Reisiettevõtjate kahjude hüvitamine

Avatud Sihtgrupp: seisuga 1. veebruar 2020. a äriregistris registreeritud äriühing, kelle põhitegevusalaks on reisiteenuse osutamine või vahendamine (EMTAK kood on N79) ja kelle majandustegevus on negatiivselt mõjutatud COVID-19 viiruse puhangust tingitud erandlike asjaolude tõttu

Toetusmeede on avatud taotlemiseks alates 11.05.2020. Taotluse saab esitada EASi e-keskkonnas
NB! Toetuse taotlusi saab esitada 5. juunil kella 16.00ni.


Toetuste võimalikult kiire menetlemine on EASi prioriteet ning 02.06.2020 kuupäeva seisuga on COVID-19 toetuse taotluste kohta tehtud kokku 2400 otsust. Esitatud taotlusi on väga palju (üle 5300) ning kõigi otsuste tegemine võib võtta vastavalt määruses seatud menetlustähtaegadele ligi kuu. Palume mõistvat suhtumist.

NB! Eraldiseisev taotlemine saarte turismiettevõtetele on lõpetatud, kuna toetuse eelarve on esitatud taotluste rahalise mahuga kaetud. Taotlusi e-teeninduses esitada ei saa, samuti ei võeta menetlusse e-posti teel esitatud taotlusi, mis on esitatud pärast kella 22:00 11.05 2020.

Saarte ettevõtjad saavad jätkuvalt taotlusi esitada üldise taotlemise raames.

Taotlusvorm eesti keeles ja vene keeles
Vaata ka vajalikke lisadokumente siit

Toetuse eesmärk on reisiettevõtete COVID-19 kriisi kahjude leevendamine.

Minimaalne toetuse summa on 2 000 eurot
Maksimaalne toetuse summa on 60 000 eurot

Toetuse suurus saab olla kuni 95% ettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 60 000 eurot
Kui reisiettevõtja on tegutsenud vähem kui aasta, siis on toetuse suuruseks 95 protsenti tema tegutsemisaja eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 60 000 eurot

Kui toetuse arvestuslik maksumus on väiksem kui 2000 eurot, siis toetust ei maksta

COVID-19 toetuse saajad
 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 100%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kogueelarve

4 miljonit eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Enne taotluse esitamist soovitame tutvuda Turismisektori ettevõtjate COVID-19 puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetuse nõuetega
Toetuse määrus vene keeles ja inglise keeles

Toetust saab taotleda reisiettevõte kes vastab järgmistele tingimustele:

 • On seisuga 01.02. 2020.a Äriregistris registreeritud äriühing kelle põhitegevusalaks on reisiteenuse osutamine või vahendamine (EMTAK kood on N79)
 • Ettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksude kogusumma Maksu- ja Tolliameti andmete alusel oli vähemalt 10 000 eurot
 • Ettevõttel puudusid 12. märtsi 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud
 • Ettevõte on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse

Turismitoetuste veebiseminari järelvaatamine eesti ja vene keeles, slaidid eesti, vene ja inglise keeles.
Esitatud küsimused ja vastused

 

Taotlemine

Enne taotluse esitamist veendu, et oled valinud õige toetuse. Turismivaldkonnas tegutsejatele on mitu erinevat kriisitoetust

Eraldiseisev taotlemine saarte turismiettevõtetele on lõpetatud), kuna toetuse eelarve on esitatud taotluste rahalise mahuga kaetud. Taotlusi e-teeninduses esitada ei saa, samuti ei võeta menetlusse e-posti teel esitatud taotlusi, mis on esitatud pärast kella 22:00 11.05 2020.
Saarte ettevõtjad saavad jätkuvalt taotlusi esitada üldise taotlemise raames.

Toetuse taotlemine on jooksev kuni eraldatud eelarve vahendite lõppemiseni. Nõuetele vastavad taotlused rahuldatakse esitamise järjekorras.

NB! Toetuse taotlusi saab esitada 5. juunil kella 16.00ni.

Toetuse taotlemine toimub läbi EASi e-keskkonna, vajuta selleks allolevat nuppu “Esita taotlus”.
NB! Taotlust saab luua ja esitada taotleja organisatsiooni esindusõiguslik isik.


Info- ja tugikeskus, 627 9700, info@eas.ee

 

Taotlemise protsess ja dokumendid

 • Taotlusvormi näidis ja vajalikud lisad

  NB! Taotlus täidetakse ja esitatakse EASi e-teeninduses.
  All olevad taotlusvormi näidised on eelnevaks tutvumiseks, nende sisu tuleb sisestada e-teeninduses.

  • Taotlusvormi näidis
  • Kasumiaruanne ja bilanss 31.12.2019. a seisuga
  • Saarte ettevõtted peavad esitama töötamise registri väljavõtte seisuga 01.03.2020
  • Kontserni liikmete skeem (vajalik esitada, kui ettevõte kuulub kontserni, kuid andmed selle kohta ei kajastu Äriregistris)
 • Taotluse menetlus

  EAS teeb otsuse taotluse kohta 15 tööpäeva jooksul selle esitamisest.

  Väljamakse toetuse saajale teostatakse 10 tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist.

 
X
X