fbpx

Arendustöötajate arenguprogramm

Sihtgrupp: Arenguprogrammi sihtrühmaks on motiveeritud kohalike omavalitsuste, maavalitsuste, maakondlike omavalitsusliitude ja maakondlike arenduskeskuste arendustöötajad – arendusspetsialistid, arendusnõunikud, arendusosakonna juhatajad, maakondlike arenduskeskuste juhatajad ja konsultandid ja teised spetsialistid, kelle peamiseks tööülesandeks on kohaliku omavalitsuse või maakonna arengu kavandamine.

Arendustöötajate arenguprogramm toimub meetme tegevuse "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" raames ning aitab suurendada inimeste ameti- ja erialast pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning institutsionaalset suutlikkust.

Arenguprogrammi eesmärk on parandada arendustöötajate võimekust piirkonna arengu suunamisel ettevõtluse ja tööhõive valdkonnas ning luua eeldused ettevõtjate ja avaliku sektori arendustöötajate heaks koostööks Eestimaa erinevate piirkondade arendamisel.

Arenguprogramm on üles ehitatud vaheldusrikkalt, koolitustel vaheldub teooria erinevate aktiivõppe meetoditega. Kasutatakse individuaal- ja grupitööd, juhtumianalüüse, simulatsiooniharjutusi, videoesitlusi. Õpet viiakse läbi erinevates piirkondades ning tutvutakse sealsete kohalike ettevõtjate ja ettevõtmistega.
Euroopa Sotsiaalfond Eesti riik


Mida pakub programm osalejatele?

Programmi tulemusena osalejad

  • tunnevad ettevõtluse ja tööhõive valdkonna arenguid riiklikul, regionaalsel ja kohalikul tasandil;
  • on teadlikud strateegilise planeerimisega seotud aspektidest ning nende ellu rakendamise võimalustest;
  • omavad teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi sihtgruppide kaasamiseks ja arengu kavandamiseks;
  • tunnevad piiriülese ja sektoritevahelise koostöö võimalusi ettevõtluse ja tööhõive arendamisel;
  • omavad ülevaadet koostöövõrgustike toimimisest ja tegutsemisest.

Koolitajateks on tuntud oma ala spetsialistid Tõnu Mertsina (Swedbank Eesti peaökonomist), Ave Peetri (ettevõtjate nõustaja-coach), Teet Kuusmik (SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus juhatuse liige), Donnie Morrison (Välis-Hebriidide (Šotimaa) kohaliku arenguagentuuri vanemkonsultant), Lauri Jalonen (Ida- Viru Ettevõtluskeskuse konsultant), Tiit Niilo (Nopri talumeierei omanik ja peremees ning Misso vallavolikogu liige), Jaan Aps (Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV) kaasasutaja ja juhatuse esimees), Kaupo Reede (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja), Ingrid Niid (Saue linnavalitsuse pearaamatupidaja), Katri-Liis Reimann (Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi avaliku juhtimise dotsent ja globaalse võrgustumise ja tulevikuseire suunajuht). Programmi aitavad üheks tervikuks siduda juhtivkoolitaja Kadri Tillemann, aktiivõppe treener Piret Lõuk ja projektijuht Terje Schmidt.

Milliseid teemasid arenguprogrammis käsitletakse?

  • Ettevõtluse ja tööhõive arendamise võimalused kohalikul tasandil
  • Ettevõtluse ja tööhõive käsitlemine piirkonna arengu kavandamisel
  • Koostöö ja võrgustamine

Õppereis Soome – tutvumine ettevõtluse ja tööhõive arendamise parimate praktikatega


Osalemine

Arenguprogramm toimub perioodil detsember 2017 – aprill 2018, kokku 8 päeva koos õppereisiga. Koolitusgrupp on komplekteeritud.

Kaija Seisonen
kaija.seisonen@eas.ee 
627 9761

X