Mikroelektroonika suurprojektide huvi kaardistamine (IPCEI on Microelectronics)

Eesti panustab üle-euroopalist strateegilist tähtsust omavate suurprojektide toetajana kolme valdkonda – roheline vesinik, mikroelektroonika ning pilvetehnoloogiad. Oleme alustanud siseriiklikke huvikaardistustega, mille eesmärgiks on selgitada välja, kas ja milliseid vastavaid investeeringuid Eesti ettevõtete osalusel ette valmistatakse.

Mikroelektroonika IPCEI eesmärgiks on tugevdada Euroopa Liidu pooljuhtide ja protsessorite väärtusahelate (projekteerimisvahendid/seadmed→disain→tootmine→test ja pakendamine)  võimekust ning suurendada nende autonoomiat ja jätkusuutlikkust. Mikroelektroonika IPCEI põhifookus on energiatõhusal / jätkusuutlikul digitaalsel andmetöötlusel ja kommunikatsioonil.

Mikroelektroonika IPCEI projektide otsingu raames kaardistame ettevõtteid, kes on ette valmistamas innovatiivset suurprojekti järgnevates potentsiaalsetes arenguvaldkondades nagu näiteks:

  • erinevatele vertikaalsetele turgudele mõeldud protsessori südamike ja tehisintellekti kiipide disain
  • kiipide ja sidesüsteemide (5G, 6G ja muud) disain
  • uuenduslike pooljuhide protsesside väljatöötamine (Beyond Moore, More Moore)
  • täiustatud pakendid 2D / 3D heterogeenseks integreerimiseks
  • väikese võimsusega, jätkusuutlik elektroonika

Huviteatiste vastuvõtmine on lõppenud.

Lisainformatsiooni saamiseks võta ühendust meie spetsialistiga

Kersti Kuusksalu
kersti.kuusksalu@eas.ee

IPCEI teemaline infoseminar toimus 18.03.2021
VAATA materjale!

X