Saksamaa turule sisenemine

Saksamaa on suuruselt 4. majandus maailmas, innovaatiline ja tugevalt ekspordile orienteeritud. Võtmeküsimuseks tulevikus on Industry 4.0 ehk tööstuse digitaliseerimine.

Saksamaa majandus on Euroopa suurim ning maailmas neljas USA, Hiina ja Jaapani järel. Tema tugevuseks on konkurentsivõimelisus ning globaliseerumine, mis on saavutatud tänu innovatsioonile ja tugevale ekspordile orienteeritusele. Iga teine euro teenitakse ekspordiga. Saksamaa suurima käibega tööstusharud on auto- ja masinatööstus, keemiatöötus ja meditsiinitehnika. Kaks viimast annavad rohkem kui poole Saksamaa ekspordikäibest. 2016. aastal eksportisid ainul Hiina ja USA rohkem kaupu. Igal aastal investeerib Saksamaa 92 miljardit eurot teadus- ja arendustegevusse. Paljud ettevõtted on teel tootmistehnika ja logistika digitaliseerimise – Industry 4.0 poole.
Saksamaa on suurima tööhõive ning madalaima noorte tööpuudusega riik Euroopa Liidus.

Seda on saavutatud tänu duaalsele kutseõppesüsteemile (Duales Berufsausbildungssystem), mis on ühtlasi kujunenud ka saksa ekspordiartikliks. Süsteem seisneb selles, et ametiõpe ja praktika toimuvad käsikäes. Tänu arenenud infrastruktuurile, heale õigussüsteemile ning oskustööjõu olemasolule on Saksamaa paljude rahvusvaheliste edetabelite tipus.

Saksamaa püsib 1949. aastal liidukantsler Ludwig Erhardi poolt sisse viidud sotsiaalse turumajanduse kursil. 2002. aastal võeti kasutusele euro. 2008. aasta finantsturukriis ja sellele järgnenud võlakriis tabasid kogu Eurotsooni ning puutumata ei jäänud ka Saksamaa. Saksamaa valitsus reageeris sellele jõuliselt ning juba 2014. aastal suudeti ette näidata tasakaalus riigieelarve ning seda esmakordselt pärast 1969. aastat.

Saksa majanduse selgrooks on väikese ja keskmise suurusega ettevõtted Mittelstand, mis moodustvad 99 protsenti kõikidest firmadest. Saksamaal kuuluvad Mittelstandi 50 miljoni eurose aastakäibe ja alla 500 töötajaga ettevõtted. Sellised ettevõtted on Eesti firmadele sobilikud ja võrdsed koostööpartnerid. Enamik saksa kontserne on esindatud Frankfurdi börsil, mis on tuntuim saksa börs. Frankfurdis asub ka Euroopa Keskpank.

2018. aastal oli Saksamaa Eesti neljas ekspordipartner Soome, Rootsi ja Läti järel ning Eesti ekspordi osakaal Saksamaale moodustas 6% ekspordi kogukäibest. Impordi päritolumaana oli Saksamaa eelmisel aastal Eesti jaoks teisel kohal, jagades seda kohta Leeduga (mõlema osatähtsus 10%). Saksamaalt imporditi 2018. aastal Eestisse kõige rohkem transpordivahendid ja mehaanilisi masinaid.

Saksa ja Eesti ärikultuuris on küll erinevusi, kuid see on siiski meie omale sarnane.

 • Ekspordistrateegia koostamine

  Enne kui astuda konkreetseid samme eksporditegevuse alustamiseks Saksamaal, peaks endale kindlasti selgeks tegema saksa majanduse struktuuri ja põhiprintsiibid. Samuti ei tohi alahinnata riigi poliitilise süsteemi tundmist. Teatavasti on Saksamaa föderaalstruktuuriga riik ning jaguneb administratiivselt 16 liidumaaks. Igal liidumaal on oma parlament, peaminister ja valitsus ning oluline roll majandus- ja kaubandusküsimustes. Samuti on erinevad liidumaade majandus ja tööstussektorid. Keskenduda tasuks ühele liidumaale või piirkonnale, sest saksa turg on väga suur ja soov katse-eksitus-meetodil kogu Saksamaal kanda kinnitada lõpeb kindlasti läbikukkumisega. Fokusseerimine ja ekspordipartneri täpse profiili koostamine on kindlasti võtmeküsimus.

