Reisiettevõtjate kahjude hüvitamine

Sihtgrupp: seisuga 1. veebruar 2020. a äriregistris registreeritud äriühing, kelle põhitegevusalaks on reisiteenuse osutamine või vahendamine (EMTAK kood on N79) ja kelle majandustegevus on negatiivselt mõjutatud COVID-19 viiruse puhangust tingitud erandlike asjaolude tõttu

Toetuse taotlemine on lõppenud. Taotlusi sai esitada 11.05 kell 9.00 kuni 05.06 16.00.


COVID-19 toetuse saajad

Toetuse eesmärk on reisiettevõtete COVID-19 kriisi kahjude leevendamine.

Minimaalne toetuse summa on 2 000 eurot
Maksimaalne toetuse summa on 60 000 eurot

Toetuse suurus saab olla kuni 95% ettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 60 000 eurot
Kui reisiettevõtja on tegutsenud vähem kui aasta, siis on toetuse suuruseks 95 protsenti tema tegutsemisaja eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 60 000 eurot

Kui toetuse arvestuslik maksumus on väiksem kui 2000 eurot, siis toetust ei maksta.
 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 100%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kogueelarve

4 miljonit eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Turismisektori ettevõtjate COVID-19 puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetuse nõuded
Toetuse määrus vene keeles ja inglise keeles

Toetust saab taotleda reisiettevõte kes vastab järgmistele tingimustele:

  • On seisuga 01.02. 2020.a Äriregistris registreeritud äriühing kelle põhitegevusalaks on reisiteenuse osutamine või vahendamine (EMTAK kood on N79)
  • Ettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksude kogusumma Maksu- ja Tolliameti andmete alusel oli vähemalt 10 000 eurot
  • Ettevõttel puudusid 12. märtsi 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud
  • Ettevõte on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse
 

Taotlemine

Toetuse taotlemine on lõppenud. 

Toetuse taotlemine on jooksev kuni eraldatud eelarve vahendite lõppemiseni. Nõuetele vastavad taotlused rahuldatakse esitamise järjekorras.


Info- ja tugikeskus, 627 9700, info@eas.ee

 

 
X
X