Rahvusvaheline uuring “Dünaamiliste ühiskondade juhtimise arenguvajadused”

27.02.2017

Eesti osaleb rahvusvahelise juhtimise arendamise assotsiatsiooni CEEMANi poolt korraldatavas rahvusvahelises uuringus "Dünaamiliste ühiskondade juhtimise arenguvajadused" ning kõigil Eesti ettevõtetel on võimalik selles osaleda.

Online-küsitlus on avatud 1.märtsini 2017 ning selle vastused on konfidentsiaalsed. Tulemuste põhjal valmib Eesti ettevõtete koolitusvajadusi ja väljakutseid kajastav ülevaade kui ka 19 riigi juhtimisväljakutseid võrdlev raport. Küsitlus on inglise keeles ja leitav siit: https://gvsumarketing.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0kwhy93nMi1jdU9. Vastamine võtab aega orienteeruvalt 10 minutit. Projekti Eesti-poolne koordinaator on Estonian Business School.

Lisainfo:
Marge Sassi
Estonian Business School
Juhtimisuuringute Keskus
Marge.Sassi@ebs.ee

X