Teavitamine 2014–2020

Toetust saanud projektide tähistamiseks on kasutusel Euroopa Liidu embleemi ja Eesti lipu kujutistest koosnev kaksiklogo. Logoga tähistatakse toetust saanud projekti objekte ja tegevusi vastavalt teavitusmäärusega seatud nõuetele.

Toetuse kasutamisest teavitamise all peetakse silmas ka avalikku kommunikatsiooni teemadel, mis on projektide või nende tulemustega otseselt seotud.  Toetuse saajalt eeldatakse, et rahastust saanud tegevuste kajastamisel nii oma veebilehel kui meediakanalitega suheldes tuuakse välja ka Euroopa Liidu osalus.

Kuna avalikkuse teavitamine struktuuritoetuse saamisest on kohustuslik, siis peab toetuse taotleja teavitamisega seotud kuludega arvestama juba projekti eelarvestamise faasis. Teavitamisega seotud kulud saab katta projekti eelarvest.

Logo kasutatakse lähtudes toetust saanud projekti iseloomust kas kleebisel, kodulehel, plakatil, stendil, tahvlil või lisatakse logo objektile tootmise käigus.

 • Kleebis

  Kui logo on vaja objektile lisada, aga seda pole tehniliselt võimalik või mõistlik trükkida, graveerida või söövitada, siis on võimalik lisada kleebis. Neid on kahte mõõtu ja küsida võib neid EAS-ist.

  • Väike kleebis (26×45 mm) – väikesed objektid
  • Suur kleebis (70×120 mm) – suured objektid
 • Veebileht

  Kui veebileht on olemas, avaldatakse projekti kajastataval veebilehel:

  • Logo
  • Projekti lühikirjeldus
  • Eesmärk
  • Tulemus
  • Fondi nimetus
  • Toetuse summa
  • Sõltumata digiseadmest peab veebilehele paigutatud logo olema digiseadme ekraanil nähtav, ilma et kasutaja peaks ekraanile kuvatavat lehekülge allapoole kerima. (TM §4 lõiked 4 ja 5)
 • Plakat

  Plakatit tuleb kasutada juhul, kui stendi või tahvli kasutamine ei ole nõutud. Kehtivad järgmised reeglid:

  • Paigaldatakse toetatava tegevuse toimumise või objekti asukohta
  • Võib paigutada projektiga seotud asukoha esindusruumi või rajatisele
  • Logo (vähemalt 25% plakati pindalast)
  • Minimaalne suurus A3
  • Projekti nimetus (plakati kõrgusest vähemalt 30%)
 • Stend

  Kui Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava infrastruktuuri või ehitustööga seotud projekt toetus on suurem kui 500 000, siis

  • Püstitatakse objekti asukohta
  • Logo (vähemalt 25% stendi pindalast)
  • Projekti nimetus ja peamine eesmärk (vähemalt 30% stendi kõrgusest)
  • Minimaalne suurus 1500×1000 mm
  • Võib paigutada ka muud teavet
 • Tahvel

  Kui füüsilise objekti ostmiseks või infrastruktuuri või ehitusobjekti rahastamiseks saadud toetus on suurem kui 500 000€, siis:

  • Paigaldada hiljemalt 3 kuud pärast objekti soetamist või tööde lõpetamist
  • Logo (vähemalt 25% tahvli pindalast)
  • Minimaalne suurus 500×300 mm
  • Projekti nimi ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30% tahvli kõrgusest (TM §8 punktid 2, 3 ja 4)
 • Tutvu määrusega!

  Kindlasti tutvu perioodi 2014–2020 teavitusmääruse ja selle lisaga.

 

 

 

Euroopa Regionaalarengu Fondi logo

Horisontaalne Vertikaalne
EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne EL_Regionaalarengu_Fond_vertikaalne
Eestikeelne: .jpg ja .pdf Eestikeelne: .jpg ja .pdf
Ingliskeelne: .jpg ja .pdf Ingliskeelne: .jpg ja .pdf

Euroopa Sotsiaalfondi logo

Horisontaalne Vertikaalne
Eestikeelne: .jpg ja .pdf Eestikeelne: .jpg ja .pdf
Ingliskeelne: .jpg ja .pdf Ingliskeelne: .jpg ja .pdf

Plakatid (A3)

Horisontaalne Vertikaalne
Euroopa Regionaalarengu Fond NÄIDIS Euroopa Regionaalarengu Fond NÄIDIS
Euroopa Sotsiaalfond NÄIDIS Euroopa Sotsiaalfond NÄIDIS
X