Turunõustamine

Sihtgrupp: Hiina turust huvitatud eksportöörid.

Aasia turunõustamine on EASi Aasia keskuse poolt pakutav konsultatsiooniteenus Eesti eksportööridele, kes soovivad saada nõu ja abi Aasia turgudele sisenemisel või sealsetel turgudel enda äri edendamisel.

Aasia turgude atraktiivsus kasvab iga päevaga ning 2040. aastaks ennustatakse Aasia majanduse osakaalu lausa 50 protsendini kogu maailma majandusest (PwC). Aasia turgude geograafilise ja kultuurilise kauguse tõttu võib aga kergesti tekkida arvamus, et antud turgudele sisenemine on keeruline või isegi võimatu. Turunõustamise teenus pakub ettevõtetele võimaluse saada nõu ja abi vastava turu eksperdilt, kes on valmis vastama ettevõtete küsimustele nii Hiina, Jaapani, India kui Singapuri turu spetsiifika kui ka erinevate regulatsioonide kohta. Aasia infokeskuse poolt pakutava teenuse tulemusena saab ettevõtte juhised ja soovitused eduka äri tegemiseks.

Tagasi EASi Aasia keskuse lehele
Euroopa Regionaalarengu Fond

Teenus hõlmab  individuaalset nõustamist, mille käigus arutatakse ettevõtte Hiina, Jaapani, India või Singapuri suunalisi huvisid ning antakse vastused erinevatele küsimustele, mis on ettevõttel vastava sihtturu osas tekkinud:

  • Kas antud sektoris on antud turul võimalik äri teha?
  • Millega peaks vastavale sihtturule sisenedes veel arvestama?
  • Kuidas end ette valmistada ja kuidas maandada riske?
  • Millised regulatsioonid kehtivad vastavas sektoris?
  • Millist dokumentatsiooni vajan enda toodete/teenuste eksportimisel?
  • jpm.

Konsultatsiooni tulemusena saadetakse ettevõttele lühikokkuvõte arutatud teemadest koos infomaterjalidega edasiseks uurimiseks.

Tingimused

EAS-i eksporditeenused on mõeldud ettevõtjatele, kes ekspordivad Eestis toodetud tooteid või arendatud teenuseid või soovivad alustada nimetatud tegevustega.

EAS ei vastuta teenuse saaja otsuste ja tegevuste eest ega teenuse saaja kasumi vähenemise, sissetuleku kaotuse, saamata jäänud tulu, mittevaralise kahju ega muu kaudse kahju eest.

Välistatud valdkonnad:

  • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  • Kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
  • Tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
  • Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

Osalemine

Eesti eksportööridele on turunõustamise konsultatsiooniteenus tasuta (kuni 2h). Päringud palume saata e-posti aadressile info@eas.ee märkega „Aasia infokeskus” või kontakteeruda otse EASi Aasia keskusega.

Eva-Kristiina Ponomarjov
EASi Aasia keskuse juht
627 9345
Eva.Ponomarjov@eas.ee

X