fbpx

Kohalike omavalitsuste juhtide arenguprogramm

Sihtgrupp: Arenguprogrammi sihtrühmaks on motiveeritud kohalike omavalitsuste juhid - vallavanemad, linnapead, abivallavanemad, -linnapead ja volikogu esimehed.

Kohalike omavalitsuste juhtide arenguprogramm toimub meetme tegevuse "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" raames ning aitab suurendada inimeste ameti- ja erialast pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning institutsionaalset suutlikkust.

Arenguprogrammi eesmärgiks on kohalike omavalitsuste juhtide teadlikkuse tõus kohaliku ja regionaalse tasandi arendamisel, sh oskus analüüsida arenguprotsesse, planeerida piirkonna arengut läbimõeldult ja koostada pädevaid arendusdokumente, samuti kavandada ja ellu viia strateegilisi ülesandeid, teha kindlaks piirkonna jaoks olulised valikud ja nendes kokku leppida ning vedada muudatusi, korraldada kohaliku tasandi teenuseid säästlikult, kvaliteetselt, jätkusuutlikult, kõigile kättesaadavalt ning kohalike omavalitsuse üksuste koostöös ja kodanikeühenduste kaasabil.
Euroopa Sotsiaalfond Eesti riik


Mida pakub programm osalejatele?

Võimalust

 • omandada uusi teadmisi ja saada nõu konsultantidelt KOV tegevuste planeerimise, teenuste kavandamise ja muudatuste elluviimise valdkonnas;
 • osaleda õppereisil Taani ja kuulda hästitoimivatest lahendustest sealsete omavalitsuste näitel;
 • osaleda Taani eksperdi läbiviimisel innovaatilises KOV strateegia ja teenuste töötoas;
 • saada enda kasutusse praktilised KOV juhi töövahendid;
 • jagada omavahel kogemusi ja parendada oma KOVi strateegilise planeerimise protsessi või leida uusi lahendusi KOV teenuste osutamiseks.

Arenguprogrammi käigus töötavad osalejad oma reaalsete muudatusjuhtumitega ning tutvuvad teooriate ja vahenditega, millele muudatuste rakendamise käigus toetuda.

Koolitajateks on tuntud oma ala spetsialistid Mati Sööt, Rivo Noorkõiv, Mihkel Laan ja Anders Lassen (Taani).

Milliseid teemasid arenguprogrammis käsitletakse?

 • Strateegiline juhtimine ja KOV arengu planeerimine
 • Muudatuste juhtimine ja elluviimine kohalikus omavalitsuses
 • Protsesside juhtimine. Finantsjuhtimine KOV juhtimisinstrumendina
 • Kohaliku tasandi teenuste osutamise parem korraldamine
 • KOVi juhtimise töötuba / juhtimislabor väliseksperdi läbiviimisel
 • Õppereis Taani KOV-desse
 • KOV arengusuundade kokkuleppimine, osapoolte kaasamine ja poliitiliste protsesside mõjutamine
 • Muudatusprojektide esitlused ja koolitust kokkuvõttev seminar

 


Osalemine

Registreerimine ja motivatsiooniankeetide esitamine on lõppenud.

Karro Külanurm
koordinaator
tel 627 9530, 505 7909
karro.kylanurm@eas.ee

X