Majutusettevõtjate kahjude hüvitamine

Avatud Sihtgrupp: seisuga 1. veebruar 2020. a äriregistris majutusettevõttena registreeritud äriühing (EMTAK I551, I552, I553 või Q86905), kes pakub 9% käibemaksumääraga teenust ja kelle majandustegevus on negatiivselt mõjutatud COVID-19 viiruse puhangust tingitud erandlike asjaolude tõttu

Toetusmeede on avatud taotlemiseks alates 11.05.2020. Taotluse saab esitada EASi e-keskkonnas
NB! Toetuse taotlusi saab esitada 5. juunil kella 16.00ni.


Toetuste võimalikult kiire menetlemine on EASi prioriteet ning 02.06.2020 kuupäeva seisuga on COVID-19 toetuse taotluste kohta tehtud kokku 2400 otsust. Esitatud taotlusi on väga palju (üle 5300) ning kõigi otsuste tegemine võib võtta vastavalt määruses seatud menetlustähtaegadele ligi kuu. Palume mõistvat suhtumist.

NB! Eraldiseisev taotlemine saarte turismiettevõtetele on lõpetatud, kuna toetuse eelarve on esitatud taotluste rahalise mahuga kaetud. Taotlusi e-teeninduses esitada ei saa, samuti ei võeta menetlusse e-posti teel esitatud taotlusi, mis on esitatud pärast kella 22:00 11.05 2020.
Saarte ettevõtjad saavad jätkuvalt taotlusi esitada üldise taotlemise raames.

Toetuse eesmärk on majutusettevõtete COVID-19 kriisi kahjude leevendamine.

Minimaalne toetuse summa on 2 000 eurot
Maksimaalne toetuse summa on 60 000 eurot

Toetuse suurus on kuni 100% ettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 60 000 eurot.
Kui majutusettevõtja on teenuseid pakkunud vähem kui aasta, siis on toetuse suuruseks 100 protsenti teenuse pakkumise aja eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 60 000 eurot.

Kui toetuse arvestuslik maksumus on väiksem kui 2000 eurot, siis toetust ei maksta.

Turismitoetuste veebiseminari järelvaatamine eesti ja vene keeles, slaidid eesti, vene ja inglise keeles. Esitatud küsimused ja vastused

COVID-19 toetuse saajad
 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 100%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kogueelarve

10 miljonit eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Enne taotluse esitamist soovitame tutvuda Turismisektori ettevõtjate COVID-19 puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetuse nõuetega
Toetuse määrus vene keeles ja inglise keeles

Toetust saab taotleda majutusettevõte kes vastab järgmistele tingimustele:

 • On 01.02.2020.a Äriregistris registreeritud äriühing, mille EMTAK kood on I551, I552, I553 või Q86905
 • Pakub 9%-lise käibemaksumääraga maksustatud teenust
 • 2019. a 9-protsendilise käibemaksumääraga maksustatud käive oli kuni 3 000 000 eurot
 • Ettevõtte 2020. a märtsi või aprilli 9-protsendilise käibemaksumääraga maksustatud käibe langus Maksu- ja Tolliameti andmete kohaselt oli võrreldes 2019. a sama kuu 9-protsendilise käibemaksumääraga maksustatud käibega vähemalt 40 protsenti
 • Juhul kui majutusettevõtja on teenust pakkunud vähem kui aasta, peab tema 2020. a märtsi või aprilli 9-protsendilise käibemaksumääraga maksustatud käibe langus Maksu- ja Tolliameti andmete alusel võrreldes ettevõtja teenuse pakkumise aja keskmise ühe kalendrikuu 9-protsendilise käibemaksumääraga maksustatud käibega olema vähemalt 40 protsenti
 • Ettevõttel puudusid 12. märtsi 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud
 • Ettevõte on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse

Taotlemine

Toetuse taotlemine on jooksev kuni eraldatud eelarve vahendite lõppemiseni. Nõuetele vastavad taotlused rahuldatakse esitamise järjekorras.

Toetuse taotlemine toimub läbi EASi e-keskkonna, vajuta selleks allolevat nuppu “Esita taotlus”.
NB! Taotlust saab luua ja esitada taotleja organisatsiooni esindusõiguslik isik.

NB! Toetuse taotlusi saab esitada 5. juunil kella 16.00ni.


Info- ja tugikeskus, 627 9700, info@eas.ee

Taotlemise protsess ja dokumendid

 • Taotlusvormi näidis ja vajalikud lisad

  NB! Taotlus täidetakse ja esitatakse EASi e-teeninduses.
  Allolevad taotlusvormi näidised on eelnevaks tutvumiseks, nende sisu tuleb sisestada e-teeninduses.

 • Taotluse menetlus

  EAS teeb otsuse taotluse kohta 15 tööpäeva jooksul selle esitamisest.

  Väljamakse toetuse saajale teostatakse 10 tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist.

 
X
X