Kaubandus- ja teenindusettevõtjate rendimaksete toetus

Avatud Sihtgrupp: Kaubandus- ja teenindusettevõtjad, kes rendivad pinda kaubanduskeskuses või peavad laste mängutuba

Taotlusi saab esitada 02.06 kell 9.00 kuni 15.06. kell 16.00.
Tegemist on voorulise taotlemisega, mis tähendab, et taotlusi saab esitada kogu perioodi jooksul.
Kui tähtajaks esitatud nõuetele vastavate taotlustega taotletav kogusumma ületab meetme eelarvet, rahuldatakse iga taotlus samas proportsioonis, nagu meetme eelarve suhtub kvalifitseerunud taotluste kogusummasse.
Kõik esitatud taotlused lähevad hindamisele samaaegselt ning taotluste esitamise ajaline järjekord ei ole toetuse saamisel määrav.

Toetuse suurus on võrdne rendileandja poolt lepingujärgsest ühe kuu üüri- või rendisummast tehtud soodustusega, kuid mitte rohkem kui 25 protsenti lepingu järgsest ühe kuu rendist, mis kehtis 2020. aasta veebruaris. Seejuures peab toetuse taotleja enda kanda jääma vähemalt 25 protsenti kuu rendist lisaks tehtud soodustusele ja saadavale toetusele.

Käibemaksukohustuslase puhul võetakse toetuse suuruse arvestamisel aluseks rendisumma ilma käibemaksuta.
Taotletava toetuse minimaalne suurus ühe käitise kohta on 100 eurot.

Kaubandus- ja teenindusettevõtjate rendimaksete toetuse infoseminari järelvaatamine.

 
Rahandusministeerium

Kogueelarve

4 miljonit eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Enne taotluse esitamist soovitame tutvuda toetuse määruse COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud kaubandus- ja teenindusettevõtjate rendimaksete toetus nõuetega
Toetuse määrus vene keeles ja inglise keeles

Toetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:

 • on Eesti äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud kaubandus- või teenindusettevõtja
 • taotleja kaubanduskeskuses* asuva käitise** tegevus oli osaliselt või täielikult peatatud tulenevalt liikumisvabaduse piirangust ja viibimiskeelust
 • käitise kohta oli sõlmitud enne 2020. aasta 12. märtsi kehtiv rendileping
 • taotleja 2020. aasta märtsi ja aprilli maksustatav käive summaarselt langes vähemalt 30 protsenti võrreldes 2019. aasta sama perioodi käibega või, kui ettevõtja on tegutsenud vähem kui aasta, siis võrreldes 2020. aasta jaanuari ja veebruari kogukäibega
 • käitis on taasavamise järel ja toetuse taotlemise aluseks oleva rendiarve perioodi jooksul avatud klientide teenindamiseks
 • käitise kohta on taotluse esitamise ajaks saadud rendileandjalt rendi allahindlus võrreldes 2020. aasta veebruaris kehtinud kuise rendiga
 • taotleja poolt käitise kohta tasutav rendi osa toetatavaks perioodiks on vähemalt 25 protsenti
 • taotlejal puuduvad taotluse esitamise ajal 12. märtsi 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud ning taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse

*kaubanduskeskuse all on mõeldud hoonet, kus asub kolm ja rohkem kauplust või teenindusettevõtet, mille külastamiseks tuleb kasutada ühist sissepääsu ja mis jagavad koridori või aatriumit
**käitise all on mõeldud kohta, kus kaubandus- või teenindusettevõtja vahetult pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust (k.a. laste mängutuba), mille juurde võib kuuluda ka tootmis-, hoiu- või muu koht

Toetatavad tegevused

Toetust saab taotleda kaubandus- või teenindusettevõtja (äriühing, FIE või MTÜ):

 • kes müüb kaupa või osutab teenust kaubanduskeskuses, kus asub kolm ja rohkem kauplust või teenindusettevõtet, mille külastamiseks tuleb kasutada ühist sissepääsu ja mis jagavad koridori või aatriumit
 • kes on laste mängutuba pidav kaubandus- või teenindusettevõtja (laste mängutuba võib asuda ka väljaspool kaubanduskeskust)

