Liitu EASi uudiskirjaga

Liitu uudiskirjaga

Annan nõusoleku, et EAS kasutab minu e-posti aadressi:

  • EASi poolt pakutavate teenuste (nõustamine, toetusmeetmed, koolitused jms) kohta info saatmiseks 


Seoses 25.05.2018 jõustunud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr 2016/679 täiustame oma admekaitsealaseid tegevusi ning vajame selleks Teie nõusolekut Teie e-posti aadressi kasutamiseks, et Teid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (edaspidi: EAS) uudistega kursis hoida ja teenuste (toetusmeetmete, nõustamise, koolituste jms) kohta info edastada. Nõusoleku andmata jätmise korral EAS Teile infot oma pakutavate teenuste kohta ei edasta.

Liitumise katkestamine

EAS selgitab, et nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmise korral Teile infot EASi teenuste kohta ei saadeta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Võtan nõusoleku tagasi oma e-posti kasutamise kohta:

  • EASi poolt pakutavate teenuste (nõustamine, toetusmeetmed, koolitused jms) kohta info saatmiseks  


Teil on õigus taotleda EASilt juurdepääsu Teid puudutavatele isikuandmetele ja nõuda nende parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele, samuti on Teil õigus nõuda isikuandmete ülekandmist. Oma õiguste kasutamisel palume pöörduda e-postile andmekaitse@eas.ee.

Teenuste kohta info edastamise eesmärgil kogutud e-posti aadressi säilitab EAS alates e-posti saamisest kuni Teie nõusoleku tagasi võtmiseni (v.a juhul kui Te olete andud nõusoleku oma e-posti aadressi töötlemiseks muul eesmärgil või EASil on muu õiguslik alus e-posti töötlemiseks). Maksimaalne e-posti säilitamise tähtaeg on sõltumata eeltoodust 5 a.

Teil on õigus esitada kaebus õigusvastase andmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsiooni.

——————————————————————————————————————————————————————-

Liitu ettevõtluse uudiskirjaga

* fields are mandatory

Seoses 25.05.2018 jõustuva Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr 2016/679 täiustame oma admekaitsealaseid tegevusi ning vajame selleks Teie nõusolekut Teie e-posti aadressi kasutamiseks, et Teid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse  (edaspidi: EAS) ettevõtluse uudistega kursis hoida ja teenuste (toetusmeetmete, nõustamise, koolituste jms) kohta info edastada. Nõusoleku andmata jätmise korral EAS Teile uudiskirja ja infot oma pakutavate teenuste kohta ei edasta.

EAS selgitab, et nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmise korral Teile infot EASi teenuste kohta ei saadeta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Teil on õigus igal ajal oma nõusolek tühistada, saates e-kirja aadressile eas@eas.ee või vajutades Unsubscribe linki uudiskirja all või täites vormi siin.
 
Teil on õigus taotleda EASilt juurdepääsu Teid puudutavatele isikuandmetele ja nõuda nende parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele, samuti on Teil õigus nõuda isikuandmete ülekandmist. Oma õiguste kasutamisel palume pöörduda e-postile andmekaitse@eas.ee.
Teenuste kohta info edastamise eesmärgil kogutud e-posti aadressi säilitab EAS alates e-posti saamisest kuni Teie nõusoleku tagasi võtmiseni (v.a juhul kui Te olete andud nõusoleku oma e-posti aadressi töötlemiseks muul eesmärgil või EASil on muu õiguslik alus e-posti töötlemiseks). Maksimaalne e-posti säilitamise tähtaeg on sõltumata eeltoodust 5 a.
Teil on õigus esitada kaebus õigusvastase andmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsiooni.

X