fbpx

Teavitamine siseriiklikest programmidest

Regionaalarengut toetatakse mitmete siseriiklike regionaalarengu programmide kaudu. Toetuse kasutamine peab olema avalik ja läbipaistev, seepärast on nõutav toetuse saamisest avalikkuse ja kasusaajate teavitamine. Teavitada tuleb järgmistest siseriiklikest regionaalarengu programmidest:

  • Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm
  • Setomaa arengu programm
  • Peipsiveere programm
  • Väikesaarte programm
  • Teenuskeskuste toetusskeem
  • Kergliiklusteede toetusskeem
  • Ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogramm

Rahandusministeeriumi meelespea regionaalarengu programmidest teavitamise kohta (Setomaa arengu programmi ja Peipsiveere programmi projektide puhul kehtib alates 01.09.2015 esitatud taotlustele)
Maaeluministeeriumi meelespea regionaalarengu programmidest teavitamise kohta (Setomaa arengu programmi ja Peipsiveere programmi projektide puhul kehtib alates 01.04.2016 esitatud taotlustele)
Pressiteadete koostamise üldpõhimõtted

RM-EAS_logo_reg_toetuseks-vaike

.jpg (väike) ja .jpg, .pdf (suur)

Logo alates 01.04.2016 Setomaa arengu programmi ja Peipsiveere programmi esitatud projektidele

Logo

.jpg (väike)

X