Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja käibe languse osalise hüvitamise toetus

Sihtgrupp: äriregistri registreeritud äriühing, kelle tegevusala on EMTAK koodiga jagu I 56, välja arvatud tegevusala „muu toitlustamine“ koodiga I5629, kes on toiduseaduse alusel toitlustamise käitlemisvaldkonnas tegevusloa saanud või majandustegevusteate esitanud toidu käitleja ja kelle riigi toidu ja sööda käitlejate registris märgitud tegevuskoht asub 30. novembri 2020. a seisuga Tallinna vanalinnas paiknevas hoones

Toetuse taotlemise avame eeldatavalt märtsis peale toetuse määruse muudatuste jõustumist ja riigiabi loa saamist.


Toetuse eesmärk on turismiga seotud majandusharude ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga.

Maksimaalne toetuse summa on 80 000 eurot

Toetuse suurus on 100% Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksude kogusummast, kuid mitte rohkem kui 80 000 eurot.
Kui Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja alustas tegutsemist 01.12.2019. a või hiljem, on toetuse suurus 100% perioodil tegutsemise algusest kuni 30.11.2020. a tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 80 000 eurot.

09.02 toimunud infopäeva slaidid ja järelvaatamine
NB! Infopäeva slaididel on kajastatud info toetuse määruse kavandatavate muudatuste kohta, see info on esialgne ja lõplikud tingimused selguvad määruse muudatuste jõustumisel.
 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 100%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Enne toetuse taotlemist tutvu kindlasti toetuse määruses toodud tingimustega. Siin lehel oleme välja toonud olulisemad asjaolud, kuid määruses on nõuded ja tingimused kirjeldatud detailsemalt:
Turismiga seotud majandusharu ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga 
Määruse seletuskiri
Toetuse määrus inglise keeles
Toetuse määrus vene keeles

Toetust saab taotleda Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja kes vastab järgmistele tingimustele:

 • On äriregistri registreeritud äriühing, kelle tegevusala on EMTAK koodiga jagu I 56, välja arvatud tegevusala „muu toitlustamine“ koodiga I5629, kes on toiduseaduse alusel toitlustamise käitlemisvaldkonnas tegevusloa saanud või majandustegevusteate esitanud toidu käitleja ja kelle riigi toidu ja sööda käitlejate registris märgitud tegevuskoht asub 30. novembri 2020. a seisuga Tallinna vanalinnas paiknevas hoones
 • Taotleja Tallinna vanalinna toitlustusettevõte on jätkuvalt avatud või suletud teatud kindlaks määratud ajutiseks perioodiks
 • Taotlejal puudusid 12. märtsil 2020. a riiklikud maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud
 • Taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse
 • Taotleja ei ole raskustes ettevõtja

Tallinna vanalinn on maa-ala, mille piirid on sätestatud Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003. a määruse nr 155 „Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ § 3 lõikes 2 ja mille kindlaksmääramisel lähtutakse sama määruse §-s 5 sätestatud muinsuskaitseala piiridest ilma muinsuskaitseala kaitsevööndita.
Tallinna vanalinna muinsuskaitseala informatiivne joonis (allikas Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond)
Tallinna vanalinna muinsuskaitseala piiridele vastav kaart on leitav Kultuurimälestiste registrist (muinsuskaitseala registrinumbriga 2589 ->Ava kaardil (kaitsevööndi viirutuse eemaldamiseks, saab vastavaid märgendeid sisse-välja lülitada)). Kooskõlas muinsuskaitseseaduse § 78 lõikega 7 on Tallinna vanalinna muinsuskaitseala asukoht kantud ka riigi maakatastrisse – Maa-ameti kaardirakendus kaardikiht „Kultuurimälestised“.

