fbpx

Disainibuldooser

Sihtgrupp: vähemalt 3 aastat tegutsenud tööstusettevõtted, millel on eesmärk juurutada kaasaegset disainist juhitud tootearendusprotsessi ning mis soovivad turule tulla uute toodete ja teenustega.

Disainibuldooser on programm, mis koosneb koolitustest ning koostööst kogenud disainijuhiga, kes viib ettevõttes läbi disainiauditi ja on ettevõttele mentoriks tootearendusprojekti elluviimisel. Disainibuldooser aitab ettevõtetel viia oma tootearendus uuele tasemele. Disainist juhitud tootearendusprotsess seab esikohale kliendikeskse lähenemise, mille alusel toote arendamine saab alguse kliendist ja tema probleemi lahendamisest, mitte vastupidi.

Pakume ettevõtjatele võimalust teha koostööd Eesti kogenud disainijuhtidega, kelle leidmine koostööpartneriks tavaolukorras ei olegi nii lihtne. Programmi õnnestumise eelduseks on ettevõtte valmisolek panustada ressursse – nii inimesi kui finantse, et head mõtted saaks kinni püütud ja teoks tehtud.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse partneriks Disainibuldooseri programmi ellu viimisel on Eesti Disainikeskus MTÜ. Koolituste läbiviijaks on Taani innovatsiooni ja tootearenduse büroo Attention Group oma parimate koolitajate ja mentoritega.

Vaata ajakava, teemasid ja koolitajaid Eesti Disainikeskuse kodulehelt.

Disainibuldooseri projektijuht Eesti Disainikeskuses: Ergo Neeme, ergo@disainikeskus.ee, +372 510 2092

Mõned näited disainitöödest, mida ettevõtted Disainibuldooseri programmis teostavad: • disaini kaasamine toote/teenuse arendusse varajases faasis

 • uue kasutajakogemuse loomine

 • täpsem toote positsioneering

 • kasutajate peal testitud prototüüp

 • tooteportfelli korrastamine

 • tootearendusprotsessi juurutamine


“Kogu disainikasutus tundub täna juba nii loomulik – seda lihtsalt peab tegema. Disainibuldooser oli oluline tõuge ja seda just vaja oligi,” kommenteeris projektis osalenud Sami AS tootearenduse juht Erik-Einar Heil.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

TulemusedDisainibuldooseri programm kestab kokku 10 kuud ja koosneb kahest etapist.

Esimeses etapis toimuvad tootearenduse ja disaini koolitused ning disainijuht viib ettevõttes läbi põhjaliku disainiauditi. Iga osalev ettevõte saab kogu programmiks endale partneriks kogenud disainijuhi. Auditi tulemuseks on ülevaade ettevõtte võimalustest tuua tootearendusse sisse disainivaade. Esimeses etapis saab osaleda 15 tööstusettevõtet.

Teises etapis jätkavad 5-8 ettevõtet, kes auditite tulemuste põhjal omavad kõige suuremat potentsiaali ja soovi alustada kohe tootearendusprojektiga ning kogenud disainijuhi juhendamisel leiavad endale toote- või teenusedisainerist koostööpartneri. Disainiostu kulusid finantseerib ettevõtja omavahenditest. Ettevõtjaga teeb pidevat koostööd disainijuht, kelle rolliks on juhendada lähteülesande koostamist, pakkumiste võtmist sobivatest disainibüroodest, teenusepakkuja valikut ning kes on juures kogu tootearendusprotsessis ning ettevõtjat vajalikul hetkel nõustamas.

Ajakava:

 • I etapi koolitused ettevõtjatele ja disainijuhtidele (15 ettevõtet) – mai-juuni ja august-september 2017.
 • I etapi vahekokkuvõtted, teise etappi kandideerimine – september 2017.
 • II etapp (5-8 ettevõtet) – oktoober 2017-märts 2018, reaalse disainiprojekti elluviimine 6 kuu jooksul.

Koolitused toimuvad Tallinnas.

Tingimused

 • Programmis saab osaleda 15 ettevõtet. Igast ettevõttest ootame koolitustele 2-3 tootearendusega seotud võtmeisikut ja juhti.
 • Programmi oodatakse kandideerima tööstusettevõtteid (EMTAK C jagu), mis:
  • on tegutsenud vähemalt kolm aastat
  • ekspordivad osa oma toodangust
  • kuuluvad väikese ja keskmise suurusega ettevõtete hulka (seejuures eelmise majandusaasta käive ületab 400 000 eurot)

Ettevõtete ja osalejate kinnitamisel programmi arvestatakse järgmist:

 • täidetud on eelmainitud tingimused
 • olemas on motivatsioon ja selged eesmärgid programmis osalemiseks

Programmis ei saa osaleda raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud Euroopa liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).


Osalemine

Disainibuldooseri 2017. aasta grupid on komplekteeritud ja hetkel kandideerimist ei toimu.

Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Ettevõtte omaosalus on:

 • esimeses etapis osalemise eest 500 € (lisandub käibemaks),
 • teises etapis osalemise eest 2500 € (lisandub käibemaks).

Programmis osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA). Esimeses etapis on osaleja VTA suurus mitte rohkem kui 9 000 eurot ettevõtte kohta ning teises etapis on VTA ettevõtte kohta mitte rohkem kui 14 000 eurot.

Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). Lähemalt VTA-st.

Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

Info- ja tugikeskus, 627 9700, info@eas.ee

X