Käsitöö- ja suveniirimüüja kahjude osalise hüvitamise toetus

Sihtgrupp: eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on leitav www.puhkaeestis.ee Eesti turismiteenuste andmebaasis kategooria „Suveniiri- ja käsitööpoed“ teenusepakkujana, välja arvatud üksnes e-kaubanduse teel suveniire ja käsitööd müüv isik

Toetuse taotlemise avame eeldatavalt märtsis peale toetuse määruse muudatuste jõustumist ja riigiabi loa saamist.


Toetuse eesmärk on turismiga seotud majandusharude ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga.

Maksimaalne toetuse summa on 60 000 eurot.

Toetuse suurus on 100% käsitöö- ja suveniirimüüja 2019. a eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 60 000 eurot.

09.02 toimunud infopäeva slaidid ja järelvaatamine
NB! Infopäeva slaididel on kajastatud info toetuse määruse kavandatavate muudatuste kohta, see info on esialgne ja lõplikud tingimused selguvad määruse muudatuste jõustumisel.
 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 100%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Enne toetuse taotlemist tutvu kindlasti toetuse määruses toodud tingimustega. Siin lehel oleme välja toonud olulisemad asjaolud, kuid määruses on nõuded ja tingimused kirjeldatud detailsemalt:
Turismiga seotud majandusharu ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga
Määruse seletuskiri
Toetuse määrus inglise keeles
Toetuse määrus vene keeles

Toetust saab taotleda käsitöö- ja suveniirimüüja kes vastab järgmistele tingimustele:

 • On eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on leitav www.puhkaeestis.ee Eesti turismiteenuste andmebaasis kategooria „Suveniiri- ja käsitööpoed“ teenusepakkujana (täpsem selgitus ja juhend siin), välja arvatud üksnes e-kaubanduse teel suveniire ja käsitööd müüv isik
 • Taotlejal puudusid 12. märtsil 2020. a riiklikud maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud
 • Füüsilisest isikust ettevõtjast taotlejat ei ole äriregistrist kustutatud taotluse esitamise kuupäeva seisuga ega kustutata enne toetuse taotluse kohta otsuse tegemist
 • Taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse
 • Taotleja ei ole raskustes ettevõtja

Toetatavad tegevused

Toetust saavad taotleda käsitöö- ja suveniirimüüjad, kelle:

 • 2020. a perioodi 01.04-30.11 käibe langus oli võrreldes 2019. a sama perioodi käibega vähemalt 60 %,
 • 2019. a eest tasutud tööjõumaksude kogusumma oli vähemalt 5000 eurot ja
 • 2020. a novembri eest tasutud tööjõumaksude summa oli vähemalt 200 eurot.

Toetuse suurus kujuneb järgmiselt:

 • Toetuse suurus on 100% käsitöö- ja suveniirimüüja 2019. a eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 60 000 eurot.

Taotlemine

Toetuse taotlemine ei ole veel avatud.
Toetuse taotlemise avame eeldatavalt märtsis peale toetuse määruse muudatuste jõustumist ja riigiabi loa saamist.

Toetuse taotlemine pärast meetme avamist on vooruline. See tähendab, et taotluse esitamise järjekord ei ole toetuse saamisel määrav, kõik vooru avatud oleku ajal esitatud taotlused vaadatakse läbi. Juhul kui toetuse rahastamise eelarvest ei piisa kõigi nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, jaotatakse toetuse rahastamise eelarve vahendid rahuldamisele kuuluvate taotluste vahel proportsionaalselt sellega, kuidas vastava toetuse rahastamise eelarve suhtub nõuetele vastavate taotluste kogusummasse.

Ära jäta taotlemist võimalusel viimasele päevale, et ei tekiks olukorda, kus süsteem ei luba liiga palju kasutajaid korraga sisse.


Infokeskus, 627 9700, info@eas.ee

 

Taotlemise protsess ja dokumendid

 • Taotlusvormi näidis ja vajalikud lisad

  Taotlusvormi näidis lisame peatselt
  NB! Tegemist on taotlusvormi näidisega eelnevaks tutvumiseks. Taotlus tuleb esitada ja sisestada EASi e-teeninduses. E-posti teel laekunud taotlusi menetlusse ei võeta.

  Vajalikud lisad:

  • Kasumiaruanne ja bilanss 31.12.2019. a seisuga, kui taotleja 2019.a majandusaasta ei ühti kalendriaastaga või kui taotleja ettevõte on asutatud 2019. aastal
  • -Kui suveniiri- ja käsitööpood ei ole käibemaksukohustuslane, siis asjakohaste kuude kasumiaruanded või raamatupidamise väljavõtted
  • Füüsilisest isikust ettevõtja 2019. a tuludeklaratsioon
  • Kui taotleja kuulub kontserni, siis kontsernipõhine kasumiaruanne ja bilanss
  • Kontserni liikmete skeem, kui kontserni andmed ei kajastu Äriregistris

  Juhend käsitöö- ja suveniirimüüja lisamiseks www. puhkaeestis.ee Eesti turismiteenuste andmebaasi

 • Taotluse menetlus

  Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 25 tööpäeva alates taotluste vastuvõtmise lõpetamise tähtpäevast (mitte taotluse esitamisest), kuna taotlusi esitatakse taotlusvooru raames.
  Kui taotlust on vaja täiendada või korrigeerida, teatame sellest ja anname puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg. Kuna kogu taotlusvooru otsused tehakse koos, on puuduste kõrvaldamise aeg piiratud.

 
X