fbpx

Eesti-Vene piiriülene koostöö

Alates 01.septembrist 2018 asub Eesti-Vene programmi sekretariaat Riigi Tugiteenuste Keskuses. Sekretariaadi asukoha aadress on endiselt Sõbra 56, Tartu.

Eesti – Vene programm loob uusi võimalusi kahe naaberriigi koostöösuhete edendamiseks keskkonna, väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete arendamise ning piirihalduse ja piiriturvalisuse valdkonnas ning toetab kohaliku ja regionaalse tasandi ühistegevust kahe riigi piirialadel.

Programm eraldab toetusi taotlusvoorude kaudu ning osa finantseeringust on suunatud kahe riigi vahelistele strateegilistele tarituprojektidele väljaspool avatud konkurssi.

Toetuse taotlejad/toetuse saajad ning toetatavad tegevused peavad asuma programmi piirkonnas:

  • Eestis: Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti ning piirneva regioonina Põhja-Eesti, sh Tallinn ning 

  • Venemaal: Peterburi linn, Leningradi oblast ja Pihkva oblast.


Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 viiakse ellu Euroopa Liidu naabrusinstrumendi raames ning seda kaasrahastab EL, Eesti Vabariik ning Venemaa Föderatsioon. Programmi eelarve on kokku 34,2 miljonit eurot.

Täiendav info, juhendmaterjalid ning tingimused on avaldatud Eesti-Vene programmi koduleheküljel www.estoniarussia.eu
 
X