Disaini meistriklass

Avatud Sihtgrupp: vähemalt 3 aastat tegutsenud eksportivad ettevõtted, kellel on soov arendada või parendada ja turule tuua uusi tooteid või teenuseid ning kellel on selleks ambitsiooni, ideid ja ressursse.

NB: 2019-2020 Disaini meistriklassi viimane töötuba toimub virtuaalselt, lõpuüritus on edasi lükatud, kuupäev täpsustamisel!

Disaini meistriklass ei ole mitte ainult tootearenduse programm, vaid see on inimeste arendamise programm, mis võimaldab ettevõttesse tekitada kompetentsi turu ja tarbija mõistmiseks, ressursside juhtimiseks ning toodete iseseisvaks arendamiseks tulevikus. Pakume programmiga võimaluse saada uusi teadmisi tootearendusest ja prototüüpimisest ehk selgeks teha nii teooria kui ka praktika tervele meeskonnale (2-3 liiget).

Disaini meistriklass koosneb hetkeolukorra auditist (disainiaudit), 5 koolituspäevast (teooria ja praktika) ning tootearendusprojekti elluviimisest koostöös disainijuhiga s.t personaalne mentortugi.

Disaini meistriklass võimaldab teil oma uue toote või teenuse (p)arendamiseks ja prototüüpimiseks kasutada professionaalsete disainijuhtide ja praktikutest koolitajate abi.

Programmi viivad läbi suurte kogemustega koolitajad Kaarel Mikkin ja Jane Oblikas ning tipptasemel disainijuhid (Janno Siimar, J. Margus Klaar, Mihkel Masso, Mihkel Güsson, Alari Orav, vt siit). Lisaks on igale koolituspäevale kaasatud praktikutest ettevõtjad, kes jagavad oma kogemusi tootearendusest ja disaini rakendamisest oma ettevõttes (nt Proekspert, Cleveron jt).

Disaini meistriklass annab välja 10 000€ suuruse peapreemia disaini ellurakendamiseks ettevõttele, kes läbib programmi kõige edukamalt! 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse partneriks Disaini meistriklassi ellu viimisel on BDA Consulting, Brand Manual ja Design Minds.

Disaini meistriklassi projektijuht on BDA Consulting OÜ: disain@bda.ee

Kandideerimine on lõppenud.

Kui ettevõtte toode on juba välja arendatud ja vajate abi toote turule toomisel (uus toode / uus turg), siis tutvu Uue toote turule toomise meistriklassiga (UTMK).
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Programmi sisu ja ülesehitus

Disaini meistriklass kestab 8 kuud ning koosneb järgmistest etappidest:

 • Avapäev ja tutvumine disainijuhtidega: Iga ettevõte saab endale kogu meistriklassi ajaks partneriks tipptasemel disainijuhi, kes viib läbi disainiauditi, toetab ja mentordab ettevõtet koolituspäevadel ning tootearendusprojekti elluviimisel.
 • Disainiaudit: disainijuht viib ettevõttes koostöös võtmeisikutega läbi põhjaliku hetkeolukorra auditi, mille tulemusena kaardistatakse ettevõtte tootearenduspraktikat, disainikasutust, analüüsitakse arengusuundi, selgitatakse välja piirangud, uued võimalused ning pannakse paika edaspidine tegevuskava. Disainiaudit täpsustab ettevõtte esialgset toote- ja/või teenuse ideed, millega programmi siseneti.
 • 5 praktilist koolituspäeva kahes grupis, sh praktiku kogemuslugu:
  • Disainmõtlemine – disainist juhitud innovatsioon, strateegiline disain, probleemide lahendamine  (Jane Oblikas)
  • Kliendivaade ja kasutajauuring – kuidas kasutajat uurida, kasutajast lähtuv disain ja väärtus  (Jane Oblikas)
  • Sissejuhatus prototüüpimisse – kontseptsioon ja faasid, prototüübi loomine ja hindamine  (Kaarel Mikkin)
  • Lo-fi prototüüpimine –  benchmarking kui testimise formaat, lo-fi prototüübi loomine ja parendamine (Kaarel Mikkin)
  • Hi-fi prototüüpimine – MVP, töötav prototüüp, iteratiivne arendus, tulemuslikkuse mõõtmine (Kaarel Mikkin)
 • Kodutööd ja tootearendusprojekti iseseisev elluviimine koostöös disainijuhiga: Osalejad tegelevad koolituste vahepealsel ajal disainijuhtide juhendamisel (20h) praktilise iseseisva tööga, mis on vajalik toote- või teenusekontseptsiooni arendamiseks ja prototüübini jõudmiseks.
 • Lõpuüritus: osalevad ettevõtted kaitsevad žürii ees oma arendusideid ja prototüüpe. Programmi edukaimaks hinnatud ettevõte võidab 10 000-eurose auhinnavoucheri, mida on võimalik kasutada disaini- ja tootearenduse teenustena, sh on võimalik jätkata disainijuhiga koostööd või osta vajalik teenus sisse vabalt valitud disainiagentuurilt.


NB: 2019-2020 Disaini meistriklassi viimane töötuba toimub virtuaalselt, lõpuüritus on edasi lükatud, kuupäevad täpsustamisel. Osalejatega võetakse ühendust! 

Ajakava sügis 2019 – kevad 2020:

  • Avapäev: 10.09.2019
  • Disainiauditite läbiviimine: september-oktoober 2019
  • I grupi koolituspäevad: 29.10.2019, 26.11.2019, 7.01.2020, 11.02.2020, 17.03.2020
  • II grupi koolituspäevad: 31.10.2019, 28.11.2019, 9.01.2020, 13.02.2020, 19.03.2020
  • Lõpuüritus: 23.04.2020 

Korraldaja jätab õiguse komplekteerida grupid (7-8 ettevõtet grupis). Koolitused toimuvad Tallinnas ning nendel osalemine on ettevõtetele kohustuslik.

Tingimused

 • Disaini meistriklassis saab osaleda 15 ettevõtet, kes jaotuvad kahte gruppi.
 • Disaini meistriklassis osalev ettevõte:
  • on soovitavalt tegutsenud vähemalt 3 aastat;
  • on ambitsioonikate eesmärkide ja kasvupotentsiaaliga;
  • omab oma toodet/teenust;
  • omab ekspordikogemust;
  • omab toote/teenuse ideed, mida programmi käigus arendada ja prototüüpida.
 • Disaini meistriklass ei sobi ettevõttele:
  • kes on allhankija ja kellel puudub tahe arendada välja oma toode või teenus;
  • kes soovib tegeleda veebilehe disainiga või tootmisprotsessi optimeerimisega.
 • Disaini meistriklassis osaleb ühest ettevõttest 2-3 inimest, kellel on ettevõtte juhtimises oluline roll või kes vastutab ettevõttes tootearenduse eest
 • Programmis ei saa osaleda raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud Euroopa liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).

Osalemine

Ettevõtte omaosalus Disaini meistriklassis on 2000€ (lisandub käibemaks).

Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Euroopa Regionaalarengu Fond kompenseerib ligi 85% programmi kuludest, sh disanijuhtide töötasu.

Programmis osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA). VTA on ettevõtte kohta 15 092 eurot.

Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). Lähemalt VTA-st.

Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

 

Järgmine meistriklass toimub sügis 2019 – kevad 2020.
Kandideerimine on lõppenud.

X
X