Konverentside korraldajate kahjude hüvitamine

Sihtgrupp: Seisuga 01.02.2020. a äriregistris registreeritud äriühing, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga jagu N 82301

Toetuse taotlemise avame peale Euroopa Komisjonilt riigiabi loa saamist.


Toetuse eesmärk on konverentside korraldajate COVID-19 kriisi kahjude leevendamine.

Minimaalne toetuse summa on 2 000 eurot
Maksimaalne toetuse summa on 40 000 eurot

Toetuse suurus on kuni 100% ettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 40 000 eurot.
Kui konverentside korraldaja on tegutsenud vähem kui aasta, on toetuse suuruseks 100% perioodi, mis algab tegutsemisaja algusest ja lõpeb 31. juulil 2020. a, eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 40 000 eurot.

Kui toetuse arvestuslik maksumus on väiksem kui 2000 eurot, siis toetust ei maksta.

10. novembril toimunud infoseminari järelvaatamine ja slaidid
Esitatud küsimused ja vastused
 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 100%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kogueelarve

1 000 000 eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Enne toetuse taotlemist tutvu kindlasti toetuse määruses toodud tingimustega. Siin lehel oleme välja toonud olulisemad asjaolud, kuid määruses on nõuded ja tingimused kirjeldatud detailsemalt:
Turismiga otseselt seotud majandusharude ettevõtjate COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise täiendav toetus 
Toetuse määrus vene keeles ja inglise keeles

Toetust saab taotleda konverentside korraldaja kes vastab järgmistele tingimustele:

 • On 01.02.2020. a seisuga äriregistris registreeritud äriühing, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga jagu N 82301
 • Taotlejal puudusid 12. märtsil 2020. a riiklikud maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud
 • Taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse
 • Taotleja ei ole saanud toetust väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 12 „Turismisektori ja sellega otseselt seotud majandusharude ettevõtjate COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise täiendav toetus “ alusel, 29. aprilli 2020. a määruse nr 13 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus“ , kultuuriministri 28. mai 2020. a määruse nr 14 „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi spordiobjektide valdajate toetamiseks“ või kulutuuriministri 30. aprilli 2020. a määruse nr 9 „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuuri- ja spordivaldkonnale“ alusel
 • Taotleja ei ole raskustes ettevõtja
  Raskustes oleva ettevõtte määratlus vene keeles ja inglise keeles

 

Toetatavad tegevused

 • Konverentside korraldaja 2019. a eest tasutud tööjõumaksude kogusumma oli vähemalt 10 000 eurot
 • Konverentside korraldaja 2020. a augusti ja septembri summaarne käibe langus oli võrreldes 2019. a sama perioodi käibega vähemalt 40%
 • Juhul kui konverentside korraldaja on tegutsenud vähem kui aasta, on tema 2020. a augusti ja septembri käibe langus võrreldes perioodi, mis algab tegutsemisaja algusest ja lõpeb 29. veebruaril 2020. a keskmise ühe kalendrikuu käibega olema vähemalt 40%
 • Konverentside korraldajale makstava toetuse suurus on 100% ettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 40 000 eurot
 • Kui konverentside korraldaja on tegutsenud vähem kui aasta, on toetuse suuruseks 100 % perioodi, mis algab tegutsemisaja algusest ja lõpeb 31. juulil 2020. a, eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 40 000 eurot
 • Toetust ei maksta, kui toetuse arvestuslik suurus on väiksem kui 2000 eurotToetust ei maksta, kui toetuse arvestuslik suurus on väiksem kui 2000 eurot

Taotlemine

Toetuse taotlemine ei ole veel avatud.

Toetuse taotlemise avame eeldatavalt novembris peale Euroopa Komisjonilt riigiabi loa saamist.
Prognoosime, et taotlemise saame avada kõige varem 30. novembril, kuid tegelik avamise aeg võib sõltuvalt Euroopa Komisjonilt loa saamise ajast olla ka hilisem.
Toetuse taotlemine pärast meetme avamist on vooruline. See tähendab, et taotluse esitamise järjekord ei ole toetuse saamisel määrav, kõik vooru avatud oleku ajal esitatud taotlused vaadatakse läbi. Ära jäta taotlemist võimalusel viimasele päevale, et ei tekiks olukorda, kus süsteem ei luba liiga palju kasutajaid korraga sisse.

 


Infokeskus, 627 9700, info@eas.ee

Taotlemise protsess ja dokumendid

 • Taotlusvormi näidis ja vajalikud lisad

  Taotlusvormi näidis
  NB! Tegemist on taotlusvormi näidisega eelnevaks tutvumiseks. Taotlus tuleb esitada ja sisestada EASi e-teeninduses. E-posti teel laekunud taotlusi menetlusse ei võeta.

  Vajalikud lisad:

  • Kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane, siis asjakohaste kuude kasumiaruanded või raamatupidamise väljavõtted
  • Kasumiaruanne ja bilanss 31.12.2019. a seisuga, kui taotleja 2019.a majandusaasta ei ühti kalendriaastaga või kui taotleja ettevõte on asutatud 2019. aastal
  • Kui taotleja kuulub kontserni, siis kontsernipõhine kasumiaruanne ja bilanss
  • Kontserni liikmete skeem, kui kontserni andmed ei kajastu Äriregistris
 • Taotluse menetlus

  Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 25 tööpäeva alates taotluste vastuvõtmise lõpetamise tähtpäevast (mitte taotluse esitamisest), kuna taotlusi esitatakse taotlusvooru raames.

  Kui taotlust on vaja täiendada või korrigeerida, teatame sellest ja anname puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg.

  Kuna otsuste ja väljamaksete tegemise aeg on piiratud 2020. aastaga, on puuduste kõrvaldamise aeg piiratud. Mida kiiremini saad vajalikud täiendused esitada, seda kiiremini saame teha taotluse kohta otsuse.
  Juhul kui EASil on vaja siiski esitada taotluse kohta täiendavaid küsimusi, siis saame vastamiseks anda ainult 2 tööpäeva. Seega palume pärast taotluse esitamist jälgida oma e-posti. Juhul kui me ei saa tähtaegset tagasisidet, on EASil õigus teha taotluse mitterahuldamise otsus.

 
X