Toetatavad tegevused

Toetust saavad taotleda järgmistele tingimustele vastavad ettevõtted:

 • Enne 01.04.2019 tegevust alustanud (tegutsemise alguseks loetakse ettevõtja esmakande aega äriregistris) Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja:
  1) perioodi 01.04.-30.11.2020. a summaarne käibe langus oli võrreldes 2019. a sama perioodi summaarse käibega vähemalt 60 protsenti;
  2) 2019. a eest tasutud tööjõumaksude kogusumma oli vähemalt 7500 eurot ja
  3) 2020. a novembri eest tasutud tööjõumaksude summa oli vähemalt 200 eurot.
 • Perioodil 01.04-30.11.2019 tegevust alustanud Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja:
  1) käibe langus perioodi tegutsemise algusest kuni 30.11.2019. a ja 2020. aasta sama perioodi võrdluses on vähemalt 60 protsenti;
  2) perioodi tegutsemise algusest kuni 30.11.2019. a eest tasutud tööjõumaksud olid ühes kalendrikuus keskmiselt vähemalt 600 eurot ja
  3) 2020. a novembri eest tasutud tööjõumaksude summa oli vähemalt 200 eurot.
 • Perioodil 01.12.2019 või hiljem tegevust alustanud Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja:
  1) on perioodil tegutsemise algusest kuni 30. novembrini 2020. a maksnud tööjõumakse kalendrikuus keskmiselt vähemalt 400 eurot.
  “Tegutsemise alguseks” loetakse ettevõtja esmakande aega äriregistris.
  “Käibeks” loetakse Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja puhul taotleja poolt Maksu ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonidel deklareeritud käibe suurus.

Toetuse suurus kujuneb järgmiselt:

 • Toetuse suurus on 100% Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksude kogusummast, kuid mitte rohkem kui 80 000 eurot.
 • Kui Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja alustas tegutsemist 01.12.2019. a või hiljem, on toetuse suurus 100% tegutsemise algusest kuni 30. 11.2020. a tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 80 000 eurot.

 


Taotlemine

Toetuse taotlemine ei ole veel avatud.
Toetuse taotlemise avame eeldatavalt märtsis peale toetuse määruse muudatuste jõustumist ja riigiabi loa saamist.

Toetuse taotlemine pärast meetme avamist on vooruline. See tähendab, et taotluse esitamise järjekord ei ole toetuse saamisel määrav, kõik vooru avatud oleku ajal esitatud taotlused vaadatakse läbi. Juhul kui toetuse rahastamise eelarvest ei piisa kõigi nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, jaotatakse toetuse rahastamise eelarve vahendid rahuldamisele kuuluvate taotluste vahel proportsionaalselt sellega, kuidas vastava toetuse rahastamise eelarve suhtub nõuetele vastavate taotluste kogusummasse.

Ära jäta taotlemist võimalusel viimasele päevale, et ei tekiks olukorda, kus süsteem ei luba liiga palju kasutajaid korraga sisse.


Infokeskus, 627 9700, info@eas.ee

Taotlemise protsess ja dokumendid

 • Taotlusvormi näidis ja vajalikud lisad

  Taotlusvormi näidis lisame peatselt
  NB! Tegemist on taotlusvormi näidisega eelnevaks tutvumiseks. Taotlus tuleb esitada ja sisestada EASi e-teeninduses. E-posti teel laekunud taotlusi menetlusse ei võeta.

  Vajalikud lisad:

  • Kasumiaruanne ja bilanss 31.12.2019. a seisuga, kui taotleja 2019.a majandusaasta ei ühti kalendriaastaga või kui taotleja ettevõte on asutatud 2019. aastal
  • Kui taotleja kuulub kontserni, siis kontsernipõhine kasumiaruanne ja bilanss
  • Kontserni liikmete skeem, kui kontserni andmed ei kajastu Äriregistris
 • Taotluse menetlus

  Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 25 tööpäeva alates taotluste vastuvõtmise lõpetamise tähtpäevast (mitte taotluse esitamisest), kuna taotlusi esitatakse taotlusvooru raames.

  Kui taotlust on vaja täiendada või korrigeerida, teatame sellest ja anname puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg. Kuna kogu taotlusvooru otsused tehakse koos, on puuduste kõrvaldamise aeg piiratud.

 
X