fbpx

Omavalitsusjuhtide arengu-ja mentorprogramm

Sihtgrupp: Arengu-ja mentorprogrammi sihtrühmaks on motiveeritud vallavanemad ja linnapead

Omavalitsusjuhtide arengu- ja mentorprogramm toimub meetme tegevuse "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" raames ning aitab suurendada inimeste ameti- ja erialast pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning institutsionaalset suutlikkust.

Arenguprogramm annab omavalitsusjuhtidele vajalikud teadmised ja oskused haldusreformi järgselt uue organisatsiooni ja muudatuste juhtimiseks ning arengueesmärkide seadmiseks ja elluviimiseks. Mentorteenus toetab omavalitsusjuhti arengueesmärkide seadmisel ja edukal elluviimisel.
Euroopa Sotsiaalfond Eesti riik


Mida pakub programm osalejatele? 

 • toetab juhti ühinemisjärgses olukorras uue organisatsiooni ülesehitamisel;
 • annab võimaluse jagada omavahel kogemusi ning saada nõu koolitajatelt ja mentoritelt KOV tegevuste planeerimisel ja teenuste kavandamisel;
 • uusi teadmisi oma organisatsioonis terviklike ja edukate muudatuste elluviimiseks;
 • aitab koostada organisatsiooni või ühe valitud konkreetse muutuse arenguplaani.

Programmi sisu ja esialgne ajakava:

Omavalitsusjuhtide arengu- ja mentorprogramm toimub perioodil märts – detsember 2018, kokku 8 koolituspäeva, millele lisaks mentortunnid igale omavalitsusjuhile kuni 20 tundi.

 • I moodul: Organisatsiooni strateegiline juhtimine. Muudatuste elluviimine KOVis. 8.- 9.03. Läbiviija: Mati Sööt
 • Mentortegevus grupile: Mentorkoolitus. 19.03. Läbiviija: Piret Jamnes
 • II moodul: Protsesside ja ressursside juhtimine. Poliitika kujundamine ja strateegiline koostöö. 19-20.04. Läbiviijad: Jari Kukkonen, Garri Raagmaa
 • III moodul: Omavalitsusjuhi liidri- ja mõjutamisoskused. 22.-23.05. Läbiviijad: Mati Sööt, Aune Past
 • Mentortegevus grupile: grupicoaching. 14.06. Läbiviija: Mati Sööt
 • Mentorkohtumised toimuvad järgnevas ajavahemikus : 03-12.2018. Mentorid: Piret Jamnes, Tiiu Allikvee, Mati Sööt, Dmitri Volov, Maarika Liivamägi, Erkki Susi, Rein Loik

 

Mis on mentorlus?

 • Juht on teatud mõttes üksi. Mentor on kogemusega juht, kes on Sulle diskussioonipartneriks ja kes aitab Sul oma olukorda ja võimalusi analüüsida ning ennast juhina arendada.
 • Mentor on Sulle erapooletuks toetajaks ja peegliks, kes aitab Sul arendada organisatsiooni, ellu viia muudatusi ja kellega saab arutada juhtimisega seotud teemasid.
 • Mentor küsib Sinult küsimusi ja annab tagasisidet.
 • Mentoriga saad jagada ka neid mõtteid, mida juhina töökaaslastele ei saa välja öelda.
 • Mentor jagab oma kogemusi, aga on huvitatud ka Sinu omadest.

Mis võib olla mentoriga koostöö väärtus Sinu jaoks? 

 • Võimalus analüüsida oma organisatsiooni süsteemselt ja luua terviklik ning läbimõeldud muudatusprojekti plaan.
 • Ladusam toimetulek uuel ametikohal või muutunud organisatsioonis.
 • Efektiivsema ja toimivama meeskonna ning organisatsiooni kujundamine.
 • Vahetu koostöö kogenud juhist mentoriga, kes on sinu edenemisele keskendunud, annab sinu mõtetele ja ideedele tagasisidet.
 • Eneseteadlikkuse kasv, liidrioskuste ja isiklike juhtimispõhimõtete väljaarendamine.

Osalemine

Registreerimine ja motivatsiooniankeetide esitamine on lõppenud.

Kaija Seisonen
kaija.seisonen@eas.ee 
627 9761

X