AÜE ekspordipartneri taustakontroll

Avatud Sihtgrupp: Eksportiv või ekspordiga alustav ettevõte

Ekspordipartneri taustakontroll on mõeldud  potentsiaalsete äripartnerite esmase taustauuringu tegemiseks.

AÜE turul tegutsevad ettevõtted tunnevad puudust avalikust digitaalsest äriregistrist, samuti vajab lisapingutust araabiakeelsete dokumentide tõlkimine. EAS aitab oma kohapealsete partneri The Mena Professionals abiga potentsiaalse äripartneri kohta infot koguda.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Ekspordipartneri esmase taustakontrolli info:

– Registration & Licensing Details
– Activity

Teenuse kulud (150 eurot ühe AÜE ettevõtte tausta uurimise kohta) kaetakse Euroopa Regionaalarengu fondist. Eesti ettevõtte omaosalus esmase taustauuringu tellimesel on 15 eurot ühe partneri kontrollimise kohta, mis tuleb tasuda EASi poolt esitatud arve alusel.

Esmase taustakontrolli tellimiseks täitke tellimisvorm SIIN.

Ekspordipartneri põhjalikuma taustakontrolli info:

– Company Credit Rating
– Recommended Credit Limit
– Contacts/locations
– Subsidiaries/affiliates
– Number of employees
– Shareholders
– Directors/Executives
– Bank
– Auditor
– Payment history
– Purchasing terms
– Major customers
– Export and import data
– Legal issues
– Investigation findings/comments
– Market statistics

Põhjalikuma taustakontrolli tellimiseks täitke tellimisvorm SIIN.

Teenuse kulud (450 eurot ühe AÜE ettevõtte tausta uurimise kohta) kaetakse Euroopa Regionaalarengu fondist. Eesti ettevõtte omaosalus esmase taustauuringu tellimesel on 45 eurot ühe partneri kontrollimise kohta, mis tuleb tasuda EASi poolt esitatud arve alusel.

Tingimused

EAS ei vastuta teenuse saaja otsuste ja tegevuste eest ega teenuse saaja kasumi vähenemise, sissetuleku kaotuse, saamata jäänud tulu, mittevaralise kahju ega muu kaudse kahju eest.

Teenust ei saa kasutada:

  • konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad;
  • põllumajandustoodete esmase tootmise ettevõtted;
  • kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
  • tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
  • hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted;
  • raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).

Osalemine

Teenust kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
Programmis osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA). VTA ettevõtte kohta on 120 eurot ühe partneri esmase kontrolli ja 360 eurot põhjaliku kontrolli puhul

Ettevõttele jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot).

Lähemalt VTA-st.

Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

 

Kontakt

Marge Pihlapuu,  627 9421
marge.pihlapuu@eas.ee

X