Kaubandus- või teenindusettevõtja võib toetust taotleda iga käitise** kohta üks kord

Toetust ei saa taotleda toidukauplused, apteegid, pangakontorid, telekommunikatsiooniettevõtete müügikohad, pakiautomaadid ja postkontorid


Taotlemine

Taotlusi saab esitada 02.06 kell 9.00 kuni 15.06. kell 16.00.
Tegemist on voorulise taotlemisega, mis tähendab, et taotlusi saab esitada kogu perioodi jooksul.

Taotluse esitamise järjekord ei ole toetuse saamisel määrav. Kuna tegemist on voorulise taotlusega, lähevad kõik tähtajaks esitatud taotlused hindamisele samaaegselt. 
Kui tähtajaks esitatud nõuetele vastavate taotlustega taotletav kogusumma ületab meetme eelarvet, rahuldatakse iga taotlus samas proportsioonis, nagu meetme eelarve suhtub kvalifitseerunud taotluste kogusummasse.

Toetuse taotlemine toimub läbi EASi e-keskkonna, vajuta selleks allolevat nuppu “Esita taotlus”.
NB! Taotlust saab luua ja esitada taotleja organisatsiooni esindusõiguslik isik.

Taotlust on aega esitada ligi kaks nädalat ning parima teeninduse huvides ja süsteemide ülekoormuse vältimiseks saab taotlust koostada korraga piiratud hulk taotlejaid (400 taotlejat üheaegselt).
Kui EASi e-teeninduse aktiivsete kasutajate hulk on piiratud ja teil ei õnnestu kohaselt sisse logida, soovitame proovida uuesti mõne aja pärast. Samuti soovitame mitte jätta taotlemist viimasele päevale, et välistada olukord, kus teeninduskeskkond ei luba liiga palju kasutajaid korraga sisse logida. Samuti, kui teil ei õnnestu koheselt e-teenindusse sisse logida taotlejate rohkuse tõttu, soovitame kodulehel vaadata üle taotlusvormid ning vajadusel koondada kõik nõutud dokumendid, et nende esitamine oleks sujuv.


Lisainfo: Kadrin Randpuu, 738 6019, kadrin.randpuu@eas.ee

Taotlemise protsess ja dokumendid

 • Taotlusvormi näidis ja vajalikud lisad

  Taotlus täidetakse ja esitatakse EASi e-keskkonnas 
  All olev taotlusvormi näidis on eelnevaks tutvumiseks, selle sisu tuleb sisestada EASi e-keskkonnas

  • Taotlusvormi näidis
  • Taotluse kohustuslik lisa (sisaldab andmeid käitis(te) ja toetuse summa kohta)
  • 2020. aasta 12. märtsi seisuga kehtiv käitise rendileping
  • 2020. aasta veebruari kuu eest esitatud rendiarve
  • toetuse taotlemise aluseks olev rendiarve, mis kinnitab rendileandja tehtavat soodustust ja soodustuse suurust selle kuu kohta, mille kohta toetust taotletakse
  • Kui taotleja on käibemaksukohustuslane, siis 2020. aasta märtsi ja aprilli ning 2019. a märtsi ja aprilli kohta käibedeklaratsioonide väljavõtted Maksu- ja Tolliameti e-teenindusest
  • Kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane, siis 2020. aasta märtsi ja aprilli ning 2019.a märtsi ja aprilli kasumiaruanded
  • Kasumiaruanne ja bilanss 31.12.2019. a seisuga
  • Kui taotleja kuulub kontserni, siis kontsernipõhine kasumiaruanne ja bilanss
  • Kontserni liikmete skeem, kui kontserni andmed ei kajastu Äriregistris
 • Taotluse menetlus

  EAS teeb otsuse taotluse kohta 15 tööpäeva jooksul peale taotlusvooru sulgemist.
  Väljamakse toetuse saajale teostatakse 10 tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist.

 
X
X