Disaini meistriklass

Sihtgrupp: vähemalt 3 aastat tegutsenud eksportivad ettevõtted, kellel on soov arendada või parendada ja turule tuua uusi tooteid või teenuseid ning kellel on selleks ambitsiooni, ideid ja ressursse.

Disaini meistriklass ei ole mitte ainult tootearenduse programm, vaid see on inimeste arendamise programm, mis võimaldab ettevõttesse tekitada kompetentsi turu ja tarbija mõistmiseks, ressursside juhtimiseks ning toodete iseseisvaks arendamiseks tulevikus. Pakume programmiga võimaluse saada uusi teadmisi tootearendusest ja prototüüpimisest ehk selgeks teha nii teooria kui ka praktika tervele meeskonnale (2-3 liiget).

Disaini meistriklass koosneb avapäevast, hetkeolukorra auditist (disainiaudit), 4 töötoast (teooria ja praktika), lühiveebikoolitustest ning lõpuüritusest. Programmi eesmärk on koostöös disainijuhiga (st personaalne mentortugi) ellu viia tootearendusprojekt. Me ei fokusseeri programmis tippdisainile, vaid keskendume teie ärile ja klientide vajadustele vastavate lahenduste loomisele

Disaini meistriklass võimaldab teil oma uue toote või teenuse (p)arendamiseks ja prototüüpimiseks kasutada professionaalsete disainijuhtide ja praktikutest koolitajate abi.

Programmi viivad läbi suurte kogemustega koolitajad Kaarel Mikkin ja Jane Oblikas ning tipptasemel disainijuhid (Janno Siimar, J. Margus Klaar, Jana Kukk, Mihkel Masso, Alari Orav jt, vt siin). Lisaks on igale koolituspäevale kaasatud praktikutest ettevõtjad, kes jagavad oma kogemusi tootearendusest ja disaini rakendamisest oma ettevõttes.

Disaini meistriklass annab välja 10 000€ suuruse peapreemia disaini ellurakendamiseks ettevõttele, kes läbib programmi kõige edukamalt! 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse partneriks Disaini meistriklassi ellu viimisel on BDA Consulting, Brand Manual ja Design Minds.

Disaini meistriklassi projektijuht on BDA Consulting OÜ: disain@bda.ee

Disaini meistriklass on saanud varasematelt osalejatelt väga positiivset tagasisidet. Meistriklassi keskmine soovitushinnang on lausa 9,64 punkti 10 punktist.
Osaleja tagasiside: „DMK oli üle kõikidest varasematest projektidest, kus oleme osalenud. Tunneme, et siit võtame reaalselt kaasa uusi oskusi ja tööriistu iga kokkusaamisega. Ja muidugi töötame lõpptulemusega edasi.“
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Programmi sisu ja ülesehitus

Disaini meistriklass kestab 6 kuud ning koosneb järgmistest etappidest:

 • Avapäev ja tutvumine disainijuhtidega: Iga ettevõte saab endale kogu meistriklassi ajaks partneriks tipptasemel disainijuhi, kes viib läbi disainiauditi, toetab ja mentordab ettevõtet koolituspäevadel ning tootearendusprojekti elluviimisel.
 • Disainiaudit: Disaini meistriklass algab disainijuhi poolt koostöös võtmeisikutega läbiviidava disainiauditiga. Disainiauditi eesmärk on kaardistada ettevõtte disainikasutust, analüüsida arengusuundi, selgitada välja piirangud, uued võimalused ning panna paika edaspidine tegevuskava ehk mida ettevõte peab ja saab ellu viia saavutamaks soovitud tulemusi. Disainiaudit viiakse läbi enne koolitusprogrammi.  Disainiaudit täpsustab esialgset toote- ja/või teenuse ideed, millega programmi siseneti.
 • 4 praktilist koolituspäeva kahes grupis, sh praktiku kogemuslugu:
  • Disainmõtlemine ja kasutajauuringud (MÕISTA) – disainmõtlemine ja meeskonnatöö, disainist juhitud innovatsioon, disainiuuringud ja empaatia, kuidas kasutajat uurida (Jane Oblikas)
  • Klienditeekonna kaardistus ja hüpoteeside püstitamine prototüüpimiseks (DEFINEERI) – kasutaja mõistmine, kasutajast lähtuv disain ja väärtus , loovus (Jane Oblikas)
  • Prototüüpimise ABC, prototüübitavate omaduste ja komponentide ideestamine, sh ringdisain (IDEESTA) – prototüübi loomine ja hindamine, prototüüpimise elemendid ja tooteomadused, tulemuslikkuse mõõtmine, ringdisaini rakendamine tootearenduses  (Kaarel Mikkin)
  • Füüsiline ja digitaalne prototüüpimine, MVP töötava prototüübi loomine (DISAINI) –  kiire prototüüpimine, digiprototüüpimise ABC ja ehitamine, testimine  (Kaarel Mikkin)
 • Webinarid: 
  • intellektuaalomand sinu projektis
  • lõpuürituse ettekande, slaidide ja esitluse koostamine  
 • Iseseisvad tööd ja tootearendusprojekti iseseisev elluviimine koostöös disainijuhiga: Osalejad tegelevad koolituste vahepealsel ajal disainijuhtide juhendamisel (30h) praktilise iseseisva tööga, mis on vajalik toote- või teenusekontseptsiooni arendamiseks ja prototüübini jõudmiseks. Esimene iseseisev töö on juba enne avapäeva. 

