Eesti Kosmosebüroo

Avatud Sihtgrupp: kompetentsi, motivatsiooni ja võimekust omavad Eesti ettevõtted (sh ka alustavad).

EAS on Eesti kosmosepoliitika ja kosmosevaldkonna ettevõtluse arendaja ning rahvusvahelise koostöö edendaja, tagades meie ettevõtetele uusi ärivõimalusi kõrgtehnoloogiat loovatel turgudel.

Eesti on Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) täisliige alates 2015. aastast.

Kosmosebüroo:

  • vahendab ESA pakkumiskutseid
    (ESA pakkumuskutsetes osalemine võimaldab Eesti ettevõtetel ja teadusasutustel edukalt osaleda Euroopa Kosmoseagentuuri projektides, aidates seeläbi kaasa Eestis uute kõrgtehnoloogia valdkonna töökohtade lisandumisele. Samuti loob see eeldused töötamaks välja teadusmahukaid ning kõrge lisandväärtusega tooteid ning teenuseid, mis on rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised.)
  • nõustab projektide koostajaid
  • korraldab infopäevi, seminare, konverentse, õppereise ja matchmaking-üritusi

Projektide koostamist EASi Kosmosebüroo rahaliselt ei toeta.

Jälgi ka Eesti Kosmosebüroo Facebooki

Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

TulemusedOsalemine

Programmis osalemiseks palume võtta ühendust Eesti Kosmosebürooga

Madis Võõras
Madis.Vooras@eas.ee
627 9795

Karoli Kahn
Karoli.Kahn@eas.ee

X