Teavitamine siseriiklikest programmidest

Regionaalarengut toetatakse mitmete siseriiklike regionaalarengu programmide kaudu. Toetuse kasutamine peab olema avalik ja läbipaistev, seepärast on nõutav toetuse saamisest avalikkuse ja kasusaajate teavitamine. Teavitada tuleb järgmistest siseriiklikest regionaalarengu programmidest:

 • Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm
 • Setomaa arengu programm
 • Peipsiveere programm
 • Väikesaarte programm
 • Teenuskeskuste toetusskeem
 • Kergliiklusteede toetusskeem
 • Ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogramm

Rahandusministeeriumi meelespea regionaalarengu programmidest teavitamise kohta (Setomaa arengu programmi ja Peipsiveere programmi projektide puhul kehtib alates 01.09.2015 esitatud taotlustele)
Maaeluministeeriumi meelespea regionaalarengu programmidest teavitamise kohta (Setomaa arengu programmi ja Peipsiveere programmi projektide puhul kehtib alates 01.04.2016 esitatud taotlustele)
Pressiteadete koostamise üldpõhimõtted

Rahandusministeeriumi ja EASi kaksiklogo kohaldub:

 • kuni 30.04.2018 esitatud Väikesaarte projektidele;
 • Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi, Kergliiklusteede toetusskeemi ja Ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogrammi projektidele, mille abikõlbliku perioodi lõpp-kuupäev on kuni 01.09.2018.a.

RM-EAS_logo_reg_toetuseks-vaike

.jpg (väike) ja .jpg, .pdf (suur)

Uus Rahandusministeeriumi logo kohaldub:

 • alates 2018. aasta taotlusvooru esitatud Väikesaarte programmi projektidele;
 • Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi, Kergliiklusteede toetusskeemi ja Ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogrammi projektidele, mille abikõlbliku perioodi lõpp-kuupäev on hilisem kui 01.09.2018.a.

RM-EAS_logo_reg_toetuseks-vaike

.jpg .pdf .ai

Maaeluministeeriumi ja EASi kaksiklogo kohaldub alates 01.04.2016 kuni 30.04.2018 Setomaa arenguprogrammi ja Peipsiveere arenguprogrammi esitatud projektidele.

Logo

.jpg (väike)

Uus Maaeluministeeriumi logo kohaldub:

 • 2018. aasta taotlusvooru esitatud Setomaa arenguprogrammi projektidele;
 • 2018. aasta taotlusvooru esitatud Peipsiveere arenguprogrammi projektidele.

Logo

.jpg .pdf .ai

X