OÜ Ermamaa projekti menetlemise audit valmib 2. novembriks

18.10.2016

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõukogu tellis OÜ Ermamaa projekti menetlemise auditi konsultatsioonifirmalt KPMG Baltics OÜ. Auditi valmimise tähtaeg on 2.november 2016.

Auditi eesmärgiks on saada sõltumatu osapoole hinnang küsimustele, kas nimetatud projekti menetlemisel on EAS käitunud vastavalt kehtinud reeglitele ning kas EAS on protsessi käigus jälginud toetuse saajate võrdse kohtlemise printsiipe.

Tuginedes auditi tulemustele võtab EASi nõukogu seisukoha antud teemal 2.11.2016 toimuval nõukogu koosolekul.

Lisainfo:
Erki Mölder
EASi nõukogu esimees
E-post: Erki.Molder@unimed.ee
Mob: +372 514 7243

X