Turuanalüüside koostamine

Sihtgrupp: Hiina ja Jaapani turust huvitatud eksportöörid.

Hiina ja Jaapani turu lühianalüüside koostamine on EAS-i poolt pakutav konsultatsiooniteenus, mis aitab Hiina ja Jaapani turust huvitatud Eesti eksportööridel saada parem ettekujutus võimalustest sihtturul ja võtta vastu informeerituid otsuseid.

Aasia turgude populaarsuse tõusuga kasvab samuti informatsiooni hulk, mida on võimalik antud turu mõistmiseks leida. Kvaliteetse info leidmine on aega- ja teadmisi nõudev tegevus, mis käib paljudele ettevõtjatele (sageli keelebarjääri tõttu) üle jõu.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Teenuse raames koostame vastavalt ettevõtja vajadustele lühianalüüsi Hiina turust, mis katab järgnevaid valdkondi:

 • sektori üldinfo,
 • tarbijad,
 • konkurendid,
 • ärikeskkond,
 • kasulikud lingid,
 • soovitused.

Tingimused

EAS-i eksporditeenused on mõeldud ettevõtjatele, kes ekspordivad Eestis toodetud tooteid või arendatud teenuseid või soovivad alustada nimetatud tegevustega.

EAS ei vastuta teenuse saaja otsuste ja tegevuste eest ega teenuse saaja kasumi vähenemise, sissetuleku kaotuse, saamata jäänud tulu, mittevaralise kahju ega muu kaudse kahju eest.

Välistatud valdkonnad:

 • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
 • Kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
 • Tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
 • Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

Teenusele kehtivad vähese tähtsusega abi (VTA) reeglid.


Osalemine

Lühianalüüs mahus ca 10-15 lk maksab Eesti eksportööridele 300 eurot (+km). Teenusest huvitatutel palume ühendust võtta üldisel e-posti aadressil info@eas.ee märkega „Hiina turuanalüüs“.

Kontakteerumisel palume esitada järgnev info:

 • teie ettevõtte nimi ja kontaktandmed (aadress, e-mail, telefon, faks, veebileht jm),
 • sektor / tegevusvaldkond,
 • eksporditava toote või teenuse kirjeldus.

Kai Kreos
Aasia infokeskuse juht
627 9703
kai.kreos@eas.ee 

X