Turismiatraktsioonide kahjude hüvitamine

Sihtgrupp: piletiga sissepääsu alusel tegutsevad külastuskeskused või muuseumid, mis pakuvad külastajatele teenuseid ning mille omanik on 1. veebruari 2020. a seisuga äriregistris registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja, kohaliku omavalitsuse üksuse asutus või kohaliku omavalitsuse üksuse osalusel asutatud sihtasutus või mittetulundusühing

Toetuse taotlemine on lõppenud. Taotlusi sai esitada 11.05 kell 9.00 kuni 11.05. kell 20.50.


Toetuse eesmärk on turismiatraktsioonide COVID-19 kriisi kahjude leevendamine.

Minimaalne toetuse summa on 2 000 eurot
Maksimaalne toetuse summa on 50 000 eurot

Toetuse suurus saab olla kuni 50% turismiatraktsiooni 2019.a märtsi, aprilli, mai ja juuni käibest (Maksu- ja Tolliameti andmetel)
Kui atraktsioon on teenuseid pakkunud vähem kui aasta, siis on toetuse suuruseks 50% tegutsemiskuude arvestuslikust keskmisest käibest kuni 4 kuu ulatuses, kuid mitte rohkem kui 50 000 eurot.

Kui toetuse arvestuslik maksumus on väiksem kui 2000 eurot, siis toetust ei maksta.

COVID-19 toetuse saajad
 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 100%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kogueelarve

1,5 miljonit eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Enne taotluse esitamist soovitame tutvuda Turismisektori ettevõtjate COVID-19 puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetuse nõuetega
Toetuse määrus vene keeles ja inglise keeles

Toetust saab taotleda turismiatraktsioon mis vastab järgmistele tingimustele:

 • On 1. veebruari 2020. a seisuga äriregistris registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja, kohaliku omavalitsuse üksuse asutus või kohaliku omavalitsuse üksuse osalusel asutatud sihtasutus või mittetulundusühing
 • Turismiatraktsiooni 2020. a märtsi või aprilli käibe langus oli võrreldes 2019. a sama kuu käibega vähemalt 40 protsenti
 • Juhul kui turismiatraktsioon on teenuseid pakkunud vähem kui aasta, siis peab 2020. a märtsi või aprilli käibe langus võrreldes turismiatraktsiooni teenuste pakkumise aja keskmise ühe kuu käibega olema vähemalt 40 protsenti
 • Taotlejal puudusid 12. märtsi 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud
 • Taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse

Toetust ei saa taotleda riigiasutused, riigi asutatud sihtasutused ja mittetulundusühingud

Turismitoetuste veebiseminari järelvaatamine eesti ja vene keeles, slaidid eesti, vene ja inglise keeles.
Esitatud küsimused ja vastused


Taotlemine

Toetuse taotlemine on jooksev kuni eraldatud eelarve vahendite lõppemiseni. Nõuetele vastavad taotlused rahuldatakse esitamise järjekorras.

Toetuse taotlemine on lõppenud. 


Info- ja tugikeskus, 627 9700, info@eas.ee

 

Taotlemise protsess ja dokumendid

 • Taotlusvormi näidis ja vajalikud lisad

  Toetuse taotlemine on lõppenud. 

  Taotlusega koos tuleb esitada järgmised lisadokumendid:

  • Kasumiaruanne ja bilanss 31.12.2019. a seisuga, füüsilisest isikust ettevõtja puhul füüsilise isiku 2019. a tuludeklaratsioon
  • Kontserni liikmete skeem (vajalik esitada, kui ettevõte kuulub kontserni, kuid andmed selle kohta ei kajastu Äriregistris)
 • Taotluse menetlus

  EAS teeb otsuse taotluse kohta 15 tööpäeva jooksul selle esitamisest.

  Väljamakse toetuse saajale teostatakse 10 tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist.

 
X
X