fbpx

Aasia infokeskus

Avatud Sihtgrupp: Eesti tooteid ja siin väljaarendatud teenuseid eksportivad või selle tegevusega alustada soovivad ettevõtted.

EAS soovib pakkuda Eesti ettevõtetele tuge Aasia sihtturgudele eksportimisel. EAS-i Aasia-suunaliste teenuste paketi eesmärk on eelkõige vastata ettevõtete vajadusele suurendada oma töötajate teadmisi, oskusi ja kogemusi Aasia sihtturgudele sisenemise ja sealse ärikeskkonna alal.
Euroopa Regionaalarengu Fond


Hiina sihtturu teenused

NB! Loe lähemalt Hiina turule sisenemisest ja vaata kasulikke linke.

Jaapani sihtturu teenused

NB! Loe lähemalt Jaapani turule sisenemisest.

Tingimused

EAS-i eksporditeenused on mõeldud ettevõtjatele, kes ekspordivad Eestis toodetud tooteid või arendatud teenuseid või soovivad alustada nimetatud tegevustega.

EAS ei vastuta teenuse saaja otsuste ja tegevuste eest ega teenuse saaja kasumi vähenemise, sissetuleku kaotuse, saamata jäänud tulu, mittevaralise kahju ega muu kaudse kahju eest.

Välistatud valdkonnad:

  • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  • Kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
  • Tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
  • Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

Osalemine

Teenuste tellimiseks esitage palun sooviavaldus e-posti aadressile info@eas.ee või kontakteeruge otse Aasia infokeskusega: 

Kai Kreos
Aasia infokeskuse juht
627 9703
kai.kreos@eas.ee

X