fbpx

Kohaliku omavalitsuse üksuste volikogu liikmete koolitus

Sihtgrupp: Kohaliku omavalitsuse üksuste volikogu liikmete koolitus-infopäevale on oodatud kõik volikogude liikmed, linnapead, vallavanemad, linna- ja vallavalitsuste liikmed.

Kohaliku omavalitsuse üksuste volikogu liikmete koolitus-infopäev toimub meetme tegevuse "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" raames ning aitab suurendada inimeste ameti- ja erialast pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning institutsionaalset suutlikkust.

Koolitus-infopäeva raames saab ülevaate volikogu rollist ja töökorraldusest ning kohaliku omavalitsuse toimimise ja juhtimise põhialustest, arengu kavandamisest. Samuti omavalitsuse sisese järelevalve ning korruptsiooni ennetuse tegevustest. Eraldi teemana käsitletakse pikemalt ruumilist planeerimist omavalitsuses ja volikogu rolli selles.
Euroopa Sotsiaalfond Eesti riik


Milliseid teemasid koolitusel käsitletakse?

Koolitusel on hea võimalus saada kõige värskemat infot oma ala spetsialistidelt Rahandus- ja Justiitsministeeriumist, Politsei- ja Piirivalveametist ning Riigikontrollist järgmistel teemadel:

  • Volikogu ja kohaliku omavalitsuse juhtimine
    • Volikogu roll, vahendid ja kohustused kohalikus valitsemises
    • Enim esile kerkinud küsimused ja seaduse tõlgendused volikogu töös
  • KOV finantsjuhtimine ja eelarve koostamine volikogu vaatest
  • Maakonna tasandi arendustegevus omavalitsuste koostöös
  • Eesti ruumilise planeerimise tasandid (riik, maakond, KOV) ning KOV planeeringud ja volikogu roll planeerimisel, seosed ehitusõigusega
  • Korruptsiooni ennetus

Planeeritud koolitusajad:
23.01 – Põlva maakond
30.01 – Võru maakond
31.01 – Valga maakond
13.02 – Tartu maakond
20.02 – Pärnu maakond
06.03 – Jõgeva maakond
20.03 – Viljandi maakond
21.03 – Järva maakond
28.03 – Lääne-Viru maakond
03.04 – Hiiu maakond
10.04 – Lääne maakond
11.04 – Harju maakond
17.04 – Ida-Viru maakond
02.05 – Rapla maakond
08.05 – Saare maakond

Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja on osalejatele tasuta.


Osalemine

Koolitused toimuvad igas maakonnas perioodil jaanuar – mai 2018. Registreerimine on jooksvalt avatud kõikidele maakondadele. Registreeru siin.

Kaija Seisonen
kaija.seisonen@eas.ee 
627 9761

X