  Saksamaa majanduse üldiseloomustus
  Saksamaa majanduse struktuurile on iseloomulik keskendumine teenustele ja tööstuskaupadele. Teenused annavad 69 protsenti sisemajanduse koguproduktist ning peaaegu kolm neljandikku töökohtadest. Esikohal on kinnisvaraga seotud teenused, neile järgnevad reklaamiteenused ja nõustamine ning lõpuks avaliku sektori teenused ja kaubandus.
  Vaatamata teenuste dominantsusele on töötleval tööstusel jätkuvalt tähtis roll Saksamaa majanduses. Tööstuse osakaal sisemajanduse koguproduktist on 31 protsenti (sh. töötlev tööstus 26 protsenti).

  Saksamaa võtmetööstusharud on:
  autotööstus
  kosmose- ja lennukitööstus
  keemiatööstus
  tarbekaupade tööstus ja jaekaubandus
  toiduainetetööstus
  Kõige suurema panuse Saksamaa tööstustoodangusse annab Baden-Württembergi liidumaa – 33,4 % tööstustoodangust tuleb sellelt liidumaalt. Tooni annavad siin metalli- ja elektroonikatööstus. Baden-Württembergile järgneb Baierimaa 27,3 %, Saarimaa 27,1 %, Rheinland-Pfalz 26%, Tüüringi liidumaa 23,5 %, Bremen 22,4 %, Alam-Saksimaa 21,4%, Saksimaa 20,6 %. Mecklenburg-Vorpommerni ja Schleswig-Holsteini liidumaal on seevastu turism tähtis majandusharu.

  Spetsiifilisem info tööstusharude kohta
  German Trade and Invest (GTAI) on koostanud ka spetsiifilisema info kõikide tööstusharude kohta: Industry-Specific Information. Ülevaadetesse sisse minnes on näidatud ära kohad Saksamaal, kuhu vastav tööstus on koondunud ning kus asuvad klastrid.

 • Turule sisenemise viisid

  Eksport ja müügipartnerid Saksamaal
  Kindlasti ei hakka keegi kohe Saksamaal firmat asutama, ilma et poleks üritanud eelnevalt oma kaupa või teenust müüa. Seda enam, et Saksamaa turg on hästi välja kujunenud ning konkurents seal on väga tihe. Kaubandust kui majandusharu alahinnatakse sageli, ometi on sellel Saksamaal suur tähtsus. Ainuüksi Saksa Kaubandus- Tööstuskodade registrites on registreeritud 1 miljon kaubandusettevõtet. Saksa kaubandussektoris tegutsevad:
  Hulgikaubandus ja müügiesindajad
  • Väliskaubandusega tegelevates hulgikaubandusettevõtetes on eksportöörid (Expoprthändler) ja importöörid (Importhändler)
  Jaekaubandus

  e-kaubandus
  E-kaubanduse turg kasvab Saksamaal juba peaaegu 20 aastat järjest. Ligikaudu miljardilise käibega sektorist 1999. aastal on praeguseks saanud peaaegu 50 miljardilise käibega sektor. Toiduainete e- kaubandus ei ole sakslaste hulgas eriti populaarne, aga riideid ja elektroonikat eelistatakse osta e-kanalite kaudu. Tuntud tegijate hulgas (amazon ja eBauy) on suutnud end tõestada Hamburgi Postimüügikaubamaja OTTO, moekett zalando, samuti meelelahutuselektroonika notebooksbillidger.de ja MediaMarkt.
  Saksa e-kaubanduse tipptegijad sektoriti (2017. aasta käive vodafone.de põhjal)
  • Riided: zalando.de (1.281 mio EUR)
  • Meelelahutuselektroonika: notebooksbilliger.de (751,5 mio EUR )
  • Mööbel: ikea.de (304 mio EUR)
  • Toiduained: rewe.de (130,2 mio EUR)
  • Online-apteegid: docmorris.de (394 mio EUR)
  E-kaubanduse trendideks ja märksõnadeks on Contextual Commerce, Dynamic Pricing, Same Day Delivery und Social Commerce. Ekspertide hinnangul ei ole jätkusuutlikud ettevõtted, kes ei suuda nende trendidega kaasas käia. Üha rohkem oste sooritatakse nutitelefoni või tahvelarvuti vahendusel. Eriti puudutab see moe- ja riidekaupu, raamatuid, sisustus- ja aiatarbeid, apteegi- ja ilutooteid. Arvatakse, et tellimine nutitelefonist on e- kaubanduse „Game Changer“.

