EASi Aasia keskus

Avatud Sihtgrupp: Eesti tooteid ja siin väljaarendatud teenuseid eksportivad või selle tegevusega alustada soovivad ettevõtted.

EASi Aasia keskuse eesmärk on pakkuda Eesti ettevõtetele tuge Aasia sihtturgudele eksportimisel ning toetada Eesti ja Aasia riikide vahelist majanduskoostööd. Kuna Aasia riikide  näol on tegemist turgudega, mis omavad Eesti ettevõtete jaoks suurt potentsiaali, kuid mida iseloomustavad erinevad äritavad, kultuur, keel ja regulatsioonid, on Aasia keskuse teenustepaketi eesmärk abistada Eesti ettevõtjaid antud turgude võimalustest kinni haaramisel. EASi Aasia keskuse teenuseid pakuvad Aasia turukogemuse ja ekspertiisiga spetsialistid ning tugevat koostööd tehakse ka ekspordinõunikega, kes asuvad Aasia sihtturgudel kohapeal. Tänasel päeval pakub EASi Aasia keskus teenuseid Hiina, Jaapani ja India sihtturgudele.  

 

Värskeima info saamiseks Aasia turgude ja ürituste kohta külasta ka EASi Aasia keskuse Facebooki lehte. 
Euroopa Regionaalarengu Fond

Teenused Hiina, Jaapani ja India sihtturgudele

Infomaterjalid

Ekspordinõunikud Aasias

EASi ekspordinõunikud baseeruvad Aasias järgnevatel turgudel: Hiina, Jaapan, India, Singapur

Tingimused

EAS-i eksporditeenused on mõeldud ettevõtjatele, kes ekspordivad Eestis toodetud tooteid või arendatud teenuseid või soovivad alustada nimetatud tegevustega.

EAS ei vastuta teenuse saaja otsuste ja tegevuste eest ega teenuse saaja kasumi vähenemise, sissetuleku kaotuse, saamata jäänud tulu, mittevaralise kahju ega muu kaudse kahju eest.

Välistatud valdkonnad:

  • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  • Kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
  • Tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
  • Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

Osalemine

Teenuste tellimiseks esitage palun sooviavaldus e-posti aadressile info@eas.ee või kontakteeruge otse Aasia infokeskusega: 

Ekspordinõunike kontaktid:

Kai Kreos
Aasia infokeskuse juht
627 9703
kai.kreos@eas.ee


Vali sobiv sündmus alljärgnevast nimekirjast

X