Rahvusvahelise liiniveo korraldajate kahjude hüvitamine

Avatud Sihtgrupp: Seisuga 01.02.2020. a äriregistris registreeritud äriühing, kes omab ühistranspordiseaduse § 39 kohast ühenduse tegevusluba rahvusvahelise liiniveo korraldamiseks ning liiniluba

Toetuse taotlemine on avatud 27. novembril kella 9-st kuni 4. detsembril kella 16-ni.


Toetuse eesmärk on rahvusvahelise liiniveo korraldajate COVID-19 kriisi kahjude leevendamine.

Minimaalne toetuse summa on 2 000 eurot
Maksimaalne toetuse summa on 200 000 eurot

Toetuse suurus on 100 % ettevõtja 2020. aasta viiekordsest juuni, juuli ja augusti eest tasutud tööjõumaksude aritmeetilisest keskmisest summast, kuid kokku mitte rohkem kui 200 000 eurot.

Kui toetuse arvestuslik maksumus on väiksem kui 2000 eurot, siis toetust ei maksta.

10. novembril toimunud infoseminari järelvaatamine ja slaidid
Esitatud küsimused ja vastused
 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 100%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kogueelarve

400 000 eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Enne toetuse taotlemist tutvu kindlasti toetuse määruses toodud tingimustega. Siin lehel oleme välja toonud olulisemad asjaolud, kuid määruses on nõuded ja tingimused kirjeldatud detailsemalt:
Turismiga otseselt seotud majandusharude ettevõtjate COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise täiendav toetus 
Toetuse määrus vene keeles ja inglise keeles

Toetust saab taotleda rahvusvahelise liiniveo korraldaja kes vastab järgmistele tingimustele:

 • On 01.02.2020. a seisuga äriregistris registreeritud äriühing, kes omab ühistranspordiseaduse § 39 kohast ühenduse tegevusluba rahvusvahelise liiniveo korraldamiseks ning liiniluba
 • Taotlejal puudusid 12. märtsil 2020. a riiklikud maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud
 • Taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse
 • Taotleja ei ole raskustes ettevõtja
  Raskustes oleva ettevõtte määratlus vene keeles ja inglise keeles

Toetatavad tegevused

 • Rahvusvahelise liiniveo korraldaja teenindas 01.02.2020. a liiniloa alusel vähemalt ühte Eestist algava või Eestis lõppeva marsruudiga rahvusvahelist bussiliini ja perioodil 1. juuli kuni 31. august 2020. a teostas regulaarset rahvusvahelist liinivedu liiniloa alusel ja tingimustel
 • Rahvusvahelise liiniveo korraldaja 2020. aasta septembri ja oktoobri summaarne käibe langus oli võrreldes 2019. a septembri ja oktoobri summaarse käibega vähemalt%
 • Rahvusvahelise liiniveo korraldaja 2019. a eest tasutud tööjõumaksude kogusumma oli vähemalt 10 000 eurot
 • Rahvusvahelise liiniveo korraldajale makstava toetuse suurus on 100% ettevõtja 2020. aasta viiekordsest juuni, juuli ja augusti eest tasutud tööjõumaksude aritmeetilisest keskmisest summast, kuid kokku mitte rohkem kui 200 000 eurot
 • Toetust ei maksta, kui toetuse arvestuslik suurus on väiksem kui 2000 eurot

Taotlemine

Toetuse taotlemine on avatud 27. novembril kella 9-st kuni 4. detsembril kella 16-ni.

Toetuse taotlemine pärast meetme avamist on vooruline. See tähendab, et taotluse esitamise järjekord ei ole toetuse saamisel määrav, kõik vooru avatud oleku ajal esitatud taotlused vaadatakse läbi. Ära jäta taotlemist võimalusel viimasele päevale, et ei tekiks olukorda, kus süsteem ei luba liiga palju kasutajaid korraga sisse.


Infokeskus, 627 9700, info@eas.ee

Taotlemise protsess ja dokumendid

 • Taotlusvormi näidis ja vajalikud lisad

  Taotlusvormi näidis
  NB! Tegemist on taotlusvormi näidisega eelnevaks tutvumiseks. Taotlus tuleb esitada ja sisestada EASi e-teeninduses. E-posti teel laekunud taotlusi menetlusse ei võeta.

  Vajalikud lisad:

  • Liiniloa koopia
  • Kasumiaruanne ja bilanss 31.12.2019. a seisuga, kui taotleja 2019.a majandusaasta ei ühti kalendriaastaga või kui taotleja ettevõte on asutatud 2019. aastal
  • Kui taotleja kuulub kontserni, siis kontsernipõhine kasumiaruanne ja bilanss
  • Kontserni liikmete skeem, kui kontserni andmed ei kajastu Äriregistris
 • Taotluse menetlus

  Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 25 tööpäeva alates taotluste vastuvõtmise lõpetamise tähtpäevast (mitte taotluse esitamisest), kuna taotlusi esitatakse taotlusvooru raames.

  Kui taotlust on vaja täiendada või korrigeerida, teatame sellest ja anname puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg.

  Mida kiiremini saad vajalikud täiendused esitada, seda kiiremini saame teha taotluse kohta otsuse.
  Juhul kui EASil on vaja esitada taotluse kohta täiendavaid küsimusi, siis saame vastamiseks anda ainult 2 tööpäeva. Seega palume pärast taotluse esitamist jälgida oma e-posti. Juhul kui me ei saa tähtaegset tagasisidet, on EASil õigus teha taotluse mitterahuldamise otsus.

 
X