Ärimudeli praktikum

Avatud Sihtgrupp: Ettevõtted, kellel on selge ambitsioon ja potentsiaal kasvada ning tuua turule uusi või oluliselt täiendatud tooteid või teenuseid.

Ärimudeli praktikum aitab leida uusi ideid äri kiiremaks kasvuks. Sinu ettevõtte käsutuses on rahvusvahelise kogemusega tippkoolitaja, personaalne mentor ja praktilised tööriistad, et avastada uusi põnevaid arengusuundi ning kavandada konkreetseid tulevikuplaane.

Avatud on kandideerimine 2018.a toimuvatesse gruppidesse.

Miks osaleda? • Analüüsid oma ettevõtte ärimudelit ja strateegilisi valikuid, jõuad konkreetsete uuendusteni ning suurendad tõenäosust uue ärimudeli elluviimisel.

 • Võimalus kasutada kogenud mentori abi, kes pakub objektiivset ja hinnanguvaba tagasisidet ettevõtte ärimudelile.

 • Võimalus eemalduda töörutiinist ja võtta aega ettevõtte arenguga tegelemiseks koolituspäevadel ning mentorkohtumistel.

 • Saad uusi ideid ettevõtte kasvuks, innovatsiooniks, ekspordivõimekuse suurendamiseks, tõstad oma ettevõtte konkurentsivõimet ja positsiooni väärtusahelas.

 • Saad enda kasutusse toimivad tööriistad, mida edaspidi kasutada plaanide tegemisel ja ettevõtte äriloogika arendamisel.

 • Võimalus suhelda teiste sarnases arengufaasis ettevõtetega, vastastikku panustades üksteise arengusse.

Euroopa Regionaalarengu Fond

TulemusedÄrimudeli praktikumis on praktiline koolitus kombineeritud ettevõtte iseseiseva tööga ja seda toetava personaalse mentorlusega.

Ettevõtte Arendamise Sihtasutuse (EAS) koolituspartneriks ja ärimudeli praktikumi läbiviijaks on BDA Consulting OÜ. Praktikumi koolitaja ja üks mentoritest on Alar Kolk, lisaks pakuvad ettevõtetele tuge mentorid Mart Kikas, Heidi Kakko, Andra Larin van der Pijl, Riivo Anton ja Indrek Maripuu. Tutvu koolitaja ja mentoritega.

Ärimudeli praktikum viiakse läbi ca 3 kuu jooksul. Praktikumi grupikoolitus koosneb viiest eraldi päevast, mis toimuvad Tallinnas üle kahe-kolme nädala. Enne ja pärast koolituspäevi saab iga praktikumis osalev ettevõte kasutada personaalset mentorit kokku kuni 10 mentortundi. Ühes grupis osaleb 5-8 ettevõtet.

2017. aasta sügisene ajakava:

I grupp II grupp
Avaseminar  13.09  03.10
1. koolituspäev  20.09  17.10
2. koolituspäev  04.10  07.11
3. koolituspäev 18.10 21.11
Lõpuseminar  08.11 12.12

Tingimused

Ärimudeli praktikumi on oodatud eksportivad tootmis- ja teenusettevõtted. Eelkõige ootame vähemalt 3 aastat tegutsenud väikese ja keskmise suurusega (vähemalt 8 töötajaga) töötleva tööstuse ettevõtteid või nutika spetsialiseerumise eesmärkidesse panustavaid ettevõtteid.

Ootame osalema ettevõtte omanikke ja juhte, kelle sõna strateegiliste valikute tegemisel maksab (juhatuse liikmed ja/või tegevjuhid koos ettevõtte jaoks oluliste valdkondade juhtidega, nt tootmine, arendus, kvaliteet jms). Ettevõttest peab osalema vähemalt 2, kuid mitte enam kui 3 inimest.

Vastavalt Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.2015 kinnitatud käskkirjale nr 15-0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ punktides 6.9.7, 6.9.8 ja 6.9.9  ei saa praktikumis osaleda järgmistes valdkondades tegutsevad ettevõtted:

 • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine;
 • raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).

 


Osalemine

Ärimudeli praktikumi kandideerimiseks täitke palun avaldus.  Gruppide koostamiseks tehakse valik kõigi osaleda soovinud ettevõtete vahel.

Koolitusprojekti rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondi  vahenditest ja osalemistasudest.

Ärimudeli praktikumi osalemistasu ettevõtte kohta (2-3 osalejat koolitusmoodulis) on 540 eurot (+km).

EASi poolt Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest koolitusprojekti läbiviimiseks tehtud kulu ettevõtte kohta on 5088.60 eurot ja see on vähese tähtsusega abi (VTA). Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot).  Lähemalt VTA-st.

Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

 

 

Riina Arvisto
projektijuht
Mob: +372 505 5624
Tel: +372 627 9451
riina.arvisto@eas.ee

X