  Kohalike partnerite ja müügikanalite leidmine online- portaalide kaudu

  Sobivaid kohalikke partnereid ja müügikanaleid on võimalik leida ka online-portaalide kaudu:
  • The German Business Portal IXPOS võimaldab leida tasuta kontakte tervest maailmast ning pakkuda oma tooteid ja teenuseid
  • Kaubandus- ja müügiesindajate online portaal handelsvertreter.de
  Saksa Müügiesindajate Keskliit kodulehelt saab samuti laialdast infot
  müügiesindajate leidmise kohta Saksamaal.

  Kaubandusega seotud lingid
  Saksamaa Hulgi- ja Väliskaubanduse Liit – info ainult saksa keeles
  Saksamaa Online-Kaubanduse Liit – info ainult saksa keeles
  Saksamaa E-Commerce ja Postimüügi Liit – info ainult saksa keeles
  Kaupade vaba liikumine Euroopas
  EuroCommerce – Euroopa Välis-, Hulgi- ja Jaekaubanduse Katuseorganisatsioon informeerib valdkonna arengutest, liikmesriikide kaubanduspoliitikast ja EL-i seadusandlusest kaubanduse vallas.
  World Trade Organisation (WTO) – Statistika ja analüüsid maailmamajanduse kohta

  Investeerimine
  Turule saab siseneda ka investeeringute kaudu. Saksamaa on atraktiivne ja kindel investeeringute sihtmaa. Siin tegutseb ligikaudu 80 000 välismaist ettevõtet umbes 3,7 miljoni töötajaga.
  German Trade and Invest (GTAI) on Saksamaa Väliskaubanduse ja Investeeringute Agentuur, kelle ülesandeks on aidata saksa ettevõtteid välisturgudele ning vastupidi. Suur osa GTAI tegevusest on välisinvesteeringute meelitamine Saksamaale ja investorite igakülgne nõustamine ja abistamine. Saksamaale investeerida soovijatele on GTAI kodulehel suurepärane investorite käsiraamat Investment Guide to Germany (Issue 2019/2020), kust võib leida infot ettevõtlusvormide, ettevõtte asutamise, maksude, tööjõu, seaduste ja palju muu kohta.

 • Ärikontaktide leidmine

  Turule sisenemiseks vajame partnereid. Kõige lihtsam ja mõttekam on esialgu pöörduda Saksamaaga tegelevate Eesti ettevõtlusorganisatsioonide ja erialaliitude poole. Eelnõustamise käigus selgitatakse välja turule sisenemise barjäärid ja võimalused.

  Saksamaale spetsialiseerunud Eesti organisatsioonid
  EAS-i ekspordinõunik Saksamaal nõustab ettevõtteid ja tegeleb ka konkreetselt ekspordipartneri otsinguga.
  Saksa-Balti Kaubanduskoda Eestis, Lätis, Leedus (AHK Balti riigid)
  Saksa-Balti Kaubanduskoda Eestis, Lätis, Leedus on peaaegu 25 aastat kuulunud väliskaubanduskodade võrgustikku ja olnud sakslastele esimeseks kontaktiks, kui nad tunnevad huvi Balti riikide majanduse ja ettevõtete vastu. Balti riikide AHK puhul on tegu ainsa väliskaubanduskojaga, mis hõlmab kolme iseseisvat riiki. Kojal on bürood Tallinnas, Riias ja Vilniuses. Rohkem kui 30 töötajaga asutus vahendab majandusinfot Balti riikide kohta sakslastele ja vastupidi. Välja on töötatud teenused sakslastele sisenemiseks Balti riikide turule ja kohalikele ettevõtetele tegutsemiseks saksa turul.

