Loomeettevõtete Jaapani suunalise ekspordi küsimustik

26.05.2020

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on koostöös Eesti Disainerite Liiduga kavandamas jätkutegevusi Eesti disaini ekspordi edendamiseks Jaapanis.

Oleme kaalunud osalemist lähiaastatel DesignArt Tokyo rahvusvahelisel disainifestivalil ja/või IFFT Interior Lifestyle Living elustiili messil. Lisaks jätkame turundus- ja kommunikatsioonitegevustega, mis aitavad suurendada Eesti disaini nähtavust Jaapanis ning toetada Eesti disainiettevõtete ärilisi ambitsioone Jaapani turul.

Ühe variandina oleme plaaninud Eestit tutvustada jätkusuutlikkust, taas- ja uuskasutust ning rohelist mõtlemist esindava kontseptsiooniga, mis lisaks meie disaini tutvustamisele kujundaks ka Eesti üldist mainet kaasaegse, innovaatilise ning jätkusuutliku arengu printsiipe järgiva riigina.

Arvestades maailmas valitsevat ebakindlust ja määramatust peame tegevuste kavandamisel arvestama erinevate stsenaariumidega. Selleks vajame muuhulgas meie sihtgrupi, kelleks on Eestis tegutsevad mikro-, väike- ja keskmise suurusega disainiettevõtted, kes omavad ekspordivõimekust ja potentsiaali Jaapani turul tegutsemiseks, sisendit.

Palume teil täita järgneva küsimustiku, et saaksime väärtuslikku sisendit edasiste Jaapani suunaliste tegevuste kavandamisse.

Vastuseid ootame ankeedile kuni 07.06.

Küsimuste korral võtke ühendust Karin Lõhmustega aadressil Karin.Lohmuste@eas.ee.

 

X