, vajalikud litsentsid, olulised piirangud AÜE turul.

6. Turundus AÜE turul

Kuidas ennast AÜE turul tutvustada ja positsioneerida, millised võiksid olla turunduskanalid ja materjalid, visuaalne keel AÜE turul (pilt ja video), kultuurierinevused (mis on aktsepteeritud ja mis mitte), koduleht, mida silmas pidada turundusürituste korraldamisel, kuidas ja kellele kutsed.

Individuaalne nõustamine (2 ak. tundi ettevõtte kohta): osaleja turundusmaterjalide üle vaatamine ja muud vajalikud turundusteemad.

7. Kokkuvõttev individuaalne nõustamine (2 ak. tundi ettevõtte kohta): saadud uute teadmiste põhjal tegevusplaani korrigeerimine ja edasised sammud.

8. Vajaduspõhine järelnõustamise võimalus progrmmis osalenud ettevõttele (2 ak. tund ettevõtte kohta) 4 kuud pärast programmi lõppu kuni 2020 aasta lõpuni.  Nõustamine toimub videokõnena Skype’i või muu kanali kaudu. 

Tingimused

 • Programmis saab osaleda kuni 8 toidusektori ettevõtet, kes soovivad siseneda AÜE turule;
 • Ettevõttel on olemas eelnev ekspordikogemus ja võimekus AÜE turule sisenemiseks;
 • Igast ettevõttest saab osaleda kuni 2 inimest (soovitatav)
 • Osalejate puhul eeldame, et nende
  • töö sisuks on ekspordi planeerimine, aktiivne müügitöö välisturgudel ja rahvusvaheliste müügipartneritega suhtlemine;
  • inglise keele oskus on vähemalt C1 tasemel.
 • Koolitusprogrammis ei saa osaleda:
 • konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad;
 • põllumajandustoodete esmase tootmise ettevõtted;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted;
 • raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).

 


Osalemine

Ettevõtte omaosalus koolitusel “Süsteemne eksport AÜE-s” on 1 000 eurot ühe osaleja kohta (käibemaksu ei lisandu).  Ühest ettevõttest saab osaleda kuni kaks osalejat. Kahe osaleja puhul on omaosalus kokku 1 500 eurot.
Programmi kinnitatud ettevõttele esitab arve EAS.

Kandideerimiseks täitke palun oma sooviavaldus SIIN. Tähtaeg on 10. jaanuar 2020.


Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
Programmis osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA). Orienteeruv VTA suurus on kuni 17 000 eurot ettevõtte kohta.

Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot.

Lähemalt VTA-st.

Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

 

 

 

 

 

Kontakt

Tiina Truuväärt,  627 9541
tiina.truuvaart@eas.ee

X