Alustava ettevõtja baaskoolitus

Avatud Sihtgrupp: eelkõige eelneva ettevõtlusalase kogemuseta isikud või tegevusega äsja alustanud ettevõtjad, aga ka kõik, kes soovivad omandada ettevõtluse alaseid baasteadmisi ja oskusi ning saada praktilisi teadmisi oma ettevõtte rajamiseks.

Koolituse eesmärk on anda potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõte ja alustamaks tegutsemist ettevõtluses.
Euroopa Regionaalarengu Fond


Alustava ettevõtja baaskoolituste elluviimisel on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse partneriks BDA Consulting OÜ. Koolitus on läbivalt praktilise suunitlusega ja koolitused toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist. Koolituse tulemusel on osalejatel kaardistatud oma ärimudel, samuti on valminud praktilise suunitlusega äriplaan ja tegevuskava, mis on reaalseks abivahendiks oma ettevõtte käivitamisel ja arendamisel.

Koolitus keskendub eelkõige järgmistele teemadele:

  • Strateegiline planeerimine väikeettevõttes
  • Turundus ja müük
  • Finantsjuhtimine ja -planeerimine
  • Juhtimine. Äriplaanide esitlused

Vaata õpetlikke ja inspireerivaid videoid.

Alustava ettevõtja käsiraamat

Ühe koolituse maht on 9 päeva (72 akadeemilist tundi), millele lisandub iseseisva koduse töö maht. Ühel nädalal on kuni 2 koolituspäeva, seega toimub koolitus ca 2-3 kuu jooksul.


Osalemine

Koolitusel osalemiseks vali palun endale koolituskavast sobiv koolituskoht ja -aeg. 

Koolitusele registreerimine ja detailine info koolituse kohta on kättesaadav maakondlikes arenduskeskustes.

Koolituse osalustasu on 60 eurot (lisandub käibemaks). Maksumus sisaldab koolitusmaterjale ja 2 kohvipausi koolituspäevas.

X