  Saksa erialaliidud
  Saksamaal on väga palju üleriigilisi ja regionaalseid erialaliite, mis toetavad oma liikmete rahvusvahelistumist ja on huvitatud ärikontaktide vahendamisest välismaa partneritele. Saksamaa on liitude maa, kuigi arvuliselt on Prantsusmaal ja USA-s veelgi rohkem inimeste ühendusi ja liite. Sakslased armastavad organiseeritust, korda, liite ja ühinguid. Rohkem kui 40% inimestest s.o. 31 miljonit on vabatahtlikult tegevad liitudes või ühingutes. 2017. aasta seisuga oli Saksa ühingute registris 600 000 ühingut ja liitu. Ka saksa liidud on koondunud liitu (liitude liit) – Die Deutsche Gesellschaft für Verbandsmanagement e.V. (DGVM) www.dgvm.de (ainult saksa keeles). Viimase andmetel on Saksamaal 15 000 liitu. Kõige rohkem liite asub Nordrhein-Westfaleni liidumaal (3083).

  Tähtsamad saksa erialaliidud:
  Saksa Autotööstuse Liit
  Saksa Masinatööstuse Liit
  Saksa Elektroonikatööstuse Liit
  Saksa Mööblitööstuse Liit
  Saksa Keemiatööstuse Lii
  Saksa Puidutööstuse Liit

  Saksa kodade süsteem
  Saksamaal on IHK-d ja AHK-d ja DIHK. Neid lühendeid on Saksamaaga ärisuhetes olevad inimesed kindlasti kuulnud ja paljud teavad ka, mis seal taga peitub, aga mitte alati. Ka sakslased ise ajavad sageli segamini IHK ja AHK ega tea täpselt, mis on ühe või teise funktsioonid. Tegemist on tohutu suure ettevõtjate võrgustikuga, milles osalejad on huvitatud uutest turgudest ja äripartneritest.

  IHK
  Saksamaal on 79 IHK-d (Industrie- und Handelskammer) e. Kaubandus- Tööstuskoda. Sakslaste endi sõnul on Kaubanduskojad majanduse teenistuses olevad majanduse esindusasutused regioonides. IHK-d tegelevad ülesannetega, mida riik on neile usaldanud. Mõned tähtsamatest ja tuntumad on Duales Berufsausbildungssystem e. ametikoolide duaalne süsteem ja ettevõtte asutamine. Ülesandeid, millega IHK-d tegelevad, on ligikaudu 50. Saksamaal on seadusega paika pandud, et kõik ettevõtted (v.a. põllumajandus- ja käsitööettevõted ning vabakutselised) on automaatselt kaubanduskoja liikmed. IHK-d on valdavalt kohalike ettevõtete teenistuses.

  AHK
  AHK-d (Auslandshandelskammer) e. Saksamaa väliskaubanduskojad on väljaspool Saksamaad paiknevad kaubandus- tööstuskojad või majandusesindused, mille põhiliseks ülesandeks on Saksamaa majandushuvide ametlik esindamine konkreetses riigis. Võrgustikku kuulub 140 AHK-d 92-s riigis üle maailma. AHK-d on alati bilateraalse suunitlusega. Näiteks Helsingis asuv Saksa-Soome Kaubanduskoda (AHK Finnland) annab majandusalast infot sakslastele Soome kohta ja vastupidi. Saksamaa väliskaubanduskodade võrgustik hõlmab 90 riiki ja 130 asukohta. AHK–d koguvad enda ümber ka liikmeid ning pakuvad nii saksa kui ka külalisriigi ettevõtetele teenuseid. AHK-de teenused on suures osas standardiseeritud. See võimaldab saksa ettevõtetel kergesti võrrelda erinevate sihtriikide võimalusi ning kergendab otsuse tegemist, kuhu riiki oma majandustegevust laiendada.

  DIHK
  DIHK e. Saksa Kaubandus-Tööstuspäev on IHK-de ja AHK-de katuseorganisatsioon asukohaga Berliinis. DIHK räägib kaubandus-tööstuskodade kaudu 3,6 miljoni ettevõtja eest, kes on kaubandus- tööstuskodade liikmed seadusega ettenähtud korras.

