fbpx

Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus: koolitustegevus

Mida paremini on koolitatud meie inimesed ning mida efektiivsem on Eesti institutsionaalne suutlikkus olemasolevale inimressursile jõukohaste väljakutsete pakkumisel, seda jõukamad ja edukamad me oleme.
Aastatel 2015-2023 rahastab EAS kohaliku ja regionaalse tasandi arendusvõimekuse tõstmisele suunatud kompleksseid koolitusprogramme, mis aitavad tõsta riigi konkurentsivõimet inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse tõhustamise kaudu.
Euroopa Sotsiaalfond

Eesmärk

TulemusedKoolitustegevuse raames toetatame komplekssete koolitusprogrammide läbiviimist piirkonna arengu teadmistepõhise kavandamise, avalike teenuste korraldamise ja KOV-ide vabatahtlike ühinemiste valdkonnas. Koolituste detailse sisu täpsustame hanke lähteülesande koostamise käigus.

EAS hangib ja planeerib hankida järgnevaid koolitusi:

Koolitustele on oodatud:

  • kohalike omavalitsuste ametnikud ja töötajad, valla- või linnavalitsuse ametnikud ja töötajad ning valla- või linnavolikogu liikmed;
  • maavalitsuste ametnikud ja töötajad;
  • maakondlike arenduskeskuste töötajad;
  • maakondlike ja üleriigiliste kohaliku omavalitsuse liitude töötajad;
  • piirkonna elanikke esindavate kodanikuühenduste ja teenuseid osutavate kodanikuühenduste töötajad ja liikmed, sealhulgas juhatuse liikmed.

Osalemine

Koolitustel osalemine on üldjuhul tasuta. Osalejatelt on lubatud küsida osalustasu toitlustuskulude katteks.

Karro Külanurm
627 9530
karro.kylanurm@eas.ee

X