fbpx

Ärimentorprogramm

Sihtgrupp: 1-3,5 aastat tegutsenud ettevõtja, kes on eksportinud või kavandab eksporti lähiajal.

Iga ettevõtja ehk mentii saab kuni 12 kuuks koostööpaariliseks kogemustega ettevõtja ehk mentori, kellega koos ettevõtte jaoks oluliste teemadega tegeleda ning kelle kaasabil ärieesmärke saavutada.

Lisaks mentii ja mentori koostööle pakub programm võimalusi suhtevõrgustike kasvatamiseks, ettevõtlusalastel seminaridel osalemist ning võimaldab koostööd väliskonsultantidega, kelle kaasabil mentii äri välisturugudel kasvatada.

EAS Ärimentorprogrammi mentorid

EAS Ärimentorprogrammi 2017/2018 osalejad

 

Edulood
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

TulemusedSisu

 • Mentii personaalne koostöö kogenud ettevõtja ehk mentoriga – ettevõtte arenguvajaduste kaardistamine, eesmärgistamine, tegevuste analüüs ja pidev tagasiside mentorilt.
 • Koostöö väliskonsultantidega ning abi tegevuste planeerimiseks välisturgudel.
 • Kontaktid teiste ettevõtjatega (mentiide ja mentoritega) ning kontaktvõrgustiku laiendamine.
 • Uued ettevõtlusalased teadmised ja osalemine kuuel ettevõtlusteemalisel seminaril: ärimudelid, strateegiad, juhtimine, tootearendus, turundus, müük.
 • Ootused mentiile: mentiideks ootame ambitsioonikate eesmärkide ja kasvupotentsiaaliga ettevõtjaid, kes kavandavad tootearendust ja eksporti.
  Mentiide valik toimub kandideerimisavalduste alusel.
 • Ootused mentorile: mentoriks ootame kogenud ettevõtjaid, kellel on oskus ja tahe inimesi innustada, arendada ning oma teadmiste ja kogemustega toetada. Mentorilt eeldatakse kõrgharidust, kasvava ja jätkusuutliku ettevõtte juhtimiskogemust ning soovitavalt rahvusvahelist ärikogemust.
  Mentorite valik toimub kandideerimisavalduste ja vestluste alusel.

Tingimused

Mentiina osalemine arvestatakse ettevõttele antud vähese tähtsusega abi (VTA) hulka.

Mentiina ei või osaleda järgmiste tegevusalade esindajad:

 • põllumajandustoodete esmane tootmise ettevõtted;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted;
 • raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades.

Programmi ajakava perioodile 2017/2018

 • Sisseelamisseminar mentiidele kahes eraldi grupis, I grupp 1. novembril ja II grupp 2. novembril 2017
 • Sisseelamisseminar mentoritele 9.-10. novembril 2017
 • Avapäev mentoritele ja mentiidele 30. novembril 2017
 • Töötuba: Strateegia ja ärimudelid, I grupp 18.-19. jaanuaril 2018 ja II grupp 25.-26. jaanuaril 2018. Toimumiskoht Aqva Spa, Rakvere. 
 • Töötuba: Väikeettevõtte turundus, I grupp 1.-2. märtsil 2018 ja II grupp 8.-9. märtsil 2018. Toimumiskoht Tartu. 
 • Töötuba: Müük välisturgudel, I grupp 19.-20. aprillil 2018 ja II grupp 26.-27. aprillil 2018. Toimumiskoht Tallinn.
 • Mentorite motivatsioonikoolitus 10.-11. mail 2018.
 • Töötuba: Väikeettevõtte finantside juhtimine, I grupp 24. mail 2018 ja II grupp 7. juunil 2018. Toimumiskoht Tallinn.
 • Töötuba: Väikeettevõtte juhtimine, I ja II grupp 16.-17. augustil 2018 . Toimumiskoht Roosta puhkekeskus, Läänemaa.
 • Mentorite õppereis Berliini, I grupp 5-6. septembril 2018 ja II grupp 12-13. septembril 2018.
 • Töötuba: Tootearendus, I grupp 4.-5. oktoobril 2018 ja II grupp 11.-12. oktoobril 2018. Toimumiskoht Pärnu.
 • Lõpuseminar mentoritele ja mentiidele 1novembril 2018.

Osalemine

Kandideerimine 2017/2018 Ärimentorprogrammi on lõppenud.  Osalejad valiti septembri lõpuks pingerea alusel, uued grupid alustasid oktoobris 2017.

2018/2019 hooaja programmi kandideerimine avaneb 2018. aasta suvel.

Mentiil on konkreetsed ja ambitsioonikad ettevõtte eesmärgid, mida programmis osaledes saavutada. Mentii ettevõttel on kasvupotentsiaal, mentiid planeerivad eksporti, tegelevad tootearendusega ja nende ettevõtted on soovitavalt innovaatilise ärimudeliga.

Mentoriks sobivad pikaajalise ettevõtluskogemusega ettevõtjad, eelistame tootmisettevõtte juhtimis- ja ekspordikogemusega ettevõtete juhte.

Ärimentorprogrammis osalemine on tasuta.

Programmi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Info- ja tugikeskus, 627 9700, info@eas.ee

X