Konsultatsiooni teenused innovaatilisele ettevõttele

Avatud Sihtgrupp: Ekspordile suunatud Eesti ettevõtted

Olukorras, kus tootmine muutub kõikjal maailmas järjest odavamaks, on ettevõtetel üha keerulisem püsida konkurentsis vaid hinna baasil.
Et ellu jääda ja kasvada, peavad ettevõtted andma oma tootele lisaväärtusi, mille eest klient on nõus rohkem maksma.

EAS aitab ettevõttel leida kontaktid

  • teadusasutustega

  • vajalike laboritega

  • sertifitseerimisasutustega

  • toetusmeetmed

  • arenduspartnerid

  • ja muud vahendid,


mida ettevõte vajab arendustööks/ innovatsiooni tegemiseks ja milleni Eesti ettevõttel on ise raske jõuda.

Arenduskoostöö ekspert teeb ära eeltöö, suhtleb kõikide osapooltega ning vajadusel osaleb kohtumistel.

Läbi selle teenuse toetab EAS uuenduslike ettevõtete tegevusi ja kasvu ning hõlbustab ettevõtete ja teiste asutuste koostööd innovatsioonitegevuste läbiviimisel ja teadmiste vahendamisel.

 
Euroopa Regionaalarengu Fond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesmärk


Selle teenusega pakume lahendusi reaalsete ettevõtete reaalsetele probleemidele koostöös teadus- ja arendusasutustega, s.h. ülikoolidega.

Edendame ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste vahelist koostööd.

Pakume proaktiivselt välja uusi ideid, meetmeid ja teenuseid ettevõtete ja teadusasutuste koostöö edendamiseks ja olemasolevate parendamiseks ettevõtete vajaduse, maailma parima praktika ja Eesti majanduspoliitika suundade alusel.


Kontakt

 

 

 

Relika Alliksaar Williams
521 4876
relika.williams@eas.ee

Kristi Kõrge
53488 482

X