Ekspordipartneri taustakontroll

Sihtgrupp: Hiina ja Jaapani turust huvitatud eksportöörid.

Ekspordipartneri taustakontroll on EASi Aasia keskuse poolt pakutav tugiteenus, mis aitab Eesti eksportööridel läbi viia nendega kontakti võtnud või nende poolt tuvastatud potentsiaalsete äripartnerite esmast taustakontrolli.

Kaugetest turgudest huvitatud ettevõtetele laekub tihti kontaktipäringuid, mille siiruses ja kvaliteedis ei saa kunagi olla päris kindel. Seetõttu on soovitav enne koostöö alustamist või mis tahes äritehingu sooritamist teostada oma äripartneri kohta põhjalik taustakontroll. Hetkel pakume vastavat teenust nii Hiina, Jaapani kui India turu suunal.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk


Teenus hõlmab Hiina, Jaapani või India ekspordipartneri esmast taustauuringut riiklikes äriregistrites ja andmebaasides ning Google’i ja muude kohalike otsingumootorite abil. Taustauuringu teostame osaliselt hiina/jaapani/hindi keeles. Ettevõttele esitame taustauuringu tulemused koos lühikommentaariga ning anname vajadusel näpunäited võimaliku pettuse vältimiseks.

Tingimused

EAS-i eksporditeenused on mõeldud ettevõtjatele, kes ekspordivad Eestis toodetud tooteid või arendatud teenuseid või soovivad alustada nimetatud tegevustega.

EAS ei vastuta teenuse saaja otsuste ja tegevuste eest ega teenuse saaja kasumi vähenemise, sissetuleku kaotuse, saamata jäänud tulu, mittevaralise kahju ega muu kaudse kahju eest.

Välistatud valdkonnad:

  • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  • Kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
  • Tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
  • Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

Osalemine

Eesti eksportööridele on konsultatsiooniteenus (kuni 2h) tasuta. Päringud palume saata e-posti aadressile info@eas.ee märkega „Hiina ekspordipartneri taustakontroll”.

Päringus palume esitada järgnev info:

  • Välisettevõtte nimi, aadress, veebileht jm kontaktandmed (inglise keeles ja kohalikus keeles);
  • Välisettevõtte-poolse kontaktisiku nimi ja kontaktandmed (e-mail, telefon, faks jm);
  • Lühiülevaade kontaktivõtust (millal, kus, kuidas jne).

Eva-Kristiina Ponomarjov
EASi Aasia keskuse juht
627 9345
Eva.Ponomarjov@eas.ee​​​​​​​

X