Loov ja digiturundus hanke failid

Kohustuslikud märgised ja logod:

 • Pakkuja peab kasutama ametlikku ettevõtluse auhinna visuaali (eas.ee/ettevotluseauhind)
  Ettevõtluse auhinna visuaalsed materjalid:
  gradient rahnud: 1; 2; 3; 4; 5
  õhupall: pdf; png 
 • Kohustuslikud logod:
  EAS (eas.ee/logod)
  Eesti Tööandjate Keskliit: tak värv; vert must; vert valge
 • Kohustuslik kujunduselement on: meediapindadel ja loodavatel materjalidel tuleb kasutada Euroopa Regionaalarengu Fondi (või muu hankija poolt viidatud struktuuritoetuse) logo vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord” – http://www.struktuurifondid.ee.
X