Pilvetehnoloogiate suurprojektide huvi kaardistamine (IPCEI-CIS)

Eesti panustab üle-euroopalist strateegilist tähtsust omavate suurprojektide toetajana kolme valdkonda – roheline vesinik, mikroelektroonika ning pilvetehnoloogiad. Oleme alustanud siseriiklikke huvikaardistustega, mille eesmärgiks on selgitada välja, kas ja milliseid vastavaid investeeringuid Eesti ettevõtete osalusel ette valmistatakse.

“See on uut tüüpi lähenemine, kus otsime suurprojekte enne võimalike toetuste disainimist, et riik saaks luua parimad lahendused ettevõtetega koostöös.”                                EASi juhatuse esimees Peeter Raudsepp

Euroopa eesmärgiks on luua pilve-edge– kontiinum ehk hästi skaleeritavad, liidetavad, koostalitlusvõimelised, usaldusväärsed ja energiatõhusad pilve- ja edge infrastruktuurid, -teenused ja -platvormid ning Eestil võib siin olla olulisi panustamisvõimalusi.

Pilvetehnoloogiate IPCEI projektide otsingu raames kaardistame ettevõtteid, kes on ette valmistamas innovatiivset suurprojekti, mis toetaks üleeuroopalist mitme pakkuja Cloud-Edge kontiinumi loomist, s.h. võimendada olemasolevaid algatusi nagu nt. GAIA-X.

Mitme pakkuja Cloud-Edge infrastruktuuri omadused:

 • hästi skaleeritav mitme pakkuja keskkond
 • automatiseeritud toimingud (latentsuse optimeerimine, ressursside optimeerimine, mitme pakkuja koormuse tasakaalustamine)
 • edge2cloud ja cloud2edge infrastruktuuride väga kõrge koostalitlusvõime
 • kõrge turvalisus (end-to-end turvalisus)
 • IaaS, FaaS, PaaS ja SaaS funktsioonide tugi
 • Interconnection-as-a-Service funktsioonid (dünaamiliselt kohandatav ribalaius, ülimadal latentsus)
 • ühine arenduskeskkond
 • modulaarsus

Kihid:

 • Standardid: seadmed, tarkvara
 • Toimingud: automatiseeritud, tehisintellektiga toetatud andmetöötlus ja Network Mesh
 • Liidetavus: Cloud-Edge kontiinumi pakkujad

Huviteatiste vastuvõtmine on lõppenud.

 

Lisainformatsiooni saamiseks võta ühendust meie spetsialistiga

Kersti Kuusksalu
kersti.kuusksalu@eas.ee

IPCEI teemaline infoseminar toimus 18.03.2021
VAATA materjale!

X