Toitlustusettevõtjate kahjude hüvitamine

Sihtgrupp: seisuga 1. veebruar 2020. a äriregistris registreeritud toitlustusettevõte, kelle EMTAK kood on i56 (välja arvatud muu toitlustamine i5629) ja kelle majandustegevus on negatiivselt mõjutatud COVID-19 viiruse puhangust tingitud erandlike asjaolude tõttu

Toetuse taotlemine on lõppenud. Taotlusi sai esitada 11.05 kell 9.00 kuni 05.06 16.00.


Toetuse eesmärk on toitlustusettevõtete COVID-19 kriisi kahjude leevendamine.

Minimaalne toetuse summa on 2 000 eurot
Maksimaalne toetuse summa on 30 000 eurot

Toetuse suurus saab olla kuni 20% ettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksudest, aga mitte rohkem kui 30 000 eurot
Kui toitlustusettevõtja on tegutsenud vähem kui aasta, siis on toetuse suuruseks 20% tema tegutsemisaja eest tasutud tööjõumaksudest, aga mitte rohkem kui 30 000 eurot

Kui toetuse arvestuslik maksumus on väiksem kui 2000 eurot, siis toetust ei maksta

COVID-19 toetuse saajad
 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 100%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kogueelarve

7 miljonit eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Turismisektori ettevõtjate COVID-19 puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetuse nõuded
Toetuse määrus vene keeles ja inglise keeles

Toetust saab taotleda toitlustusettevõte kes vastab järgmistele tingimustele:

  • On 01.02.2020.a seisuga Äriregistris registreeritud äriühing EMTAK koodiga i56, välja arvatud muu toitlustamine i5629
  • Ettevõte on 2019. aastal tasunud tööjõumakse vähemalt 10 000 eurot (Maksu- ja Tolliameti andmetel)
  • Ettevõtte käibe langus märtsis või aprillis 2020. a võrrelduna märtsi või aprilliga 2019. a on vähemalt 40% (Maksu- ja Tolliameti andmetel)
  • Juhul kui toitlustusettevõtja on tegutsenud vähem kui aasta, peab tema 2020. a märtsi või aprilli käibe langus Maksu- ja Tolliameti andmete alusel võrreldes ettevõtja tegutsemisaja keskmise ühe kalendrikuu käibega olema vähemalt 40 protsenti
  • Käibe languse arvutamisel võetakse 2020. a kohta aluseks ettevõtja poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud viimase kuu käibedeklaratsiooni andmed
  • Ettevõttel puudusid 12. märtsi 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud
  • Ettevõte on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse

 


Taotlemine

Toetuse taotlemine on lõppenud

Toetuse taotlemine on jooksev kuni eraldatud eelarve vahendite lõppemiseni. Nõuetele vastavad taotlused rahuldatakse esitamise järjekorras.

 


Info- ja tugikeskus, 627 9700, info@eas.ee

 
X
X