  Saksa messid
  Üheks tähtsaimaks B2B kontaktide leidmise viisiks on kahtlemata osalemine messidel külastaja või eksponendina. Saksa messid on tuntud oma rahvusvahelisuse, professionaalse korralduse ning hea hinna ja kvaliteedi suhte poolest.
  Saksamaal toimub aastas 160-180 rahvusvahelist ja regionaalset messi, millest võtab osa umbes 180 000 eksponenti ja 10 miljonit külastajat. Nende arvudega kuulub Saksamaale juhtiv messikorraldaja roll maailmas. Saksa messikorraldajate aasta kogukäibeks on 4 miljardit eurot. Messid annavad Saksamaal tööd ligikaudu 231 000-le inimesele.
  Võiks arvata, et kui mess toimub Saksamaal, siis on see suunatud ainult saksa turule. Kui tegemist on regionaalsete messidega, siis peab see paika. Tegelikult tulevad 60% kõikidest saksa messidel osalevatest eksponentidest väljastpoolt Saksamaad ja 60% kõikidest maailmamessidest toimuvad Saksamaal. Tegu on valdavalt rahvusvaheliste messidega, mida külastavad loomulikult saksa spetsialistid, kuid lisaks neile meelitavad suured messid külastajaid kogu maailmast.
  Enamikku suuri saksa messe saadab ka suurepärane raamprogramm: messiga paralleelselt toimub konverents või kongress, neile lisanduvad väiksemad teemade foorumid, matchmaking-üritused jne.

  Õige messi valik
  Nii messi külastades kui ka seal oma tooteid või teenuseid eksponeerides tuleb valida õige mess. Pole mõtet minna maailmamessile, kui tegelikult sihitakse ainult ühte konkreetset liidumaad või regiooni Saksamaal. Saksa messide katuseorganisatsiooni AUMA messide andmebaas sisaldab aktuaalseid andmeid 5000 erineva messi kohta Saksamaal ja mujal maailmas. Lisaks messide toimumisajale ja -kohale on siia koondatud tähtsamad statistilised andmed eksponentide ja külastajate kohta. Otsida saab igasuguste kriteeriumide, samuti toodete ja valdkondade järgi. Andmebaas on lisaks saksa keelele inglise, hispaania ja prantsuse keeles.
  Lisaks pakub AUMA koduleht hulgaliselt kasulikke näpunäiteid ja tööriistu edukaks osalemiseks messil alates sellest, kuidas messiks ette valmistuda kuni tulemuste kontrollini välja. Siin mõned tähtsamad:

  10 sammu edukaks osalemiseks saksa messil
  MNC – TradeFairBenefitCheck (Tööriist, mille abil saab mõõta messidest saadavat kasu)

  Saksa välismessid
  Saksa messiorganisatsioonide kaudu on võimalik vallutada ka kaugemaid ja keerukamaid turge, näiteks Hiinas, Indias, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, USA-s jne. Neid messe nimetatakse saksa välismessideks. Välismessid vastavad “German Trade Fair Quality Abroad (GTQ)” standardile. See annab eksponentidele kindluse, et messid on sama hästi ja kvaliteetselt korraldatud nagu Saksamaal ning asjaajamine ja suhtlemine on lihtne.

  Saksa messide esindused Eestis
  Soovides saada infot Berliinis, Düsseldorfis, Hamburgis, Hannoveris või Münchenis toimuvate messide kohta, on teil võimalus pöörduda Saksa-Balti Kaubanduskoja (AHK) poole Eestis, Lätis või Leedus. AHK on nimetatud messiorganisatsioonide ametlik esindus Eestis. Messiesinduse kaudu saate igakülgset abi messil osalemiseks nii külastaja kui ka eksponendina.

  Frankfurdi messi esindus asub Leedus ning Kölni messi esindus samuti Leedus. Ülejäänud saksa messide vastu huvi tundes peab pöörduma otse Saksamaale.

  EASi messitugi ettevõtetele
  EAS pakub ettevõtetele võimalust osaleda saksa messidel ühisstendide kaudu
  Ühisstendi „paketti“ kuuluvad lisaks stendi ehitusele ja disainile ka messikoolitus ja ühised reklaammaterjalid.

 • Ekspordipartnerite taustakontroll

  Ekspordipartnerite tausta saab kontrollida ettevõtete registri kaudu – Unternehmensregister ja
  äriregistri kaudu Handelsregister . Nendevaheline põhiline erinevus seisneb selles, et äriregistris ei ole ettevõtete majandusaasta aruandeid. Äriregistris hoitakse aktuaalseid dokumente nagu näiteks äriregistri väljavõtteid, kohustuslikke teadaandeid, aktsionäride või osanike nimekirju jne. Ettevõtete põhiandmete kontrollimine on tasuta, ülejäänud teenused väikese tasu eest.

  Põhjalikumat finantstausta või ettevõtte maksejõulisust nende registrite kaudu siiski uurida ei saa. Sellisel juhul tuleb pöörduda spetsiaalselt neid teenuseid pakkuvate firmade poole nagu näiteks Eesti Krediidiinfo, SCHUFA.

