fbpx

Eesti-Läti programm

Avatud

Alates 01.septembrist 2018 asub Eesti-Läti programmi sekretariaat Riigi Tugiteenuste Keskuses. Sekretariaadi asukoha aadress on endiselt Sõbra 56, Tartu.

Eesti-Läti programm toetab koostööprojekte, kus eestlased ja lätlased koos ühise asja nimel pingutavad. Meie teemad on ettevõtlus, väikesadamad, loodus- ja kultuuripärandil põhinev turism, Valga ja Valka ühine linnasüda, säästva elustiili propageerimine, ühine veemajandus ja piiriülesed töösuhted.

Rohkem informatsiooni leiate programmi veebilehelt.

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 85%
 
X