Turismiteenuste pakkujate kahjude hüvitamine

Avatud Sihtgrupp: äriregistris seisuga 01.02.2020. a registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, mis pakub külastajatele elamusteenuseid loodusturismis või kultuuriturismis või aktiivse puhkuse teenuseid ning mis on leitav www.puhkaeestis.ee Eesti turismiteenuste andmebaasis ja, kelle majandustegevus on negatiivselt mõjutatud COVID-19 viiruse puhangust tingitud erandlike asjaolude tõttu

Toetusmeede on avatud taotlemiseks alates 11.05.2020. Taotluse saab esitada EASi e-keskkonnas
NB! Toetuse taotlusi saab esitada 5. juunil kella 16.00ni.


Toetuste võimalikult kiire menetlemine on EASi prioriteet ning 02.06.2020 kuupäeva seisuga on COVID-19 toetuse taotluste kohta tehtud kokku 2400 otsust. Esitatud taotlusi on väga palju (üle 5300) ning kõigi otsuste tegemine võib võtta vastavalt määruses seatud menetlustähtaegadele ligi kuu. Palume mõistvat suhtumist.

NB! Eraldiseisev taotlemine saarte turismiettevõtetele on lõpetatud, kuna toetuse eelarve on esitatud taotluste rahalise mahuga kaetud. Taotlusi e-teeninduses esitada ei saa, samuti ei võeta menetlusse e-posti teel esitatud taotlusi, mis on esitatud pärast kella 22:00 11.05 2020.
Saarte ettevõtjad saavad jätkuvalt taotlusi esitada üldise taotlemise raames.

Taotlusvorm eesti keeles ja vene keeles
Vaata ka vajalikke lisadokumente siit

Toetuse eesmärk on turismiatraktsioonide COVID-19 kriisi kahjude leevendamine.

Toetuse suurus on 3 000 eurot

COVID-19 toetuse saajad
 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 100%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kogueelarve

1,5 miljonit eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Enne taotluse esitamist soovitame tutvuda Turismisektori ettevõtjate COVID-19 puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetuse nõuetega
Toetuse määrus vene keeles ja inglise keeles

Toetust saab taotleda turismiteenuse pakkuja kes vastab järgmistele tingimustele:

 • äriregistris 01.02.2020 registreeritud eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, mis pakub külastajatele elamusteenuseid loodusturismis, kultuuriturismis või aktiivse puhkuse teenuseid ning mis on leitav www.puhkaeestis.ee Eesti turismiteenuste andmebaasis 
  Puhkaeestis.ee lehele saab ennast registreerida: https://www.puhkaeestis.ee/et/admin/login
  Kõigis kasutajakonto loomise ja haldamise küsimustes abistab kohalik Turismiinfokeskus: https://www.puhkaeestis.ee/et/puhka-eestis/maakondlikud-turismiinfokeskused
  Täpsem juhend kuidas registreeruda puhkaeestis.ee andmebaasis
   
 • Taotleja aastane käive on vahemikus 20 000 kuni 40 000 eurot
 • Taotlejal puudusid 12. märtsi 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud
 • Taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse

Turismitoetuste veebiseminari järelvaatamine eesti ja vene keeles, slaidid eesti, vene ja inglise keeles.
Esitatud küsimused ja vastused


Taotlemine

Enne taotluse esitamist veendu, et oled valinud õige toetuse. Turismivaldkonnas tegutsejatele on mitu erinevat kriisitoetust

Eraldiseisev taotlemine saarte turismiettevõtetele on lõpetatud, kuna toetuse eelarve on esitatud taotluste rahalise mahuga kaetud. Taotlusi e-teeninduses esitada ei saa, samuti ei võeta menetlusse e-posti teel esitatud taotlusi, mis on esitatud pärast kella 22:00 11.05 2020.
Saarte ettevõtjad saavad jätkuvalt taotlusi esitada üldise taotlemise raames.

Toetuse taotlemine on jooksev kuni eraldatud eelarve vahendite lõppemiseni. Nõuetele vastavad taotlused rahuldatakse esitamise järjekorras.

NB! Toetuse taotlusi saab esitada 5. juunil kella 16.00ni.

Toetuse taotlemine toimub läbi EASi e-keskkonna, vajuta selleks allolevat nuppu “Esita taotlus”.
NB! Taotlust saab luua ja esitada taotleja organisatsiooni esindusõiguslik isik.


Info- ja tugikeskus, 627 9700, info@eas.ee

 

Taotlemise protsess ja dokumendid

 • Taotlusvormi näidis ja vajalikud lisad

  B! Taotlus täidetakse ja esitatakse EASi e-teeninduses.
  All olevad taotlusvormi näidised on eelnevaks tutvumiseks, nende sisu tuleb sisestada e-teeninduses.

 • Taotluse menetlus

  EAS teeb otsuse taotluse kohta 15 tööpäeva jooksul selle esitamisest.
  Väljamakse toetuse saajale teostatakse 10 tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist.

 
X
X