 • Regulatsioonid ja sertifikaadid

  Sakslased on tuntud oma täpsuse ja detailsuse poolest. Eriti kehtib see lepingute kohta. Erinevates tööstussektorites on levinud sektoripõhised normid, sertifikaadid ja standardid. Saksamaal nõutakse sageli isegi kõrgemaid standardeid kui EL-s või rahvusvahelisel tasandil. Oodatakse, et teie kaubad vastaksid normidele ja standarditele ning pakutavad teenused oleksid kvaliteetsed. Saksamaal hinnatakse väga kõrgelt detailseid dokumente ja toote spetsifikatsioone.

  Saksa roheline punkt Der Grüne Punkt tähendab seda, et Saksamaa tootja on maksnud Saksamaa prügitöötlejale oma toote keskkonnale kahjutuks muutmise eest. 1. jaanuarist 2019 jõustus Saksamaal uus pakendiseadus.

  Saksa ökomärgis sinine ingel Der blaue Engel on Saksamaal kasutusel juba 40 aastat. See on märgis keskkonna ja inimeste kaitseks ning märgisega varustatud toodete puhul võib olla kindel, et nad täidavad kõrgeid keskkonnale ja tervisele esitatavaid nõudeid. Märki kannavad Saksamaal 12 000 toodet umbes 1500-st ettevõttest.

  Saksa tööohutuse ja –kindluse märgistus GS (geprüfte Sicherheit)
  Saksamaal 1977. aastal sisse viidud märgistus on kujunenud kogu maailmas tunnustatuks. Sakslased on nõus maksma kõrgemat hinda toote eest, kui sellel on GS märk. Märgistust on võimlalik taotleda elektri- ja majapidamismasinatele, valgustitele, masinatele, tööriistadele, mööblile, mänguväljakutele, mänguasjadele. Tegemist on kvaliteedimärgiga, mille aluseks on Euroopa Komisjoni toote ohutuse nõuded.

  Access2Markets – eksport EList, import ELi – kõik, mida peate teadma (tariifid, maksud, päritolureeglid, tootenõuded, tolliprotseduurid, kaubandustõkked, statistika)

  Lisaks on veel rida sertifikaate, mis on EL-i põhised. Eksportijale olulised on kindlasti CE-sertifikaat, ENEC 24, ISO sertifikaat jne. Kasulik on tutvuda toote-eeskirjade ja teenustega EL-s.
  TÜV on juhtiv maailma juhtiv sertifitseerimis- ja muid teenuseid pakkuv ettevõte Saksamaal.

 • Muud kasulikud lingid

  Saksa riigi infoportaal:
  Bundesverwaltungsamt või BVA
  BVA Riigihanked
  Mobiilne versioon

  Saksamaa Statistikaamet

  Tasuline hangete portaal:

  Vergabe24 GmbH

  Avalikud hanked:
  Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern

  Tasulised nõustamiskeskused, mis pakuvad konsultatsiooniteenuseid Saksamaal välja kuulutatud hangetes osaleda soovivatele ettevõtetele:
  Ständige Konferenz der Auftragsberatungsstellen (StKA)

  Riigihangete amet (lehelt leiavad ettevõtjad nõuandeid hangete puhul):
  Beschaffungsamt des BMI

  Saksamaa tööstus- ja kaubanduskodade üldportaal:
  DIHK

  Liidumaade kaubanduskojad:
  www.dihk.de/ihk-finder

  Saksamaa tootjate ja toodete portaal:
  www.wlw.de

  Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Tallinnas:
  https://tallinn.diplo.de/ee-et

  Eesti Suursaatkond Berliinis:
  https://berlin.mfa.ee/et/

  The Legal Guide to Germany:
  http://www.lg2g.info/

  Saksamaa, Austria ja Šveitsi keele ja kultuuriportaal
  https://www.german-way.com/

  Saksa keele kursused Eestis
  https://deutsch.ee/

  Saksa keele õppimine online
  https://www.deutschland.de/en/topic/knowledge/learning-german-free-of-charge-online-courses-videos-and-apps

  Eksport EList, import ELi – kõik, mida peate teadma (tariifid, maksud, päritolureeglid, tootenõuded, tolliprotseduurid, kaubandustõkked, statistika)
  Access2Markets

X