Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus: koolitustegevus

Mida paremini on koolitatud meie inimesed ning mida efektiivsem on Eesti institutsionaalne suutlikkus olemasolevale inimressursile jõukohaste väljakutsete pakkumisel, seda jõukamad ja edukamad me oleme.
Aastatel 2015-2023 rahastab EAS kohaliku ja regionaalse tasandi arendusvõimekuse tõstmisele suunatud kompleksseid koolitusprogramme, mis aitavad tõsta riigi konkurentsivõimet inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse tõhustamise kaudu.
Euroopa Sotsiaalfond

Eesmärk

TulemusedKoolitustegevuse raames toetatame komplekssete koolitusprogrammide läbiviimist piirkonna arengu teadmistepõhise kavandamise, avalike teenuste korraldamise ja KOV-ide vabatahtlike ühinemiste valdkonnas. Koolituste detailse sisu täpsustame hanke lähteülesande koostamise käigus.

EAS planeerib hankida järgnevaid koolitusi:

  • KOV juhtide arenguprogramm (I koolitusgrupp toimus november 2015 – juuni 2016; II koolitusgrupp toimub november 2016 – juuni 2017)
  • arendustöötajate arenguprogramm (I koolitusgrupp ja II koolitusgrupp toimusid kevadel 2017 ja III koolitusgrupp toimub detsember 2017 – aprill 2018)
  • uute KOV juhtide arengu- ja mentorprogramm (kandideerimine programmi avatakse 2017.a lõpus)
  • kodanikeühenduste koolitusprogramm (ei ole avatud),
  • temaatilised koolitused (ei ole avatud).

Koolitustele on oodatud:

  • kohalike omavalitsuste ametnikud ja töötajad, valla- või linnavalitsuse ametnikud ja töötajad ning valla- või linnavolikogu liikmed;
  • maavalitsuste ametnikud ja töötajad;
  • maakondlike arenduskeskuste töötajad;
  • maakondlike ja üleriigiliste kohaliku omavalitsuse liitude töötajad;
  • piirkonna elanikke esindavate kodanikuühenduste ja teenuseid osutavate kodanikuühenduste töötajad ja liikmed, sealhulgas juhatuse liikmed.

Osalemine

Koolitustel osalemine on üldjuhul tasuta. Osalejatelt on lubatud küsida osalustasu toitlustuskulude katteks.

Karro Külanurm
627 9530
karro.kylanurm@eas.ee

X