Turismiteenuste pakkujate kahjude hüvitamine

Sihtgrupp: äriregistris seisuga 01.02.2020. a registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, mis pakub külastajatele elamusteenuseid loodusturismis või kultuuriturismis või aktiivse puhkuse teenuseid ning mis on leitav www.puhkaeestis.ee Eesti turismiteenuste andmebaasis ja, kelle majandustegevus on negatiivselt mõjutatud COVID-19 viiruse puhangust tingitud erandlike asjaolude tõttu

Toetuse taotlemine on lõppenud. Taotlusi sai esitada 11.05 kell 9.00 kuni 05.06 16.00.


Toetuse eesmärk on turismiatraktsioonide COVID-19 kriisi kahjude leevendamine.

Toetuse suurus on 3 000 eurot

COVID-19 toetuse saajad
 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 100%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kogueelarve

1,5 miljonit eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Turismisektori ettevõtjate COVID-19 puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetuse nõuded
Toetuse määrus vene keeles ja inglise keeles

Toetust saab taotleda turismiteenuse pakkuja kes vastab järgmistele tingimustele:

 • äriregistris 01.02.2020 registreeritud eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, mis pakub külastajatele elamusteenuseid loodusturismis, kultuuriturismis või aktiivse puhkuse teenuseid ning mis on leitav www.puhkaeestis.ee Eesti turismiteenuste andmebaasis 
  Puhkaeestis.ee lehele saab ennast registreerida: https://www.puhkaeestis.ee/et/admin/login
  Kõigis kasutajakonto loomise ja haldamise küsimustes abistab kohalik Turismiinfokeskus: https://www.puhkaeestis.ee/et/puhka-eestis/maakondlikud-turismiinfokeskused
  Täpsem juhend kuidas registreeruda puhkaeestis.ee andmebaasis
   
 • Taotleja aastane käive on vahemikus 20 000 kuni 40 000 eurot
 • Taotlejal puudusid 12. märtsi 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud
 • Taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse

Taotlemine

Toetuse taotlemine on lõppenud

Toetuse taotlemine on jooksev kuni eraldatud eelarve vahendite lõppemiseni. Nõuetele vastavad taotlused rahuldatakse esitamise järjekorras.


Info- ja tugikeskus, 627 9700, info@eas.ee

 

 
X
X