NB! Disainijuht ei ole meeskonnaliige, kes teeb osaleva ettevõtte jaoks töö ära. Disainijuhi roll on aidata teid kogu protsessi vältel, sh suhtleb disainijuht kliendiga, aitab kliendiintervjuu tulemusi analüüsida, aitab töölehti prioritiseerida, motiveerib ja innustab.

 • Lõpuüritus: osalevad ettevõtted kaitsevad žürii ees oma arendusideid ja prototüüpe. Programmi edukaimaks hinnatud ettevõte võidab 10 000-eurose auhinnavoucheri, mida on võimalik kasutada disaini- ja tootearenduse teenustena, sh on võimalik jätkata disainijuhiga koostööd või osta vajalik teenus sisse vabalt valitud disainiagentuurilt.

Kandideerimine 2021. sügisesse gruppi on lõppenud.

Ajakava sügis 2021:

 • Avapäev: 18.08.2021
 • Disainiauditite läbiviimine: 23.08-7.09
 • I grupi koolituspäevad:21.09.2021; 12.10.2021; 2.11.2021; 23.11.2021
 • II grupi koolituspäevad: 23.09.2021; 14.10.2021; 4.11.2021; 25.11.2021
 • Webinarid: 21.10.2021; 2.12.2021
 • Lõpuüritus: 16.12.2021


Korraldaja jätab õiguse komplekteerida grupid (kuni 10 ettevõtet grupis). Koolitused toimuvad Tallinnas ning nendel osalemine on ettevõtetele kohustuslik.

Tutvu ekspertidega lähemalt siin.

Loe, millist väärtust meistriklass pakub


Osalemine

Ettevõtte omaosalus Disaini meistriklassis on 1000€ (lisandub käibemaks). Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Euroopa Regionaalarengu Fond kompenseerib ca 85% programmi kuludest, sh disanijuhtide töötasu.

VTA on ettevõtte kohta 12 496,5 eurot.

Teenuses osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA) ja eeldab ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu. VTA-d arvestatakse kontsernipõhiselt, seega kui ettevõte kuulub kontserni, siis ettevõttele jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos teenuse raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

Kandideeri meistriklassi on lõppenud.

 

Tingimused

 • Disaini meistriklassis saab osaleda kuni 20 ettevõtet, kes jaotuvad kahte gruppi.
 • Disaini meistriklassis osalev ettevõte:
  • on soovitavalt tegutsenud vähemalt 3 aastat;
  • on ambitsioonikate eesmärkide ja kasvupotentsiaaliga;
  • omab oma toodet/teenust või omab toote/teenuse ideed, mida programmi käigus arendada ja prototüüpida;
  • omab ekspordikogemust ja/või planeerib eksporti.
 • Disaini meistriklass ei sobi ettevõttele:
  • kes on allhankija ja kellel puudub tahe arendada välja oma toode või teenus;
  • kes soovib tegeleda pelgalt veebilehe disainiga või tootmisprotsessi optimeerimisega.
 • Disaini meistriklassis osaleb ühest ettevõttest 2-3 inimest, kellel on ettevõtte juhtimises oluline roll või kes vastutab ettevõttes tootearenduse eest
 • Programmis ei saa osaleda raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud Euroopa liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).

 

Triin Jürgens
triin.jyrgens@eas.ee
EAS pojektijuht

Küsi lisa meie partnerilt BDA Consulting OÜ-lt, kes viib läbi Disaini meistriklassi: disain@bda.ee

X